Головна

Теорема 2.

  1. Б) (II теорема еренфеста).
  2. Бокс 3.4. Теорема Модільяні-Міллера
  3. Булеві функції. Повнота і замкнутість. Теорема Поста про повноту.
  4. Вектор електричного зміщення. Теорема Остроградського-Гаусса для електричного поля в діелектрику.
  5. Зовнішні ефекти і теорема Коуза
  6. Зовнішні ефекти і теорема Коуза.
  7. Зовнішні ефекти. теорема Коуза

нехай Х - Банахів простір, Тобто повне нормоване простір з нормою елементів . Т- Оператор, визначений на замкнутому безлічі S і відображає S в себе. Тоді, якщо виконується умова  (8) (ця умова Ліпшиця з константою  ), То справедливим є твердження теореми 1.

 Дійсно, покладемо  результат.


22.

Теорема 2. нехай Х - Банахів простір, Тобто повне нормоване простір з нормою елементів . Т- Оператор, визначений на замкнутому безлічі S і відображає S в себе. Тоді, якщо виконується умова  (8) (ця умова Ліпшиця з константою  ), То справедливим є твердження теореми 1 (Нехай Т - Оператор стиску на S, тобто

и  тоді в S існує єдина нерухома точка оператора Т, Що є межею послідовності {xn} , Яка визначається процедурою ітерацій, починаючи з  . При цьому швидкість збіжності оцінюється нерівностями:  (4)  (5)

 Дійсно, покладемо  результат.Квадратурні формули Гаусса-Крістофеля. | Метод простих ітерацій для функціональних рівнянь.

Округлення. | Приклади класів функцій і відповідних нормованих просторів. | Приклад 1. | Інтерполяційний многочлен Ньютона. | Запис интерполяционного многочлена для рівновіддалених вузлів. | Земечаніе. | Приклад 2. | Деякі загальні властивості ортогональних поліномів. | Перші застосування многочленів Чебишева | Формули Ньютона-Котеса. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати