На головну

Стаціонарний і потоковий методи ремонту вагонів.

  1. I.3.3. Методи виносу в натуру проектних точок.
  2. I.3.4. Методи підготовки даних для перенесення проекту на місцевість.
  3. IV. Багатовимірні статистичні методи
  4. R-методи.
  5. V2: {{3}} 4.3 Технологія ремонту вагонів
  6. Агрегат для освоєння та ремонту свердловин А-50М
  7. Агрегат підйомний для ремонту свердловин АПРС-40М


 На вагоноремонтних підприємствах застосовуються два методи ремонту: стаціонарний і потоковий.

Стаціонарний метод полягає в тому, що всі роботи від початку і до кінця виконуються на небагатьох або на одному робочому місці. За межі цього місця виносяться тільки ті операції, виконання яких пов'язане із застосуванням спеціалізованого обладнання.

При поточному методі ремонту вагонів обов'язковою умовою є застосування і використання сучасної високопродуктивної техніки, що дозволяє:

1) значно збільшити випуск відремонтованих вагонів з тих же площ вагоносборочного виробничої дільниці меншою кількістю працюючих:

2) збільшити продуктивність праці, підвищити якість ремонту і знизити його собівартість:

3) значно скоротити частку ручної праці, важкі фізичні роботи і збільшити частку механізованої праці;

4) забезпечити скорочення технологічних маршрутів руху вузлів і деталей при транспортуванні;

5) удосконалювати управління виробництвом:

6) встановити найбільш оптимальний режим роботи ділянки:

7) запровадити більш раціональну організацію робочих місць;

8) поліпшити техннко-економічні показники виробничої діяльності.

Основною ланкою потокового виробництва є потокова лінія, яка являє собою сукупність робочих місць, розташованих в послідовності здійснення операцій технологічного процесу.

 Несправності упряжного пристрої та способи їх усунення. | технологічне оснащення

Технологічний процес ремонту візка моделі 18-100 | Несправності візків пасажирських вагонів | Знос фрикційних втулок | Пошкодження гумового кільця (амортизатора) | Технологічний процес ремонту візка КВЗ-ЦНИИ | Призначення і склад тележечного ділянки. | Пошкоджуваність автозчеплення СА-3. Призначення шаблонів 873р і 940р. | Призначення шаблонів 873 і 940р. | Дефекти деталей механізму автозчеплення і способи їх усунення. | Технологічний процес ремонту автозчеплення СА-3 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати