Головна

Б 13.1 Фактори, що впливають на точність обробки виробів

  1. II. Вплив монголо-татарського ярма на розвиток російських земель.
  2. А. Вплив на органи репродуктивної системи і молочні залози.
  3. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПЕРВИННОЇ ОБРОБКИ МОЛОКА
  4. Автоматизація процесів первинної обробки молока на прикладі ОПФ-1.
  5. Автомобілі та Їх Вплив на Відчуття Території
  6. Агрохімічні властивості грунту і їх вплив на ефективність добрив.
  7. Алгоритми обробки одновимірних числових масивів

При будь-якому вигляді обробки можна отримати деталь точно заданих розмірів. Розміри деталей повинні знаходитися в межах допусків, призначаються конструктором машини і зазначених на кресленні деталі. Всі деталі, у яких відхилення розмірів не виходитимуть за межі допусків, будуть однаково придатні для роботи в машині.

В умовах одиничного і дрібносерійного виробництва необхідна точність деталей досягається методом пробних проходів, т. Е. Зняттям припуску при послідовних проходах під контролем вимірювального інструмента. Такий метод не застосовують в умовах великосерійного і масового виробництва, як неекономічний. У серійному і масовому виробництві необхідної точності деталі досягається методом автоматичного отримання розмірів. Верстати попередньо налаштовують на заданий розмір, т. Е. Робочим ланкам верстата, пристосування та інструменту надається певне, кінцеве взаємне положення, яке і забезпечує автоматичне отримання необхідного розміру деталі.

Під точністю обробки розуміють ступінь відповідності обробленої деталі вимогам креслення і технічних умов. Точність деталі складається з точності виконання розмірів, форми, відносного положення поверхонь деталі і шорсткості поверхонь. Під точністю форми поверхні розуміють ступінь наближення її до геометричній формі. Циліндричні поверхні в поперечному перерізі можуть мати відхилення від прилеглої окружності: овальність, огранювання; в поздовжньому перерізі: бочкообразность, седлообразно, конусообразность, зігнутість. Точність відносного положення визначається відхиленням від номінального розташування розглянутої поверхні, її осі або площини симетрії щодо баз і відхиленні від номінального взаємного розташування розглянутих поверхонь. Відносне положення поверхні визначається зазвичай паралельною, перпендикулярністю або симметричностью її щодо інших поверхонь або осей. Забезпечення заданої точності деталі - основна вимога до технічного процесу. Для проектування технологічного процесу, що гарантує досягнення цієї точності, необхідно знати і враховувати похибки, що виникають при обробці.

Основними причинами похибок обробки на металорізальних верстатах є наступні: а) власна неточність верстата, наприклад: непрямолінійність напрямних станини і супортів, непаралельність або неперпендикулярність напрямних станини до осі шпинделя, неточності виготовлення шпинделя і його опор і т. П .; б) деформація вузлів і деталей верстата під дією сил різання і нагрівання; в) неточність виготовлення ріжучих інструментів і пристосувань і їх знос; г) деформація інструментів і пристосувань під дією сил різання і нагрівання в процесі обробки; д) похибки установки заготовки на верстаті; е) деформація оброблюваної заготовки під дією сил різання і затиску, нагріву в процесі обробки і перерозподілу внутрішніх напружень; ж) похибки, що виникають при установці інструментів та їх налаштування на розмір; з) похибки в процесі вимірювання, що викликаються неточністю вимірювальних інструментів і приладів, їх зносом і деформаціями, а також помилками робочих в оцінці показань вимірювальних пристроїв.Б 12.3 Похибка установки заготовок в станочном пристосуванні | Б 13.2 Методи виробництва заготовок і особливості механічної обробки шатуна ДВС або балки передньої осі автомобіля

Б 9.1 Вплив параметрів шорсткості на експлуатаційних показники виробів | Б 9.2 Методи здійснення з'єднань при складанні виробів | Б 9.3 Розрахунок кількості основного технологічного устаткування і робочих місць для потокового виробництва | Шляхи підвищення точності механічної обробки. | Б 10.2 Методи виробництва заготовок конічних зубчастих коліс і особливості їх механічної обробки | Б 10.3 Вибір складу технологічного обладнання механоскладального виробництва | Б 11.1 Якість виробів | Б 11.2 Послідовність розробки технологічного процесу виготовлення виробів | Б 12.1 Похибка базування та шляхи її зменшення | Б 12.2 Електрофізичні та електрохімічні методиобработкі матеріалів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати