На головну

Завдання для самостійної роботи

  1. I.3. Геодезичні роботи.
  2. II етап роботи над твором - Аналітичний
  3. II етап роботи над твором: Аналіз
  4. II. Порядок формування експертних груп, організація експертизи заявлених на Конкурс проектів і регламент роботи Конкурсної комісії
  5. IV етап роботи над твором: Публічний виступ
  6. IV етап роботи над твором: Публічний виступ.
  7. IV. Виконання роботи

1. Вкажіть основні ознаки, що характеризують суспільство як соціальну систему. З точки зору наявності чи відсутності цих ознак, охарактеризуйте сучасне російське суспільство.

2. Політики і соціологи розглядають сучасний світ як світова спільнота. Які чинники, на ваш погляд, перешкоджають його перетворенню в світову систему?

3. Ми, росіяни, говоримо, що живемо в сучасному суспільстві. Наведіть основні риси, властиві російському суспільству в даній якості стосовно до сфери економіки, соціального життя, політики, культури та духовного життя.

4. Оперуючи ознаками доіндустріальної, індустріальної і постіндустріальної стадій розвитку, віднесіть сучасне російське суспільство до однієї з них.

5. Вкажіть основні соціальні фактори, умови, за відсутності яких модернізація суспільства виявляється неможливе1 можной.

6. Виходячи з основних положень теорії конвергенції, спробуйте визначити її перспективу стосовно відносин «Росія - Захід» і «Росія - Схід».

7. Чи можна, на ваш погляд, стверджувати, що на початку нового тисячоліття Росія переживала період соціальних реформ? Якщо так, то в чому вони виражалися і яка була їх спрямованість?

8. На основі ознак, притаманних відкритого і закритого суспільства, віднесіть Росію до того чи іншого типу.

9. З огляду на сучасний рівень розвитку Росії, спробуйте сформулювати власне уявлення про її місце в процесах глобалізації.

10. Проаналізуйте, як і в яких формах ви відчуваєте (або не відчуваєте) на собі вплив процесів глобалізації.

-Глава 4. Суспільство як система | УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Глава 4. Суспільство як система | Світова система і процеси глобалізації 125 | Глава 4. Суспільство як система | Світова система і процеси глобалізації 127 | Глава 4. Суспільство як система | Світова система і процеси глобалізації 129 | Росія в сучасному світі | Росія в сучасному світі 131 | Глава 4. Суспільство як система | Росія в сучасному світі 133 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати