На головну

Модель кругових потоків.

  1. ER-модель даних
  2. I. 7. Концептуальна модель геокосмічних електростанції
  3. II Модель недосконалої інформації Лукаса
  4. II. Модель Херсі-Блашара.
  5. III. Гарцбургская модель.
  6. L Модель бізнес-организации
  7. L Модель бізнес-процесів

- Найбільш відома теоретична модель, що описує потік то-варів і послуг, якими обмінюються фірми, держави, домохазяїнів-ство, збалансований потоком грошових платежів, що здійснюється при цьому обміні.

Обмежують умови такої моделі:

1. показує загальні принципи, але не розглядає процеси внут-ри секторів;

2. передбачає, що величини потоків доходів і витрат є постійними;

3. торкається проблеми цін;

4. не враховує проблеми екології, тобто виснаження людських і матеріальних ресурсів.

Модель передбачає:

1. участь трьох економічних суб'єктів: домогосподарства, фірм і держави;

2. взаємодія трьох видів ринків: ринок ресурсів, ринку това-рів і послуг, фінансового ринку;

3. відкритість моделі - бере участь зовнішній світ.

Основний висновок з моделі кругових потоків: реальні і грошова-ні потоки безперешкодно здійснюються за умови рівності сукупних витрат домогосподарств, фірм, держави і зовнішнього світу і сукупного обсягу виробництва.Позитивний зовнішній ефект | Основні макроекономічні показники, способи їх вимірювання. Номінальні і реальні показники, індекси цін. дефлятор ВВП

Динаміка витрат в короткостроковому періоді | Природа довгострокових витрат виробництва. Взаємозв'язок витрат у короткостроковому та довгостроковому періоді. Визначення мінімально ефективного розміру фірми в галузі. | РОБОЧА СИЛА, ПРАЦЯ ТА ЙОГО ПРОДУКТИВНІСТЬ | ЗАРОБІТНЯ ПЛАТА. СУТНІСТЬ, ВИДИ, ПЕВНІ ФАКТОРИ | Капітал і майно фірми. Основні і оборотні фонди. Поняття і призначення амортизації. | Класифікація. | Циклічність економічного розвитку. Економічний цикл і його фази. Характеристика фаз економічного циклу. Види циклів. | Інфляція. Причини інфляції. Види. Методи боротьби з інфляцією. | Безробіття. Причини, види, соціальні наслідки, методи боротьби. Взаємозв'язок безробіття та інфляції, крива Філліпса. | Державний бюджет і його збалансованість. Дискреційна та недискреційна бюджетна політика. Бюджетний дефіцит. Способи його фінансування. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати