Головна

Валютно-фінансова конвергенція та особливості організації фінансів Європейського Союзу

  1. L Модель бізнес-організації
  2. Б) Особливості фази запалення
  3. Біологічні особливості та породи свиней
  4. Біологічні особливості та породи сільськогосподарської птиці
  5. В) Фаза освіти і реорганізації рубця
  6. Вимоги до організації і проведення робіт з відкритими джерелами іонізуючих випромінювань

Головною передумовою вступу до Європейського валютного союзу є виконання країнами-претендентами жорстких стабілізаційних вимог, які передбачають дотримання так званих макроекономічних критеріїв валютно-фінансової конвергенції.

З економічного погляду, конвергенція - зближення економічної політики країн, зменшення розриву в показниках економічного розвитку між національними державами, вирівнювання соціально-економічного розвитку країн у рамках інтеграційного об'єднання.

Маастрихтський договір визначає п'ять так званих критеріїв валютно-фінансової конвергенції, виконання яких дає країнам право вступу до економічного та валютного союзу:

1) досягнення належного рівня цінової стабільності, що передбачає стабільність цін і середніх темпів інфляції;

2) запобігання надмірному бюджетному дефіциту;

3) забезпечення довгострокової фінансової стабільності;

4) уніфікація довгострокових відсоткових ставок;

5) дотримання протягом останніх щонайменше двох років діапазону коливань валютних курсів у межах, визначених Механізмом валютних курсів без девальвації валют щодо валют інших членів.

Особливості організації фінансів ЄС

По-перше, однією з найхарактерніших особливостей функціонування фінансової системи Європейського Союзу є те, що, на відміну від інших міжнародних економічних організацій, ЄС має самостійний бюджет, який об'єднує переважну частину спільних фінансових фондів.

По-друге, не менш важливим аспектом, з погляду організації фінансів ЄС, є синхронізація податкових систем та гармонізація податкової політики країн-учасниць.

По-третє, вироблення механізму реалізації спільної валютної політики і запровадження єдиної валюти - євро загострили проблему координації економічної політики країн євро зони.

По-четверте, поряд із гармонізацією бюджетної, податкової та валютної політики в Європейському Союзі триває активний процес уніфікації діяльності банківської сфери, створення єдиного ринку банківських послуг.

По-п'яте, вживаються заходи щодо полегшення організації операцій з мобілізації капіталів на фондових біржах і ринках капіталу, введені й діють єдині правила, які регулюють питання емісії та обігу цінних паперів, у тому числі боргових.

По-шосте, як було зазначено вище, еволюція ЄС відображає закономірну тенденцію переростання цим інтеграційним об'єднанням меж державного суверенітету, безпосереднім наслідком чого є передача більшої кількості повноважень і прав наднаціональним органам та поглиблення інтеграції у сфері інституційної надбудови.Фінансова система Японії | Валютна інтеграція. Спільна валютна політика та запровадження євро

Функції фінансів | Бюджетний профіцит - відносний показник, який свідчить про перевищення доходів над видатками. | Економічна природа та роль державного кредиту | Форми державного кредиту та класифікація державних позик | Найважливішими ознаками будь-яких суб'єктів господарювання, які визначають їх місце у господарських відносинах, є такі. | Основними чинниками, що впливають на ощадну активність домогосподарств в Україні, є такі. | Фінансова система Сполучених Штатів Америки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати