На головну

КВИТОК № 15

  1. КВИТОК 1
  2. квиток 1
  3. квиток 1
  4. квиток 1
  5. квиток 1
  6. КВИТОК 1
  7. КВИТОК 1

1. Порядок призначення сигнальника при виконанні робіт кранами. УЕ-33.

Сигнальник призначається з числа атестованих стропальників в тих випадках коли, зона, яка обслуговується вантажопідйомної машиною, повністю не оглядається з кабіни кранівника, і при відсутності між кранівником і стропальником радіо або телефонного в'язі для передачі сигналів.

2. Основні вузли і механізми підйомників (вишок).

Опорна рама, щогли, монорельс, вантажна колодка, монтажна стійка, головні блоки, канати, відкидна площадка, настінна опора, шафа електрообладнання, вантажна лебідка, огородження небезпечної зони 10 x 20 метрів.

3. Заходи безпеки при підйомі та переміщенні краном розплавленого металу і вибухонебезпечних вантажів.

Транспортування розплавленого металу до місця - заливки і повернення порожніх ковшів і тигель повинні проводитися по заздалегідь встановлених напрямах. Перед наповненням металом ковші повинні бути добре просушені і підігріті. Ковші, переміщені вантажопідйомними кранами, повинні мати поворотні механізми з черв'ячною самогальмуючою передачею і обмежувачами повороту, захищеними від бризок металу і шлаку. Справність поворотного механізму перевіряється кожен раз при підготовці ковша до заливання металом. Ливарні ковші та тиглі незалежно від їх ємності повинні заповнюватися не більше ніж 7/8 їх внутрішньої висоти. Цент тяжкості ковшів наповнених розплавленим металом, в вертикальному положенні повинен бути нижче осі обертання на 50-100 мм.

Вантажно-розвантажувальні роботи і переміщення небезпечних вантажів слід проводити:

Навантаження, розвантаження і кріплення небезпечних вантажів слід проводити всі заходи обережності, не допускаючи поштовхів, ударів, надмірного тиску на тару, із застосуванням механізмів і інструментів, які дають при роботі іскор. Вантажно-розвантажувальні роботи з небезпечними вантажами проводиться при вимкненому двигуні автомашини. Водій повинен знаходитися за межами встановленої зони. Вантажно-розвантажувальні роботи з отруйними речовинами проводиться із забезпеченням надійної охорони, що виключає допуск до пункту навантаження і розвантаження сторонніх осіб. Роботи із завантаження та розвантаження небезпечних вантажів повинні проводитися під контролем відповідальної особи представника вантажовідправника (вантажоодержувача), що супроводжує вантаж.

4. Порядок розслідування нещасних випадків на виробництві.

Розслідування нещасних випадків проводиться відповідно до положення про розслідування та звіті нещасних випадків на виробництві. Якщо нещасний випадок стався при використанні вантажопідйомної машини, що підлягає реєстрації в органах Держгірпромнагляду, то необхідно повідомити їх про те, що сталося. Розслідування слід проводити з урахуванням висновку органів Держнаглядохоронпраці по встановленню технічних причин, що призвели до нещасного випадку. Склад комісії вагою травм і кількості постраждалих. На підставі розслідування складається акт за формою-1. Один примірник акта за формою Н-1 видається потерпілому. Акт за формою Н-1 підлягає зберіганню на підприємстві, де стався нещасний випадок на протязі 45 років.

 КВИТОК № 14 | КВИТОК № 16

КВИТОК № 4 | КВИТОК № 5 | КВИТОК № 6 | КВИТОК № 7 | КВИТОК № 8 | КВИТОК № 9 | КВИТОК № 10 | КВИТОК № 11 | КВИТОК № 12 | КВИТОК № 13 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати