Головна

Кореляційний момент випадкових величин Х і У. формули для його знаходження для дискретної випадкової величини і неперервної випадкової величини.

  1. Half-Duplex - Пристрій або канал, здатний в кожен момент тільки передавати або приймати інформацію. Прийом і передача, таким чином, повинні виконуватися по черзі.
  2. II. За величиною дози хлору.
  3. А) - величина зниження витрат на обробку інформації
  4. Абсолютна величина числа
  5. Абсолютна, відносна та приведена похибки вимірювальних приладів. Формули, визначення
  6. Агрегати для освоєння і ремонту свердловин (класифікація і порівняльна характеристика, основні розрахункові формули).
  7. Алгебра випадкових подій, діаграми Вьенна-Ейлера.

кореляційним моментом  випадкових величин Х і Y називається математичне сподівання добутку відхилень цих величин.

Практично використовуються формули:

Для дискретних випадкових величин:

Для безперервних випадкових величин:

Кореляційний момент служить для того, щоб охарактеризувати зв'язок між випадковими величинами. Якщо випадкові величини незалежні, то їх кореляційний момент дорівнює нулю. Кореляційний момент має розмірність, що дорівнює добутку розмірностей випадкових величин Х і Y.
Ймовірність влучення безперервної двовимірної випадкової величини в півсмузі і прямокутник. | Коефіцієнт кореляції, його властивості.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати