На головну

Угода, укладена під впливом помилки.

  1. Боротьба з шкідливим впливом піску на роботу штангового насоса
  2. У післяпологовому періоді лактація здійснюється під впливом
  3. Питання 10 Досконала та недосконала види конкуренції
  4. Вставка 5.2. «Інтернет-економіка»: досконала конкуренція - реальність?
  5. Г) формування у дітей під впливом батьків перших уявлень про світ політики.
  6. ГЛАВА 9. Недосконала конкуренція
  7. Деструкція під впливом фізичних впливів

Угода, укладена під впливом помилки, що має істотне значення, може бути визнана судом недійсною за позовом сторони, яка діяла під впливом помилки.

Істотне значення має помилка щодо природи правочину або тотожності або таких якостей її предмета, які значно знижують можливості його використання за призначенням. Помилка щодо мотивів правочину не має істотного значення.

Питання про те, чи є помилка істотною, має вирішуватися судом з урахуванням конкретних обставин кожної справи.

При недійсності такої угоди кожна зі сторін зобов'язана повернути другій все одержане за угодою, а в разі неможливості повернення одержаного в натурі (в тому числі тоді, коли отримане виражається в користуванні майном, виконаній роботі чи наданій послузі) відшкодувати його вартість у грошах - якщо інші наслідки недійсності угоди не передбачені законом.

Крім того, сторона, за позовом якої угода визнана недійсною, вправі вимагати від іншої сторони відшкодування заподіяної їй реального збитку, якщо доведе, що помилка виникла з вини іншої сторони. Якщо це не доведено, сторона, за позовом якої угода визнана недійсною, зобов'язана відшкодувати другій стороні на її вимогу заподіяну їй реальний збиток, навіть якщо помилка виникла з обставинами, не залежних від помиляється сторони.

Угода, укладена під впливом обману, погрози, зловмисної угоди представника однієї сторони з другою стороною, а також угода, яку особа було змушене здійснити внаслідок збігу важких обставин.

Угода, укладена під впливом обману, насильства, погрози, зловмисної угоди представника однієї сторони з другою стороною, а також угода, яку особа було змушене здійснити внаслідок збігу важких обставин на вкрай невигідних для себе умовах, ніж інша сторона скористалася (кабальна угода), може бути визнана судом недійсною за позовом потерпілого (ст. 179).

Обман може ставитися як до елементів самої угоди (характеру виникають прав і обов'язків, кількості і якості предмета угоди, виду і способу надання послуг), так і до обставин, супутнім здійсненню угоди, включаючи мотиви, що впливають на формування волі обманутого учасника. При цьому байдуже, здійснюються обманні операції в активній формі або у формі бездіяльності (замовчування про факти, знання яких може перешкоджати здійсненню угоди).

Насильство - це заподіяння особі фізичних або душевних страждань. Так само кпод насильства необхідно розцінювати заподіяння фізичних і душевних страждань особам, близьким учаснику угоди.

Загроза - це вплив на психіку громадянина (органу юридичної особи) з метою деформування його волі. Може складатися як в можливості здійснення правомірних (накладення арешту на майна, повідомлення в правоохоронні органи відомостей про злочинну діяльність), так і в можливості здійснення неправомірних дій (катування, знищення майна тощо).

Для визнання угоди недійсною необхідно, щоб загроза була реальною і здійсненною. Практичне значення має і значимість загрози. Всі ці питання вирішуються судом.

Для оспорімості угоди, укладеної внаслідок збігу важких обставин на вкрай невигідних для себе умовах, необхідна наявність 2х взаємопов'язаних факторів:

А) Знаходження суб'єкта, що здійснює операцію, у важких обставинах.

Б) Вкрай невигідні умови угоди.

+ Необхідно довести наявність винної поведінки контрагента, навмисно використовує угоду в своїх інтересах. Всі ці умови встановлюються судом.

наслідки:

Якщо угода визнана недійсною за однією з підстав, зазначених у пункті 1 цієї статті, то потерпілому повертається другою стороною все одержане нею за угодою, а при неможливості повернення одержаного в натурі відшкодовується його вартість у грошах. Майно, одержане за угодою потерпілим від іншої сторони, а також належне йому на відшкодування переданого іншій стороні, звертається в доход Російської Федерації. При неможливості передати майно в доход держави в натурі стягується його вартість в грошах. Крім того, потерпілому відшкодовується іншою стороною заподіяну йому реальний збиток.

Недійсність угод, які не відповідають закону або іншим правовим актам. Недійсність угоди, укладеної з метою, суперечною основам правопорядку і моральності. Недійсність мнимої і удаваної угод.

Угода, яка відповідає вимогам закону або інших правових актів, незначна, якщо закон не встановлює, що така угода оспоріма, або не передбачає інших наслідків порушення.

 Угоди, здійснені недієздатними і малолітніми громадянами. | Угода, укладена з метою, завідомо суперечною основам правопорядку чи моральності, незначна.

Асоціації та спілки. | Участь Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень у цивільних відносинах. | Поняття і види об'єктів цивільних прав. Речі, їх класифікація, її правове значення. | Цінні папери як об'єкти цивільних прав. | Цивільно-правовий захист нематеріальних благ. Особливості захисту честі, гідності та ділової репутації. | Способи захисту нематеріальних благ. | Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних прав та обов'язків. | Поняття, значення і види угод, | Умови дійсності угод. | Поняття і види недійсних угод. Наслідки недійсності правочину. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати