На головну

Науково-технічний прогрес і глобальні проблеми сучасного людства.

  1. А. Неухильне прогресування дисфагии
  2. Адаптаційні проблеми на стратегічній вершині
  3. Актуальні проблеми і майбутнє людства
  4. Актуальні проблеми науки на сторінках сучасних періодичних видань. Функції наукової журналістики.
  5. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ логопед
  6. Актуальні проблеми сучасної російської соціології.
  7. Архітектурно-ландшафтні проблеми межселенних просторів

Друга половина XX століття нерозривно пов'язана з науково-технічною революцією, що охопила ж країни і всі сфери життєдіяльності суспільства. НТР практично відразу набула глобального характеру. Сучасна НТР насамперед повинна розглядатися як один з етапів розвитку науково-технічного прогресу, що відображає його сучасний стан та виражається в корінному якісному перетворенні розвитку науки і техніки. Новітні досягнення НТР багато в чому сприяли загостренню глобальних проблем сучасності, їх поглиблення і розростання.

Науково-технічний прогрес - це єдине, взаимообусловленное, поступальний розвиток науки і техніки. Витоки НТП кореняться в мануфактурному виробництві XVI-XVII ст., Коли науково-теоретична і технічна діяльність починають зближуватися. До цього науковий і технічний прогрес були двома відносно самостійними сферами людської діяльності. Потреби виробництва в XVI ст. зажадали теоретичного і експериментального рішення цілого ряду конкретних завдань.

У розвитку НТП можна виділити кілька важливих етапів:

1) винаходи, які завершили виникнення машинного виробництва;

2) розвиток спеціальних галузей науки і прикладних досліджень (XIX ст. - Перша половина XX);

3) перетворення науки в безпосередню продуктивну силу суспільства - сучасна НТР.

В історії розвитку суспільства взаємозв'язок між наукою, технікою і виробництвом складалися на основі об'єктивних зв'язків і взаємозалежності. Практика, потреби виробництва завжди надавали провідне вплив на науку. В умовах розгортання НТР ця взаємозв'язок докорінно змінюється. Наука, ставши безпосередньою продуктивною силою суспільства, багато в чому починає визначати зростання його ефективності. На тлі цього заслуговує особливого розгляду і вплив досягнень НТР на взаємини в системі «людина - суспільство - природа». Можна сказати, що бурхливий розвиток НТП призвело до загострення глобальних проблем сучасності.

Розвиток НТП завжди впливало на зміну відносин в системі «людина - суспільство - природа». Освоєння людиною нових засобів виробництва давало йому великі можливості впливу на природу і освоєння її багатств. Але це втручання людини лише до певного рівня не порушувало соціоприродних рівноваги. Природа самостійно справлялася з негативними наслідками людської діяльності. Умови сучасного етапу розвитку НТП знаменують собою н новий етап взаємин в системі «людина - суспільство - природа». Небувалий розвиток засобів виробництва, новітні технології - все це стало основою безконтрольного і найширшого за своїми масштабами втручання людини в природу.

Під впливом новітніх досягнень НТП, ці проблеми набувають глобального характеру. Таким чином, новітні досягнення сучасного етапу НТП послужили основою для загострення глобальних проблем сучасності.

Однак роль НТП не може бути оцінена однозначно. Подолання сучасної глобальної кризи неможливо без використання новітніх досягнень НТР. Будучи однією з причин загострення глобальних проблем сучасності, НТП в той же час повинен забезпечити і науково-технічну базу їх успішного вирішення. І в цьому повинні проявитися необмежені можливості НТП, його провідна роль у розвитку суспільства. Сучасний етап розвитку НТП характеризується цілою низкою специфічних особливостей, які визначають його глобальні аспекти: зростаючі колосальні витрати на наукові розробки, що вимагають міжнародного співробітництва, наприклад, освоєння космосу; проблема «безпеки» досягнень НТР; загострення боротьби за «наукове першість»; поглиблення соціальних наслідків НТР; мілітаризація суспільства; гуманістична спрямованість досягнень НТП і ін. Виходячи з цього, саме розвиток НТП можна розглядати як самостійний глобальний процес. І в цьому плані стає цілком очевидним і зрозумілим вплив НТП на загальні проблеми сучасності. Тим самим, будучи однією з причин загострення глобальних проблем, сучасна НТР стає сама по собі важливим глобальним процесом і основою, що забезпечує техніко-технологічну базу вирішення цих проблем. Але справжнє значення НТП для вирішення глобальних проблем сучасності можливе лише за їх належної соціально-політичної забезпеченості, за умови спільних зусиль всього людства.

28. Соціальні та морально-етичні імперативи науково-технічної діяльності. Поняття «Етос науки».

Наука як специфічний тип людської діяльності має свій це з - звід, норм і правил, поведінки, наукового спілкування, заснований на відповідних ідеали і цінності. В науці, як і в будь-який інший діяльності, існує певна система етичних норм, що охоплює найрізноманітніші аспекти діяльності вчених, що визначає, що допустимо і що неприпустимо в науковому співтоваристві.

Наукові етичні норми «не є чимось зовнішнім, супутнім пошуку істини і виявляє своє значення лише в« технологічному »застосуванні« готового »наукового знання, а входять в саме« тіло »науки як необхідна частина, як «умова мислимими» і ефективної реалізації істини.

Етичні цінності в науці безпосередньо спираються на загальнонаукові цінності: пошук істини, новизну, об'єктивність, безкорисливість та ін.

Умовно в науковій етиці можна виділити загальнолюдську, і професійну складові. Вченому, як і будь-якого морального члену суспільства, повинні бути притаманні такі загальнолюдські моральні якості, як скромність, безкорисливість, подвижництво, альтруїзм, мужність, чесність і принциповість, наполегливість у досягненні цілей і ін., Які є вищими моральними цінностями в науці.

У той же час плагіат (крадіжка в науці), брехня, користь, заздрість, недалекоглядність завжди були антиморальними цінностями, як в науці, так і за її межами. Проте, історія науки рясніє, на жаль, безліччю прикладів аморальних вчинків, замішаних на таких ницих якостях і почуттях як: заздрість, тугоуміе, догматизм, кар'єризм і ін.

Будь-який науковець, що пропонує нове, потребує і зацікавлений в соціальному визнанні, отриманні компетентного позитивного відгуку з боку колег на результати своєї творчої діяльності.

 Поняття відповідальності і зміна його утримання під впливом сучасного науково-технічного прогресу. | Професійна і соціальна відповідальність суб'єкта науково-технічної діяльності.

Реміснича техніка. | Структура і основні характеристики інженерної діяльності. | Машинна техніка. | Інформаційна техніка. | Кібернетика, системотехніка, інформатика, інформаційні та комп'ютерні технології та їх роль в створенні і розвитку штучного інтелекту. | Нанотехнології як провісник нової технічної революції. | Технологічний детермінізм. | Технократизм і технофобія. | соціальна відповідальність | Проблема свободи науково-технічної творчості. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати