На головну

Активно-пасивні рахунки, їх призначення і будова. Особливості визначення сальдо початкове по активно -пасивні рахунках

  1. Структурні особливості факторів згортання крові.
  2. D) в межах санкції, що передбачає призначення особи, яка вчинила вказане дію (бездіяльність), більш суворого адміністративного покарання
  3. I. Змінний електричний струм. Активний опір. Діючі значення сили струму і напруги.
  4. I. Причини і особливості об'єднання Русі
  5. II. ОСОБЛИВОСТІ ОЛІМПІЙСЬКОГО РУХУ В Стародавньої Греції
  6. II. Засоби, з активністю адренокортикотропного гормону (АКТГ): тетракозактид.
  7. II. Шість основних шкіл китайської філософії і їх особливості.

. На активно-пасивних бухгалтерських рахунках ведеться облік розрахунків з різними організаціями або окремими особами, т. Е. Облік дебіторської та кредиторської заборгованості. Якщо підприємство користується залученими або позиковими коштами, то воно має кредиторську заборгованість перед іншими організаціями або окремими особами, які є кредиторами цього підприємства. Якщо підприємству повинні інші організації або окремі особи, то цих боржників називають дебіторами, А їх заборгованість підприємству - дебіторської. Дебітори повинні підприємству, а кредиторам має саме підприємство. Слово «дебет» утворено від латинського debet, що означає «повинен», а «кредит» - від латинського слова credo, що означає - «вірю». Схема активно-пасивного рахункуСальдо початкове по дебету - наявність дебіторської заборгованості на початок звітного періоду. сальдо початкове по кредиту-наявність кредиторської заборгованості на початок звітного періоду. оборот по дебету: збільшення дебіторської заборгованості; зменшення кредиторської заборгованості. оборот по кредиту: збільшення кредиторської заборгованості; зменшення дебіторської заборгованості. сальдо кінцеве по дебету - наявність дебіторської заборгованості підприємства на кінець звітного періоду (коли йому, підприємству, повинні) Сальдо кінцеве по кредиту наявність кредиторської заборгованості підприємству на кінець звітного періоду (коли воно, підприємство, має) До основних активно-пасивними рахунками відносяться: 71 - «Розрахунки з підзвітними особами»;
 75 - «Розрахунки з засновниками»;
 76 - «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами»;
 99 - «Прибутки та збитки». На рахунку 71 ведуться розрахунки з підзвітними особами. підзвітними особами є працівники підприємства, яким з каси видаються гроші на відрядження або господарські потреби, т. е. для покупки товарів на невеликі суми. Після того як працівник витратив отримані гроші, він повинен відзвітувати, т. Е. Надати рахунки про покупку товарів, залізничні або авіаквитки, рахунки за готель і т. П. Все це стверджується в авансовому звіті, який здає підзвітна особа. Ці витрати зазвичай списують як виробничі витрати.

26 подвійна запис на рахунках, її сутність і призначення. Управління господарською діяльністю вимагає постійної інформації про хід виробничих процесів і протікають господарські операції. Для цього відомості, що містяться в первинних документах, групуються і систематизуються на рахунках бухгалтерського обліку. Бухгалтерський рахунок відкривається на кожен об'єкт обліку і є джерелом інформації про наявність, надходження і вибуття господарських засобів. Число рахунків, їх назви визначаються Планом рахунків, а структура рахунків залежить від об'єктів обліку. На бухгалтерських рахунках відображається повсякденний, поточний облік господарських операцій, а будь-яка господарська операція - це елементарна дія, що викликає зміна стану господарських засобів (їх збільшення або зменшення). При цьому будь-яка зміна стосується не одного, а завжди двох об'єктів обліку. Якщо в касу надійшли кошти, то повинен бути джерело їх надходження, наприклад гроші надійшли з розрахункового рахунку в банку. В результаті цієї операції збільшилася сума готівки в касі і зменшилась грошова сума на розрахунковому рахунку. Таким чином, кожна господарська операція обов'язково зачіпає два бухгалтерських рахунку, які використовуються в цій операції, і вона повинна бути відображена одночасно на дебеті одного рахунку і кредиті іншого. Таке відображення господарських операцій на бухгалтерських рахунках називається правилом подвійного запису. Подвійна запис забезпечує взаємопов'язане відображення наявності та руху коштів підприємства, а також дозволяє контролювати правильність записів на бухгалтерських рахунках, так як кожна операція знаходить відображення по дебету і кредиту взаємопов'язаних рахунків. подвійна запис - Це спосіб відображення на рахунках БО фактів госп. Деят-ти з метою економічної угруповання і узагальнення інф-ії в грошовому вираженні про им-ве, зобов'язання і їх русі.

27 кореспонденція рахунків. Прості і складні бух. Проведення .. Для ведення бухгалтерського обліку на рахунках використовується правило подвійного запису, яке полягає в наступному: будь-яка господарська операція відображається одночасно на двох рахунках - в дебеті одного і кредиті іншого рахунку. Кореспонденція - це взаємозв'язок, що утворилася між рахунками БО, утворена за допомогою запису госп. операцій (самі рахунки називаються при цьому кореспонденціями). Для реєстрації госп. операцій на рахунках складається схема кореспонденції рахунків, письмове відображення схеми кореспонденції рахунків і суми госп операцій називаються Бухгалтерським проведенням. розрізняють прості і складні бух. проводки. При взаємодії 2х рахунків складається проста проводка. Але в деяких випадках можуть застосовуватися складні проводки, Коли один рахунок по дебету кореспондують з одним або декількома рахунками за кредитом або навпаки. всі госп. операції записуються на бух. рахунках в міру їх здійснення в календарній послідовності (хронологічній). проте записи на рахунках здійснюються не тільки в хронологічному порядку, а й відповідно до економічного змісту явищ (систематична запис).

 Типи балансових змін | Рахунки синтетичного і аналітичного обліку, їх призначення особенногсті застосування і взаємозв'язок.

Од 6. єдність системи БО, диференціація і єдність їх видів | Класифікація майна за видами, економічним змістом та розміщення в сфері діяльності. | Господарські процеси та їх результат як об'єкт БО | Метод Буї його спосіб і прийоми | Будова і структура ББ | КНИГА ОБЛІКУ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦИЙ | Прості і шахові оборотні відомості по рахунках синтетичного обліку їх призначення і особливості застосування | Класифікація рахунків БО за економічним змістом | Класифікація рахунків БО за призначенням та структурою | Регулюючі рахунки БО їх види, призначення та особливості будови. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати