На головну

Рішення

  1. I. Рішення логічних задач засобами алгебри логіки
  2. II. Рішення логічних задач табличним способом
  3. III. Рішення логічних задач за допомогою міркувань
  4. А - для круглого циліндра; б - для кулі: - - - - рішення А. Озіна
  5. АЛГОРИТМ ПРОЕКТУВАННЯ СГП. РІШЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ СГП. РОЗРАХУНОК КОРДОНІВ НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОН МОНТАЖНОГО МЕХАНІЗМУ.
  6. Квиток №29. Матрична запис системи лінійних рівнянь. Рішення систем n лінійних рівнянь з n невідомими за допомогою оберненої матриці.
  7. У завданнях 9.349-9.352найті рішення змішаної крайової задачі для хвильового рівняння на відрізку методом Фур'є.

1. Валовий внутрішній продукт виробничим методом розраховується як різниця між величиною валового випуску в ринкових цінах і проміжним споживанням. Величину валового випуску в ринкових цінах отримуємо шляхом додавання до обсягу валового випуску в основних цінах розміру чистих податків на продукти та імпорт, які визначаємо як різницю між податками на виробництво і імпорт і іншими податками на виробництво. У нашому прикладі це буде: податки на продукти та імпорт = 4175 - 280 = 3895 млрд. Д. Е., Тоді чисті податки на продукти та імпорт визначимо різницею між сумою податків і сумою субсидій: чисті податки на продукти та імпорт = 3895 - 1000 = 2895 млрд. д. е., а величина валового випуску в ринкових цінах 35650 + 2895 = 38545 млрд. д. е., тоді ВВП = 38545 - 15000 = 23545 млрд. д. е.

Валовий внутрішній продукт розподільчим методом розраховується як сума елементів первинних доходів, що утворюються у виробництві, т. Е. ВВП = Оплата праці + Чисті податки на виробництво та імпорт + Валовий прибуток і валові змішані доходи

Для даного розрахунку необхідно визначити:

Оплату праці найманих працівників = 8270 + 880 + 12 = 9162 млрд. Д. Е.

Чисті податки на виробництво та імпорт = 4175 - 1127 = 3048 млрд. Д.Є.

Валовий прибуток і валові змішані доходи = 23545 - 9162 - 3048 = 11335 млрд. Д. Е.

тоді ВВП розподільчим методом = 9162 + 3048 + 11335 = 23545 млрд. д. е.

2. Складаємо рахунок утворення доходів (млрд. Д. Е.)

 Використання  ресурси
 Оплата праці  ВВП
 Податки на виробництво та імпорт    
 Субсидії на виробництво та імпорт    
 Валовий прибуток і валові змішані доходи    
 всього  всього

3. Чистий національний дохід (ЧНД) дорівнює різниці між величиною валового національного доходу і розміром споживання основного капіталу. Споживання основного капіталу (ПОК) являє собою суму амортизації основних фондів і величини недоамортизованої вартості вибулих основних фондів. У нашому прикладі ПОК = 3200 + 780 = 3980 млрд. Д. Е., А валовий національний дохід визначимо як суму валового внутрішнього продукту, сальдо доходів від власності від «решти світу», яке визначимо різницею між доходами від власності, отриманими і виплаченими « решті світу »і сальдо заробітної плати, отриманої за кордоном і виплаченої в країні нерезидентам. У нашому прикладі доходи від власності, отримані від «решти світу», дорівнюватимуть 6,3 + 1,7 + 0,3 = 8,3 млрд. Д. Е.

Тоді сальдо = 8,3 - 5,1 = 3,2 млрд. Д. Е.

ВНД = 23545 + 3,2 + 0,5 = 23548,7 млрд. Д. Е., А

ЧНД = 23548,7 - 3980 = 19568,7 млрд. Д. Е.

4. Валовий національний наявний дохід може бути розрахований як сума валового національного доходу і розміру чистих (сальдо) поточних трансфертів, отриманих від «решти світу». Визначимо суму поточних трансфертів, отриманих з-за кордону (від «решти світу») = 1,3 + 0,1 + 18 + 0,7 = 20,1 млрд. Д. Е. Сума поточних трансфертів, переданих «іншого світу» = 0,2 + 15 = 15,2 млрд. д. е., тоді сальдо (чисті) поточних трансфертів від «решти світу» = 20,1 - 15,2 = 4,9 млрд. д. е.

Визначимо валовий національний наявний дохід = 23548,7 + 4,9 = 23553,6 млрд. Д. Е.

Визначимо цей показник по секторам економіки (в млрд. Д. Е.):

сектор нефінансових підприємств - 23553,6 х 0,18 = 4239,6

сектор фінансових установ - 23553,6 х 0,02 = 471,1

сектор загального державного управління - 23553,6 х 0,2 = 4710,7

сектор некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства, - 23553,6 х 0,05 = 1177,7

сектор домашніх господарств - 23553,6 х 0,55 = 12954,5

5. Скоригований валовий наявний дохід за секторами економіки: по сектору нефінансових підприємств і сектору фінансових установ він буде дорівнює валовому що розташовується доходу, т. Е. Відповідно 4239,6 і 471,1 млрд. Д. Е .; по сектору загальнодержавного управління (ОДУ) і сектору некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства (НКО) скоригований валовий наявний дохід буде менше наявного доходу на суму соціальних трансфертів в натурі, переданих сектору домашніх господарств, т. е. по ОДУ = 4710,7 - 1280 = 3430,7 млрд. д. е., по НКО = 1177,7 - 1177,7 = 0;

За сектору домашніх господарств скоригований валовий наявний дохід буде дорівнює сумі наявних доходів сектору плюс сума соціальних трансфертів в натурі, отриманих від ОДУ і НКО, т. Е. Скоригований наявний дохід по сектору домашніх господарств = 12954,5 + 1280 + 1177,7 = 15412,2 млрд. д. е.Рішення типових задач | Рахунок перерозподілу доходів у натурі по економіці в цілому
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати