На головну

Ентропія в термодинаміки.

  1. В ізольованих системах мимовільно можуть відбуватися процеси, при яких ентропія системи зростає, тобто ?S> 0.
  2. Другий закон термодинаміки для ізольованих систем; його практичне значення. Імовірнісний сенс ентропії. Ентропія і впорядкованість системи.
  3. Другий закон термодинаміки. ентропія
  4. Другий закон термодинаміки та ентропія.
  5. Другий закон термодинаміки. Ентропія.
  6. Другий закон термодинаміки. Ентропія. Енергія Гіббса як критерій вірогідності мимовільного протікання процесу.
  7. Почала класичної термодинаміки. Замкнені, ізольовані і відкриті системи. Порядок і хаос. Ентропія.

 Другий закон т / д визначає умови, при яких можливі перетворення енергії, тобто визначає можливі напрямки процесів, що відбуваються в природі.

Теплота не може мимовільно переходити від менш нагрітого тіла до більш нагрітого.

 відношення теплоти, отриманої в ізотермічному процесі, до температури тіла - наведене кількість теплоти.

На нескінченно малій ділянці:

 - Повний диференціал

 , Де S - ентропія

S - функція стану системи, диференціал якої  , - Ентропія.

S - адитивна величина

Ентропія замкнутої системи може або зростати, або залишатися незмінною.

?S = 0 для оборотних процесів

?S> 0 для необоротних процесівРадіоактивність. | Ентропія з кінетичної точки зору. Третій закон термодинаміки.

Елементи зонної теорії кристалів. | Фізичні основи термодинаміки. Термодинамічні системи. Рівноважні стану і рівноважні процеси. | Власна провідність напівпровідників. | Внутрішня енергія ідеального газу. Число ступенів свободи молекули. Закон рівномірного розподілу енергії за ступенями свободи. | Домішкові напівпровідники. | Робота і теплота. Перший закон термодинаміки. | Будова атомних ядер. | Застосування першого закону термодинаміки до ізотермічного і адіабатичному процесам. | Кругові процеси (цикли). | Ядерні сили та їх властивості. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати