Головна

апериодическое ланка

  1. Айон суд як основна ланка судової системи (склад і повноваження).
  2. Апериодическими (інерційність) ЗВЕНО ДРУГОГО ПОРЯДКУ
  3. Аперіодичної ланки ПЕРШОГО ПОРЯДКИ
  4. Банки - основна ланка кредитної системи. Функції і роль комерційних банків в сучасній кредитній системі Росії.
  5. Безінерційні ланка.
  6. безінерційного ЗВЕНО

 Рівняння руху для безінерційного ланки має вигляд

.

Виконуючи над цим рівнянням перетворення Лапласа отримуємо вираз для передавальної функції ланки такого вигляду:

Для знаходження тимчасових характеристик ланки визначимо його реакцію на одиничне поетапне вплив. Зображення перехідної функції визначається як

.

Коріння характеристичного рівняння  визначаються як

.

Виконуючи зворотне перетворення зображення перехідної характеристики  отримуємо:

.

Виконуючи аналогічні перетворення над зображенням ваговій функції

отримуємо вираз для визначення вагової функції .

Перехідна і вагова характеристики ланки наведені на рис. 5.

T

Мал. 5. Тимчасові характеристики аперіодичного ланки.

Для побудови частотних характеристик ланки скористаємося виразом для його комплексної передавальної функцією виду:

Виходячи з цього, амплітудно-частотна характеристика ланки визначається як:

.

матеріальна  і уявна  частотні характеристики ланки визначаються як

АФЧХ ланки визначається як

Вираз для розрахунку ЛАЧХ набирає вигляду:

. .

Для побудови асимптотичної ЛАЧХ скористаємося виразом виду:

.

На рис. 6 наведені амплітудно-фазова і логарифмічна частотні характеристики безінерційного ланки.

Мал. 6. Амплитудно-фазова частотна і логарифмічна частотні характеристики аперіодичного ланки

інтегруюча ланка

 Рівняння руху для інтегруючого ланки має вигляд

Виконуючи над цим рівнянням перетворення Лапласа отримуємо вираз для передавальної функції ланки такого вигляду:

Для знаходження тимчасових характеристик ланки визначимо його реакцію на одиничне поетапне вплив. Перехідна характеристика ланки визначається як

 . Вагова характеристика визначається як .

Ці характеристики інтегруючого ланки наведені на рис. 7.

Мал. 7. Тимчасові характеристики інтегруючого ланки

Для побудови частотних характеристик ланки скористаємося виразом для його комплексної передавальної функцією виду:

Виходячи з цього, амплітудно-частотна характеристика ланки визначається як:

матеріальна  і уявна  частотні характеристики ланки визначаються як

.

Вираз для розрахунку ЛАЧХ набирає вигляду:

Мал. 8. Амплитудно-фазова частотна і логарифмічна частотні характеристики ланки.

 Для побудови асимптотичної ЛАЧХ скористаємося виразом виду:

.

Амплітудно-фазова і логарифмічна частотні характеристики ланки показані на рис. 8.



Безінерційні ланка. | дифференцирующее ланка

Як візначіті статичну характеристику САУ при з'єднанні лементів з Використання зворотнього зв'язку? | Опішіть основні принципи лінеарізації статичних характеристик САУ? | Що розуміється під Поняття дінамічні режими роботи САУ? | Який математичний апарат вікорістається для АНАЛІЗУ дінамічніх | Як представіті Рівняння руху САУ у форме Коші? | Що назівається перетворенням Лапласа. Як воно віробляється? | Які основні Властивості превращение Лапласа Вам відомі? | Що назівається Передатна функцією САУ? | Частотні характеристики САУ и їхнє експериментальне визначення? | Змінні стани и Рівняння стану дінамічної системи? |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати