На головну

показова функція

 1. II. Статечна функція збуту
 2. Microsoft Word?а ендірілген есептеу функціялари
 3. U - функція деякої змінної x
 4. А. Функція заощаджень
 5. Алгебра, висловлювання, предикати, булевих функцій, аксіоми алгебри предикатів
 6. Аналіз як функція управління маркетингом, його прикладне значення.
 7. аналітична функція

Ключові слова:функція, показова функція, графік, ступінь, підстава ступеня

при a > 0, a  = 1, визначена функція y = a x , Відмінна від постійної. Ця функція називається показовою функцією з підставою a.

Основні властивості показовою функції y = a x при a > 1:

Графіки показових функцій з підставою 0 < a <1 і a > 1 зображені на малюнку.

Основні властивості показовою функції y = a x при 0 < a <1:

До загальних властивостей показовою функції як при 0 1 відносяться:

  • ax1 ax2= ax1+ x2, для всіх x1 и x2.
  • a-x = (ax) -1 = 1ax для будь-якого x.
  •  nax = axn для будь-якого x і будь-якого n N n  = 1.
  • (ab)x = ax bx для будь-яких a, b > 0; a, b  = 1.
  • (Ba) x = bxax для будь-яких a, b > 0; a, b  = 1.
  • ax1 = ax2, то x1 = x2.

№43Ортогональна проекція вектора в просторі | поняття логарифма

формули приведення | Основні тригонометричні формули | Основні види поверхонь | Сферична поверхню. | Складні нерегулярного виду поверхні. | Основні тригонометричні функції і їх властивості | косинус | тангенс | котангенс | Паралельне проектування вектора в просторі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати