На головну

А) можливість створення великої місткості класифікації

  1. III.3.J. ПРИЧИНИ ПЕРВИННИХ МОВНИХ ПОРУШЕНЬ. КЛАСИФІКАЦІЇ МОВНИХ ПОРУШЕНЬ
  2. O можливість здійснення рекламного процесу з використанням усього комплексу засобів і методів реклами і їх органічного зв'язку в комерційному підприємстві;
  3. PS. ПРОДОВЖЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ФАКУЛЬТАТИВНО.
  4. Алгоритм. Властивості алгоритму. Можливість автоматизації інтелектуальної діяльності людини.
  5. Альтернативні класифікації.
  6. Б 34.3 Методи визначення трудомісткості і станкоемкості обробки і збірки

Б) можливість простої модифікації системи класифікації без зміни структури існуючих угруповань

48. Недоліки фесетной системи класифікації:

В) складність побудови, яка веде до складності внесення змін

49. Для організації пошуку інформації, ведення словників використовується _________ система класифікації

ВІДПОВІДЬ: дескрипторно

50. Типи дескрипторних зв'язків (вкажіть всі правильні):

А) синонімічні

Б) родо-видові

В) асоціативні

51. Система кодування - це:

А) сукупність правил кодового позначення

52. Для заміни назви об'єкта на умовне позначення з метою забезпечення зручної і більш ефективної обробки інформації застосовується:

А) система кодування

53. ________ - процес присвоєння об'єктам кодових позначень

ВІДПОВІДЬ: кодування

54. ______ - система умовних позначень об'єкта або елементів інформаційної сукупності у вигляді знака або групи знаків, виражених цифрами, буквами і символами

ВІДПОВІДЬ: код

55. Код характеризують (вкажіть всі правильні):

Г) довжиною

Д) структурою

56. При проектуванні кодів до них пред'являється ряд вимог (вкажіть всі правильні):

А) охоплення об'єктів, що підлягають кодування, і можливість їх розширення без зміни правил позначення

Б) зручність сприйняття і запам'ятовування кодових позначеньЕ) комбінований | В) максимальна інформативність коду при мінімальній його значности

В) джерело і споживач | В) процесами виробничо-господарського характеру | Г) достовірність | Б) класифікаційна паралельна | Г) змінної | Г) оперативну | А) носій інформації | Б) інформаційна система | В) відшукання нових ринкових ніш | Д) запровадження та застосування різних методів стимулювання праці підлеглих працівників |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати