На головну

Колективні переговори та їх правове регулювання.

  1. II. Правове становище третейського суду за законодавством Російської Федерації.
  2. Адміністративно-правовий примус.
  3. Адміністративно-правове регулювання в'їзду в Російську Федерацію та виїзду з Російської Федерації.
  4. Адміністративно-правове регулювання в'їзду в РФ і виїзду з РФ.
  5. Адміністративно-правове регулювання вступу на державну службу та її проходження
  6. Адміністративно-правове регулювання проходження державної цивільної служби.
  7. Антимонопольне регулювання.

Стаття 36. Ведення колективних переговорів Представники працівників і роботодавців беруть участь у колективних переговорах з підготовки, укладення чи зміни колективного договору, угоди і мають право проявити ініціативу з проведення таких переговорів.

Представники сторони, які отримали пропозицію в письмовій формі про початок колективних переговорів, зобов'язані вступити в переговори протягом семи календарних днів з дня отримання зазначеного пропозиції, направивши ініціатору проведення колективних переговорів відповідь із зазначенням представників від свого боку для участі в роботі комісії з ведення колективних переговорів і їх повноважень. Днем початку колективних переговорів є день, наступний за днем ??отримання ініціатором проведення колективних переговорів зазначеної відповіді.

Не допускаються ведення колективних переговорів і укладення колективних договорів і угод від імені працівників особами, що представляють інтереси роботодавців, а також організаціями або органами, створеними або фінансуються роботодавцями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, політичними партіями, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Стаття 37. Порядок ведення колективних переговорів Представники сторін, що беруть участь в колективних переговорах, вільні у виборі питань регулювання соціально-трудових відносин.

Дві або більше первинні профспілкові організації, що об'єднують в сукупності більше половини працівників даного роботодавця, за рішенням їх виборних органів можуть створити єдиний представницький орган для ведення колективних переговорів, розробки єдиного проекту колективного договору і укладення колективного договору (далі - єдиний представницький орган). Формування єдиного представницького органу здійснюється на основі принципу пропорційного представництва в залежності від чисельності членів профспілки. При цьому в його склад повинен бути включений представник кожної з первинних профспілкових організацій, які створили єдиний представницький орган. Єдиний представницький орган має право направити роботодавцю (його представнику) пропозицію про початок колективних переговорів з підготовки, укладення чи зміни колективного договору від імені всіх працівників.

Первинна профспілкова організація, що об'єднує понад половини працівників організації, індивідуального підприємця, має право за рішенням свого виборного органу направити роботодавцю (його представнику) пропозицію про початок колективних переговорів від імені всіх працівників без попереднього створення єдиного представницького органу.

Якщо жодна з первинних профспілкових організацій або в сукупності первинні профспілкові організації, які побажали створити єдиний представницький орган, не об'єднують більше половини працівників даного роботодавця, то загальні збори (конференція) працівників таємним голосуванням може визначити ту первинну профспілкову організацію, якій за згодою її виборного органу доручається направити роботодавцю (його представнику) пропозицію про початок колективних переговорів від імені всіх працівників. У випадках, коли така первинна профспілкова організація не визначена або працівники даного роботодавця не об'єднані в будь-які первинні профспілкові організації, загальні збори (конференція) працівників таємним голосуванням може обрати з числа працівників іншого представника (представницький орган) і наділити його відповідними повноваженнями.

Первинна профспілкова організація, єдиний представницький орган або інший представник (представницький орган) працівників, наділені правом виступити з ініціативою проведення колективних переговорів відповідно до частин другої - четвертої цієї статті, зобов'язані одночасно з направленням роботодавця (його представнику) пропозиції про початок зазначених колективних переговорів сповістити про це все інші первинні профспілкові організації, що об'єднують працівників даного роботодавця, і протягом наступних п'яти робочих днів створити з їх згоди єдиний представницький орган або включити їх представників до складу наявного єдиного представницького органу. Якщо в зазначений термін дані первинні профспілкові організації не повідомлять про своє рішення або дадуть відмовою направити своїх представників до складу єдиного представницького органу, то колективні переговори починаються без їх участі. При цьому за первинними профспілковими організаціями, які брали участі в колективних переговорах, протягом одного місяця з дня початку колективних переговорів зберігається право направити своїх представників до складу єдиного представницького органу. У разі, коли представником працівників на колективних переговорах є єдиний представницький орган, члени зазначеного органу представляють сторону працівників в комісії з ведення колективних переговорів.

Право на ведення колективних переговорів, підписання угод від імені працівників на рівні Російської Федерації, одного або декількох суб'єктів Російської Федерації, галузі, території надається відповідним профспілкам (об'єднанням профспілок). При наявності на відповідному рівні декількох профспілок (об'єднань профспілок) кожному з них надається право на представництво у складі єдиного представницького органу для ведення колективних переговорів, який формується з урахуванням кількості поданих ними членів профспілок. В разі відсутності домовленості про створення єдиного представницького органу для ведення колективних переговорів право на їх ведення надається профспілці (об'єднання профспілок), що об'єднує найбільшу кількість членів профспілки (профспілок).

Сторони повинні надавати один одному не пізніше двох тижнів з дня отримання відповідного запиту наявну у них інформацію, необхідну для ведення колективних переговорів.

Учасники колективних переговорів, інші особи, пов'язані з веденням колективних переговорів, не повинні розголошувати отримані відомості, якщо ці відомості належать до охоронюваної законом таємниці (державної, службової, комерційної та іншої). Особи, які розголосили зазначені відомості, притягаються до дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової, кримінальної відповідальності в порядку, встановленому цим Кодексом та іншими федеральними законами.

Терміни, місце та порядок проведення колективних переговорів визначаються представниками сторін, які є учасниками зазначених переговорів.

Стаття 38. Врегулювання розбіжностей Якщо в ході колективних переговорів не прийнято узгоджене рішення по всіх або окремих питань, то складається протокол розбіжностей. Врегулювання розбіжностей, що виникли в ході колективних переговорів щодо укладення або зміни колективного договору, угоди, проводиться в порядку, встановленому цим Кодексом.

Стаття 39. Гарантії і компенсації особам, які беруть участь в колективних переговорах Особи, які беруть участь в колективних переговорах, підготовці проекту колективного договору, угоди, звільняються від основної роботи із збереженням середнього заробітку на строк, який визначається угодою сторін, але не більше трьох місяців.

Всі витрати, пов'язані з участю в колективних переговорах, компенсуються в порядку, встановленому трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, колективним договором, угодою. Оплата послуг експертів, фахівців і посередників проводиться стороною, що запрошує, якщо інше не буде передбачено колективним договором, угодою.

Представники працівників, які беруть участь в колективних переговорах, у період їх ведення не можуть бути без попередньої згоди органу, уповноважене їх на представництво, піддані дисциплінарному стягненню, переведені на іншу роботу або звільнені за ініціативою роботодавця, за винятком випадків розірвання трудового договору за вчинення проступку, за який відповідно до цього Кодексу, іншими федеральними законами передбачено звільнення з роботи.Поняття колективного договору. Сторони колективного договору. | Порядок укладення колективних договорів, контроль за їх виконанням.

Основні федеральні закони, що регулюють суспільно-трудові відносини. | Регіональні, галузеві і локальні правові акти. | Принципи трудового права | Суб'єкти трудового права. | Трудові правовідносини. | Правове становище профспілок. | Роль договорів і угод в регулюванні суспільно-трудових відносин. | Правове регулювання колективних договорів і угод. | Поняття, основні принципи, сторони, рівні і форми соціального партнерства. Роль колективних договорів і угод в їх реалізації. | Поняття і види угод по трудовому праву. Порядок їх укладення. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати