На головну

Методи.

  1. R-методи.
  2. Абстрактні класи, абстрактні методи.
  3. Адміністративно-правові форми і методи.
  4. Аналітичні (причинно-наслідкові) методи.
  5. Аналітичні методи.
  6. Антиінфляційна політика: мета, методи.
  7. Антисептика. Асептіка.стерілізація, методи. Дезінфекція, способи

Переходи. відкритої пористості між зернових колекторів визначають за даними методу опорів, між зернових теригенних колекторів при наявності сприятливих умов-за даними методу власного потенціалу. коефіцієнт загальної пористості встановлюють за результатами стаціонарних нейтронних методів (НГМ і ННМ-Т, методу розсіяного випромінювання) в колекторах мономінеральних складу як між зернових, так і зі складною будовою пір - в загальному випадку тріщини-кавернозний-міжзернових. За даними акустичного методу в простих між зернових колекторах визначають коефіцієнт відкритої пористості, в складних тріщини-кавернозний-порових з мономінеральних складом - величину, проміжну між коефіцієнтами відкритої і загальної пористості. Переходи. загальної пористості колекторів складної мінерального складу знаходять, комплексіруя методи нейтронний і гамма-гамма-метод, нейтронний і акустичний, гамма-гамма-метод і акустичний.

Визначення коеф. відкритої пористості за даними методу опорів для міжзернових колекторів

Основою для визначення коефіцієнта відкритої пористості kп за даними методу опорів є зв'язок між питомим опором повністю водонасиченому породи ?вп, Параметром пористості (відносним опором) Рп і питомим опором води ?в, Насичує породу.

Для досліджуваного колектора використовують залежність Рп = f (kп),

отриману з урахуванням пластових умов:

Визначення загальної пористості породи за даними стаціонарних нейтронних методів

За даними стаціонарних нейтронних методів (НГМ, ННМ-Т) визначають об'ємне водосодержание wп теригенних і карбонатних порід, колекторів і неколлекторов з будь-якою структурою перового простору. У породах, що містять в скелеті хімічно зв'язану воду, kп заг менше wп на величину об'ємного вмісту в породі хімічно зв'язаної води. Для глинистих теригенних порід kп заг розраховують за формулою

kп заг = wп - wглkгл. де wгл-об'ємних зміст хімічно зв'язаної води в глині ??даного мінерального складу; kгл - Коефіцієнт об'ємної глинястості породи.

величину wгл визначають в лабораторії на пробах глинистого цементу. коефіцієнт kгл знаходять по діаграмах методів СП або ГМ.

Визначення загальної пористості породи за даними гамма-гамма-методу

За даними ГГМ визначають об'ємну щільність ?п породи, по величині якої, знаючи мінеральний склад скелета і склад флюїду в прискважинной зоні розраховують коеф. загальної пористості kп:

kп заг= (?ск - ?п) / (?ск - ?ж), Де ?ск- Об'ємна щільність мінерального скелета; ?ж - Щільність флюїду, що заповнює пори в прискважинной зоні.

Визначення коеф. пористості за даними акуст. методу

Акустич-й метод дозволяє визначати коеф. пористості в карбонатних і теригенних породах з пористістю 5-25% при хорошому акустичному контакті між зернами мінерального скелета, який характерний для зцементованих порід.

Фізичною основою визначення kп за даними акустич-го методу є рівняння середнього часу

?Тп = ?Тск(1kп) + ?Тжkп

де ?ТП - Величина, що отримується по діаграмі інтервального часу; ?ТСК і ?Тж- Інтервальний час в скелеті породи і флюїди, що заповнює пори.

Вирішуючи рівняння (VI.22) щодо kп, отримуємо формулу для розрахунку kп:

kп = (?Тп-ТСК) / (Тж - Тск)

Дані акустич-го методу ісп-затишок для визна-ия kп в необсажен. скв-нах, пробурених з рас-рами на водній і нафтової основи.

Визначення коеф. еффек.порістості за даними ГІС

Переходи. ефект. пористості kп еф визначається сумарним обсягом пір, що входять в єдину фільтраційну систему, за вирахуванням обсягу фізично зв'язаної води, що міститься в одиниці об'єму породи. величина kп еф є твором коефф.откритой пористості kп на величину 1kв СВ, де kв СВ - Вміст у порах фізично зв'язаної води. Таким чином, kп еф характеризує максимальний обсяг УВ, який може містити гідрофільний колектор, так як kн г max=1-kв СВ. Єдиним універсальним геоф-ким методом визначення параметра kп еф є метод ядерно-магнітного резонансу (ЯМР). Метод ЯМР заснований на вивченні розрізу свердловин шляхом вимірювання ядерно-магнітних властивостей породи.Методи. Причини виділення. Приклад. | Методи.

Глинистість. | Проникність. | Пористість. | Види пористості. | Коефіцієнти водонасиченому і нефтенасищенності. | Методи. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати