На головну

Аналіз та оцінка діяльності банку на їх основі.

  1. ABC-XYZ аналіз
  2. Finance, бета-аналіз брендів)
  3. Gt; Йде аналіз голосу.
  4. I ФОРМУВАННЯ Результат іншої звичайної діяльності
  5. II етап роботи над твором: Аналіз
  6. II. Мотиваційно-смислова сфера - спрямованість діяльності
  7. IV. Оцінка прогностіческойвалідності.

Аналіз рентабельності діяльності комерційного банку, яка обчислюється співвідношенням прибутку (чистого прибутку після сплати податків на прибуток) до засобів її отримання (власні кошти банку (капітал), активів), дозволяє отримати досить об'єктивну оцінку про рівень ефективності діяльності банку. Показники рентабельності (прибутковості) більшою мірою характеризують продуктивність фінансових ресурсів. Економічний сенс показників рентабельності полягає в оцінці того, яка отримана прибуток (чистий прибуток) на рубль власних коштів (капітал) банку, на рубль активів, що беруть участь в отриманні прибутку (всіх активів або тільки дохідних).

У банківській діяльності в основному використовується два показника рентабельності:

- ROE - показник рентабельності капіталу;

- ROA - показник рентабельності активів.

Показник рентабельності капіталу визначається відношенням чистого прибутку (послу сплати податків на прибуток) до середньомісячного розміру капіталу, за період в якому отримано чистий прибуток. Величина показника цікава в першу чергу акціонерам (учасник) банку, оскільки вони бачать ефективність свого банківського бізнесу (дізнаються, скільки банк отримав прибутку на вкладений капітал), Можуть порівняти отримані свої результати з аналогічним показником інших банків.

Показник рентабельності активів визначається відношенням чистого прибутку до середньомісячним активів, за період в якому отримано чистий прибуток. Обидва показники вимірюються у відсотках річних. Показник цікавий керівництву банку, оскільки показує, який прибуток отримана на ті активи, якими вони керували. Порівнюючи цей показник з аналогічним показником інших банків можна оцінити якість, ефективність менеджменту банку.

Оптимальне значення рентабельності капіталу на думку західних банківських аналітиків, повинно знаходитися в межах 10-20%. Рентабельності активів 1-4%.

 ROЕ = ROА * MK, де MK - фінансовий важіль, мультиплікатор капіталу, який розраховується відношенням середньомісячних активів, які брали участь в отриманні прибутку, до середньомісячного капіталу, яким мав банк в період коли було отримано прибуток.

У свою чергу за моделлю Дюпона показник ROA може бути представлений:

ROA = AU * NRM, де AU - дохідна маржа (маржа прибутку), тобто, частка чистого прибутку в отриманих доходах; NRM - отримані доходи на одиницю середньомісячних активів (прибутковість активів).

чистий прибуток доходи

ROE = AU * NRM * МК = --------------------- х -------------------- --- х МК

доходи Активи середні

Основними перевагами формули Дюпона є:

- Необхідні дані можна отримати з балансу;

- Формула проста (чотири елементи в розрахунку);

- Дозволяє оцінити якість менеджменту, кредитний ризик, ризик, пов'язаний з достатністю капіталу.

Для аналізу рентабельності досить широко використовують інший метод (модель Гордона). Рентабельність по Гордону визначається як ставка прибутковості емітованих банком цінних паперів (акцій) на кінець року. Загальна рентабельність по Гордону = Дивіденди на кінець року, поділені на ціну покупки цінних паперів на початок року + різницю ціни продажу цінних паперів на кінець і початок року, на який розраховується показник рентабельності, поділена на ціну продажу цінних паперів на початок року. Зазвичай ця формула застосовується для розрахунку рентабельності на кінець року. Загальна рентабельність = Дивідендний дохід + Приріст капіталу

В останні роки великі російські банки стали використовувати для розрахунку рентабельності модель Шарпа, Використовувану широко за кордоном.

У розрахунку очікуваної ставки прибутковості (рентабельності) по Шарпу беруть участь наступні показники:

- Безризикова процентна ставка (наприклад, за державними цінними паперами);

- Ринкова ставка дохідності, яка складається з безризикової ставки і ризикової премії;

- Ризик премія;

- Очікувана ринкова ставка;

- Поправочний коефіцієнт, що визначає ринковий ризик.

З трьох моделей найбільш популярна і використовується модель Дюпона. Другі методи розрахунку рентабельності мало застосовні для російської практики через те, що часто дивіденди або нараховуються, або не нараховуються, ринкові ставки складно спрогнозувати.

На закінчення хочу звернути вашу увагу на ряд ще найважливіших показників, що характеризують прибутковість банківських операцій, які нескладно розраховуються і доповнюють аналіз рентабельності комерційного банку, широко застосовуються в зарубіжній і вітчизняній банківській практиці:

- Чиста процентна маржа;

- Чиста непроцентних маржа;

- Спред прибутку;

- Прибутковість банківських операцій.

Процентна маржа визначається відношенням відсоткового прибутку до середніх активів, що приносять дохід. Вимірюється в процентах.

Непроцентних маржа (в інших джерелах «мертва точка прибутковості банківських операцій») визначається відношенням непроцентною прибутку (збитку) до середніх активів, що приносять дохід.

Прибутковість банківських операцій визначається як сума процентної і непроцентною маржі. Показник за своєю економічною сутністю такої ж, як показник рентабельності активів. Різниця в тому, що рентабельність активів розраховується на середні активи, а показник прибутковості банківських операцій в розрахунку на дохідні активи.

Спред прибутку визначається як різниця між середньою процентною ставкою по активних операціях і середньою процентною ставкою по пасивних операціях.

 Аналіз прибутку комерційного банку. | Показник чистої процентної маржі, його розрахунок, аналіз і оцінка впливу на результати діяльності комерційного банку.

Аналіз і оцінка складу та структури ресурсної бази КБ. Аналіз використання ресурсів. | Збалансування ресурсів і активів за їх якістю | Аналіз позичкових операцій. Якість кредитного портфеля. | Аналіз кредитних ризиків на основі нормативів, що обмежують кредитні ризики | Питання 13. | Економічна сутність ліквідності та платоспроможності комерційного банку. Основні показники ліквідності балансу. | Методи аналізу результатів банківської діяльності. | Огляд Основних Показників, що використовуються при аналізі фінансових результатів діяльності | Аналіз доходів комерційного банку. Оцінка прибутковості активних операцій в цілому і окремих видів дохідних активів. | Аналіз витрат комерційного банку. Оцінка вартості платних ресурсів в цілому і окремих видів залучення коштів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати