Головна

Рентгенівське випромінювання І ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ

  1. E) Теплове випромінювання є дискретним
  2. I.1. Образотворчі властивості фронтальної проекції двох-пірамідної системи Хеопса-Голоду
  3. I.5. Образотворчі властивості двухкартінного комплексного креслення двухпірамідной системи Хеопса-Голоду
  4. II. Системи збудження СД і їх основні властивості
  5. P-n перехід, його властивості, види пробоїв
  6. Pn-перехід і його властивості.
  7. Rigid Body Properties - властивості жорсткого тіла

Рентгенівське випромінювання, представляє собою електромагнітне іонізуюче випромінювання в області спектра від 10-12 до 10-5см , Було відкрито В. Рентгеном в 1885 році.

Джерелом рентгенівського випромінювання є рентгенівська трубка, в якій прискорені електричним полем електрони бомбардують металевий анод. Як джерела рентгенівського випромінювання можуть бути використані деякі радіоактивні ізотопи.

За способом збудження рентгенівське випромінювання поділяють на гальмівне и характеристичне. При цьому спектр рентгенівського випромінювання може бути безперервним або лінійчатим.

Безперервний спектр випускають швидкі, заряджені частинки в результаті їх гальмування при взаємодії з атомами мішені. Таке випромінювання називається гальмівним.

Інтенсивність гальмівного випромінювання розподілена по всіх довжинах хвиль до короткохвильового кордону. На рис. 22. 1 представлені графіки залежності потоку рентгенівського випромінювання  від довжини хвилі  при різних напружених в рентгенівській трубці .

У кожному з спектрів найбільш короткохвильове гальмівне випромінювання  виникає, коли енергія, придбана електроном в ускоряющем поле, повністю переходить в енергію фотона

 (22.1)

В цьому випадку

 (22.2)

Мал. 22. 1

Короткохвильове рентгенівське випромінювання, що володіє більшою проникаючою здатністю, ніж довгохвильове, називається жорстким, А довгохвильове - м'яким.

Потік рентгенівського випромінювання обчислюється згідно з виразом

 (22.3)

и  - Напруга і сила струму в рентгенівській трубці,  - Порядковий номер атома речовини анода, В-1 - Коефіцієнт пропорційності.

Лінійчатий спектр, який відповідає характеристическому рентгенівського випромінювання,представлений наріс.22.2.

Воно виникає після іонізації атома з вибиванням електрона з однієї з його внутрішніх оболонок при зіткненнях атома із зарядженою часткою або поглинанні їм кванта електромагнітного випромінювання. Іонізований атом з початкового збудженого стану переходить в кінцевий стан з меншою енергією. Надлишок енергії атом може випромінювати в вигляді кванта випромінювання певної частоти.

На відміну від оптичних спектрів характеристичні рентгенівські спектри (ріс.22.2) різних атомів однотипні. Залежність частоти випромінювання  від атомного номера Z визначається законом Мозлі

 , (22.4)

 - Частота спектральної лінії випромінювання, и  - Постійні,  - Атомний номер речовини.

Мал. 22. 2

Слід зазначити, що характеристичний спектр атома не залежить від хімічної сполуки, в яке цей атом входить. Наприклад, рентгенівський спектр атома кисню однаковий для ,  . На відміну від рентгенівський оптичні спектри цих сполук розрізняються.

69.ПОСТУЛАТИ БОРА | РЕНТГЕНОДІАГНОСТИКА

ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА В БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИНАХ | ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЇ | ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ СВІТЛА | Дифракція Фраунгофера НА ОДНІЙ ЩІЛИНИ. дифракційна решітка | Подвійне променезаломлення | ОБЕРТАННЯ ПЛОЩИНІ ПОЛЯРИЗАЦІЇ | ДИСПЕРСІЯ. ЕЛЕКТРОННА ТЕОРІЯ дисперсію світла | люмінесценції | ЗАКОНИ фотоефекту | БУДОВА АТОМА |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати