На головну

Г і особистість

  1. Sf 31. Людина як індивід, індивідуальність і особистість. проблема
  2. А) Особистість
  3. Вплив групи на особистість. Конформізм. Класичні експерименти з вивчення конформізму М. Шерифа, С. Аша (андреева 143), С. Мілгрема. Психологія підпорядкування.
  4. ВПЛИВ НА ОСОБИСТІСТЬ заїкатися
  5. ПИТАННЯ 1. Творча особистість
  6. Питання 13. Особистість, діяльність і професіоналізм учителя. Соціологічний аспект професійної компетенції вчителя. Професійні деструкції педагога.
  7. Питання 14. особистість: сутність та структура. Особистість як суб'єкт і об'єкт соціального розвитку.

Людина як особистість виявляється включеним в різні соціальні групи і в т-во в цілому, знаходиться в неминучою зв'язку з Г. Взаємодія окремої особистості і Г характеризується їх взаємними численними зв'язками, відносинами. Відносини особистості і Г різні на різних етапах розвитку людства. Характер відносин особистості і Г в історичному розвитку залежав від приналежності особи до певного класу, соціальної групи. У зв'язку з цим Г або пригнічувало особистість, обмежувало її свободу (рабів, кріпаків), або надавало привілеї. Пройшли століття, перш ніж гос-во стало ставитися до всіх особистостям як до рівних. Зв'язок особистості і Г проявляється у взаємному впливі і в кінцевому рахунку у взаємних правах та обов'язках. Вплив особистості на Г проявляється як в опосередкованих формах, через інститути громадянського заг-ва (партії, руху, заг-ті об'єднання), так і безпосередньо. В останньому випадку особистість, володіючи політичними правами, бере участь у формуванні шляхом виборів органів Г, постійному контролі й критиці діяльності Г в ЗМІ, оскарження дій і рішень посадових осіб до суду-их органах. Тут ступінь впливу на Г залежить від політичної, громадянської активності самої особистості. Очевидно, що гос-во володіє великими можливостями впливу на особистість, ніж окрема особистість - на гос-во. Тут роль гос-ва може проявлятися у визнанні і юр-ом закріпленні прав і свобод особистості, в їх охороні, покладанні на неї певних труднощів (обов'язків). Демократична правова Г, виходячи з принципу рівності, має закріплювати не тільки рівні права, але і рівні обов'язки. Г покликане забезпечити не тільки правову, а й соціальну захищеність особистості. Мається на увазі забезпечення хоча б мінімуму соціальних благ, необхідних для нормального існування особистості. Останнє має місце в так званих соціальних Г або в Г з ринковою, соціально орієнтованою економікою. У цьому випадку мова йде про здійснення Г соціальної функції. Зв'язок і співвідношення особистості і Г знаходять вираз в правовому статусі особи.Людина '', '' особистість '', '' громадянин '': співвідношення понять | Правовий статус особистості: поняття, структура, види

ТГиП як навчальна дисципліна, її структура | Місце і роль ТГП в системі юр. наук. | ТГП в системі юридичних наук | Методологія ТГиП, філософські основи ТГиП як загальні методи. | Діалектико-матеріалістичний метод у вивченні ГІП. | Характеристика економічної основи, соціальної влади і норм первісного суспільства. | Характеристика теорій походження держави: теологічної, патріархальної, договірної, психологічної, органічної, марксистської, насильства та ін. | Суб'єктивні права і юридичні обов'язки особистості. | Обов'язки людини і громадянина | Гарантії прав і свобод особистості: поняття та види |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати