Головна

Близнюковий метод вивчення генетики, можливості методу. Визначення співвідносних ролі спадковості і середовища в розвитку ознак і патологічних станах людини.

  1. A) повідомляється про неможливість дати відповідь по суті поставленого питання в зв'язку з неприпустимістю розголошення зазначених відомостей
  2. Стандартний алгоритм симплекс-методу
  3. DFD - методологія в проектуванні ІС
  4. I.3.3. Методи виносу в натуру проектних точок.
  5. I.3.4. Методи підготовки даних для перенесення проекту на місцевість.
  6. II. Витрат на повернення навколишнього природного середовища в попередній стан;
  7. III Етап. Визначення функцій і завдань елементів системи якості

Близнюковий метод дає можливість диференціювати роль середовища і генотипу в розвитку морфологічних ознак, схильності до захворювань, психічних особливостей.

Для диференціювання ролі спадковості і середовища в прояві різних ознак порівнюють одне (MZ монозиготні) - і двуяйцевих (DZ-дизиготні) близнюків. Відмінності, що встановлюються в рівній мірі у однояйцевих і різнояйцевих близнюків, слід вважати залежними від зовнішніх умов. Відмінності, які виявляються у різнояйцевих близнюків і не відмічені у однояйцевих, розглядаються як результат різної спадковості. Якщо в подібних умовах середовища ознаки різні у партнерів двуяйцевие пари, але подібні у партнерів однояйцевих пари, їх слід визнати спадковими.

Етапи близнецового методу:

1) Складання близнецовой вибірки (не менше 10 пар)

2) Визначення зиготности (по групі крові)

3) Зіставлення груп по MZ і DZ по досліджуваним ознаками

А) ознака є у обох блізнецових пар - подібні за фенотип (називають конкордантность)

Б) ознака наявний у одного близнюка з пари - дискордантна пара.

· С- число конкордантность пар

· Д- число дискордантних пар.

· Кр.- ступінь парної конкордантности.

Кр = С / (С + Д) * 100%

Обчислюється для кожної групи близнюків. Для обчислення частки генотипу в розвитку ознаки використовується коефіцієнт Хольцингером (Н) або успадкованого.

Н = (Крmz-Крdz / (100-КРdz)) * 100%

· Якщо Н> 0.7 (70%) - визначальну роль в розвитку ознаки грає генотип (б. Дауна, Епілепсія)

· Н <0,1-0,3 (10-30%) --- визначальну роль відіграють фактори середовища

Н близька до 0,5 (50%) говорить про спадкової схильності до розвитку захворювань тобто про рівномірний внесок генотипу і середовищТипи успадкування ознак. | Денверська і Паризька класифікація хромосом. Можливості ідентифікації хромосом людини.

Генетика статі. Хромосомний механізм визначення статі. Успадкування ознак, зчеплених зі статтю. | Спадкування і підлогу | Модифікаційних мінливість. Варіаційно - статистичний метод вивчення модифікаційної мінливості. | Генотипическая мінливість. Мутації, їх класифікація та механізми виникнення. Медичне і еволюційне значення мутацій. | Генні мутації. Причини і механізми виникнення генних мутацій. Генні хвороби. | Хромосомні мутації, їх класифікація. Механізми виникнення хромосомних мутацій. Роль хромосомних мутацій в патологічних станах людини і в еволюційному процесі. | Роль хромосомних мутацій в патологічних станах людини | Аномалія статевих хромосом | Особливості людини як об'єкта генетичних досліджень. Методи вивчення генетики людини. | Популяційно статистичний метод в генетиці людини. Закон Хайді- Вайнберга і його застосування для популяції людини. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати