На головну

А) оману

  1. Питання № 2 (Розділ 3) Істина і оману: об'єктивне і суб'єктивне, абсолютне і відносне, абстрактне і конкретне в істині. Проблема критеріїв істини.
  2. Істина і оману. Правда і Брехня. Критерії істини.
  3. Істина, оману, правда, брехня, дезінформація
  4. Любов і оману
  5. Поняття істини. Істина і оману.
  6. Проблема істини у філософії і науці. Основні концепції істини. Істина і оману. Критерії істини.

б) брехня

в) фантазія

г) відносна істина

4. Функція філософії, пов'язана із з'ясуванням характеру проблем, що вимагають зміни пізнавального

апарату приватних наук, називається ...

а) аксіологічного

б) критичної

В) методологічної

г) прогностичної

5. Елементом наукової теорії є ...

а) експериментальні закони

б) факти

в) опису матеріальних об'єктів

Г) фундаментальні поняття і принципи

6. Застосувавши матеріалістичну філософію до галузі історії, Маркс і Енгельс стали творцями _________________ матеріалізму.

а) метафізичного

Б) історичного

в) вульгарного

г) природничо

7. В основі релігійної картини світу лежать принципи ...

а) творіння і одкровення

б) подвоєння буття

В) існування потойбічного світу

г) віри і знання

8. Відображення окремого властивості матеріального об'єкта, безпосередньо взаємодіє з органами почуттів, називається ...

а) сприйняттям

Б) відчуттям

в) поданням

г) емоціями

9. Філософська дисципліна, що досліджує походження, природу, функції, структуру, роль в суспільстві моральності, моралі є ...

А) етика

б) економіка

в) естетика

г) ергономіка

10. Філософський напрямок, яке вважає духовне вищим родом буття називається ...

а) плюралізмомБ) дуалізмом | Б) ідеалізмом

В) XVIII ст. | Б) Стародавній Греції | Г) змінити споживацьке ставлення людини до природи | Б) абстрактне мислення | В) опора на міфологічні уявлення про світ і людину | Б) здатністю до праці | А) теоцентризм | В) аналіз фактів | В) картиною світу | В) абстрактне мислення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати