Головна

В) завдання на програмування

  1. Абзац. Слідуйте за цими вказівками. Після того, як виконаєте завдання, повертайтеся до змісту уроку.
  2. Алгоритмізація і програмування
  3. Алгоритмізація і програмування. Технології програмування.
  4. Алгоритмічне програмування. Основні способи організації дій в алгоритмах.
  5. Б. Ф. Скіннер. Підкріплення р-ції. Програмування навчання.
  6. Питання # 10 - Послідовний зв'язковий адаптер MCS-51. Режими роботи, програмування.

172. Для вирішення типових задач обробки інформації служать

А) загальносистемні програмні продукти

173. Документація, яка використовується при виконанні розрахунків по технічному забезпеченню ІС, називається:

В) нормативно-довідкова

174. Підсистема організаційного забезпечення ІС - це:

Б) сукупність методів і засобів, що регламентують взаємодію працівників між собою і з технічними засобами

175. Підсистема технічного забезпечення ІС - це:

В) технічні засоби для роботи ИС, документація на ці засоби і технологічні процеси

176. Яка з форм організації технічного забезпечення ІС є найбільш перспективною?

В) частково децентралізована

177. Підсистема правового забезпечення ІС-це:

А) сукупність правових норм, що визначають створення, юридичний статус і процес функціонування ІС

178. Сукупність єдиної системи класифікації та кодування інформації, уніфікованих систем документації, інформаційних потоків і баз даних - це підсистема:

А) інформаційного забезпечення ІС

179. Схеми інформаційних потоків повинні відображати (вкажіть всі правильні):

А) маршрути руху інформації

Б) обсяги інформації

В) місця виникнення первинної інформаціїГ) організаційне та правове забезпечення | Г) частково структуровані

В) максимальна інформативність коду при мінімальній його значности | Б) класифікаційна паралельна | Г) змінної | Г) оперативну | А) носій інформації | Б) інформаційна система | В) відшукання нових ринкових ніш | Д) запровадження та застосування різних методів стимулювання праці підлеглих працівників | ВІДПОВІДЬ: стимулювання | ВІДПОВІДЬ: середньострокового |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати