На головну

Відбудова народного господарства в Україні після Великої Вітчизняної війни. Друга радянізація західноукраїнських земель

  1. Amp; 58. Восстановление народного хоз-ва СССР в послевоенный период.
  2. Cостав земель населенных пунктов и зонирование территорий. Правила землепользования и застройки. Градостроительный регламент.
  3. I. Компетенція Міжнародного комерційного арбітражного суду
  4. II. Влияние монголо-татарского ига на развитие русских земель.
  5. II. Система земельного права. Земельное право как отрасль науки и учебная дисциплина.
  6. III. Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения)
  7. l Довідники міжнародного стандарту

43. Україна за умов «відлиги»

Україна за умов кризи радянської системи. Конституція УРСР 1978 р.: декларації та реалії

Політика «перебудови» та її здійснення в Україні

Декларація про державний суверенітет України та її наслідки. Розпад СРСР. Проголошення незалежності України. Референдум 1 грудня 1991 р. та вибори Президента України. Утворення СНДФормування культу особи Й. В. Сталіна. Політичні репресії в СРСР | Основні приорітети зовнішньої політики України. Участь України в загальноєвропейському процесі

Антиукраїнська політика російського царизму. Суспільно-політичний та національний рух на Наддніпрянщині в другій половині XIX ст. | Розкрийте причини, характер і рушійні сили української революції 1917-1920 рр. | Директорія УНР та ЗУНР. Акт Злуки 1919 р. Причини поразки, уроки і значення національно-визвольних змагань 1917-1920 рр. | Українсько-російські відносини на сучасному етапі. Розширення НАТО на Схід та Україна | Виникнення, програмні положення та діяльність українських партій | Виникнення, програмні положення та діяльність загальноросійських партій |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати