На головну

Контрольовані і неконтрольовані фактори.

  1. Вплив зовнішнього середовища на розвиток організму. Критичні періоди в онтогенезі людини. Тератогенні фактори. Аномалії і вади розвитку.
  2. Контрольовані і неконтрольовані фактори
  3. Культура виробництва. Суб'єктивні і об'єктивні експлуатаційні фактори.
  4. Особистісні чинники.
  5. Медіатори запалення, їх походження, принципи класифікації, основні ефекти. Ендогенні протизапальні фактори.
  6. Небезпечні і шкідливі виробничі фактори. Класифікація

До числа контрольованих факторів належать ті, які управляються організацією і її співробітниками по маркетингу.

Ряд основних взаємопов'язаних рішень приймається вищим керівництвом, але для маркетологів найбільш важливі тільки п'ять:

область діяльності (загальні категорії товарів / послуг, функції, територіальні межі діяльності і т. д.);

загальні цілі (будь-які встановлюються керівництвом завдання, ступінь виконання яких можна виміряти кількісно);

роль маркетингу (встановлюючи його функції і вставляють його в загальну діяльність організації);

роль інших підприємницьких функцій і їх взаємозв'язку з маркетингом;

корпорационного культура (єдина система цінностей, норм і правил діяльності, куди входять тимчасові поняття, гнучкість робочого середовища, формальні і неформальні відносини і т. д.).

Після того як вище керівництво встановлює свої цілі, служба маркетингу починає розробляти власну систему контрольованих факторів. Основні елементи, якими управляє служба маркетингу, - це:

вибір цільового ринку (розмір, характеристики і т. д.);

мети маркетингу, орієнтовані більше на споживача (образ компанії, збут, відмінні переваги і т. д.);

організація і контроль маркетингу (типи, види і т. д.);

структура маркетингу (будь-яке поєднання його елементів для досягнення поставлених цілей і задоволення цільового ринку).

У своєму комплексі ці чинники утворюють загальну стратегію маркетингу

Стратегічне планування в системі маркетингу підприємства.

Планування маркетингової діяльності на різних підприємствах здійснюється по-різному, в залежності від поставлених цілей і завдань, від тривалості планованого періоду, організації системи планування і т.п. Діапазон змісту планів маркетингу досить широкий: іноді вони практично є рішеннями відділів збуту, а іноді включають визначають стратегії бізнесу і різноманітні маркетингові аспекти в діяльності підприємства.

Малі підприємства можуть не мати плану маркетингу як окремого документа. Єдиним плановим документом для них може бути бізнес-план, складений для підприємства в цілому або для окремих напрямків його розвитку. У цьому плані дається інформація про ринкових сегментах, формулюються стратегії маркетингу, даються прогнозні оцінки обсягів збуту. Середні і великі фірми детально планують свою маркетингову діяльність, розробляють стратегічні (довгострокові) і тактичні (оперативні) плани.

Стратегічний план маркетингу, що розробляється на 3 - 5 років, містить довгострокові цілі і визначають маркетингові стратегії із зазначенням ресурсів, необхідних для їх реалізації. Цей план уточнюється і переглядається щорічно, на його основі складається річний план маркетингу

Оперативний план маркетингу описує поточну маркетингову ситуацію, цілі діяльності на ринку, маркетингові стратегії на поточний рік. У його склад включається програма заходів, ресурсне, в тому числі і фінансове забезпечення

Бюджет маркетингу - розділ плану маркетингу, що відображає плановані величини доходів, витрат і прибутку. Величина доходу обгрунтовується прогнозованим обсягом продажів у вартісному вираженні. Витрати визначаються як сума всіх видів витрат. Затверджений бюджет є основою для забезпечення виробництва товарів і маркетингової діяльності.

Проводити успішну стратегічну політику, що забезпечує стабільний розвиток підприємства і зведення до мінімуму ризиків виникнення кризових ситуацій, дозволяють спеціальні програми маркетингової діяльності. Маркетингова програма являє собою розроблений на основі комплексних досліджень ринку і власних ресурсних можливостей план науково-технічної і виробничо-збутової діяльності підприємства на планований період часу, який визначає оптимальний варіант його розвитку. Процес розробки маркетингової програми не є тривіальним завданням, тому при його реалізації необхідно застосовувати методи системного аналізу і, зокрема метод структуризації (декомпозиції).Внутрішнє та зовнішнє середовище підприємства. | Види стратегій маркетингової діяльності.

Класифікація товарів. | Товари споживчого і виробничого призначення. | Основні характеристики покупця споживчих товарів. | Поведінка споживача. | Процес прийняття рішення про покупку в споживчій сфері. | Особливості покупки в промисловому середовищі. | Типологія і завершуючи формуванням промисловості. | Напрямки і особливості маркетингових досліджень ринку промислових товарів. | Маркетингове середовище. Поняття маркетингового середовища в бізнесі. | Аналіз як функція управління маркетингом, його прикладне значення. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати