Головна

Ланцюжок створення цінності в теорії маркетингу. Ланцюжок цінності Портера і сучасна модифікація.

  1. А) можливість створення великої місткості класифікації
  2. А. Теорії
  3. Авторські теорії формування і розвитку особистості
  4. Агресивна поведінка. Теорії агресії: агресія як інстинкт, фрустрація як джерело агресії, агресія як результат соціального навчання
  5. Аксіологічна - духовні цінності
  6. Аксіоми теорії ймовірності
  7. Альтернативні теорії міжнародної торгівлі

Ланцюжок створення цінності Майкла Портера

n Портер виявив, що конкурентні переваги досягаються виходячи з того, як фірма організовує і виконує окремі види діяльності, створюючи ланцюжок цінності.

n «Ланцюжок цінності - це система взаємозалежних видів діяльності, між якими існують зв'язки. Ці зв'язки виникають, коли метод будь-якого виду діяльності впливає на вартість або ефективність інших ».

n Таким чином, Портер виділив ключові функції фірми, які впливають і беруть участь в процесі створення цінності для споживача.

n Принципи та методи організації процесу реалізації цих функцій всередині підприємства і створюють його конкурентоспроможність.

Модель ланцюжка створення додаткових цінностей (Value Chain Model) розроблена Майклом Портером в 1985 році (Гарвардська бізнес-школа). Модель ланцюжка створення додаткових цінностей розглядає компанію як мета базисних дій, кожне з яких додає цінність продукту, а оптимізація цих базисних дій максимізує прибуток і / або мінімізує витрати. Ця модель включає процеси, наведені на малюнку

 ІНФРАСТРУКУТРА ФІРМИ (фінансова діяльність, планування)
 Управління людськими ресурсами
 розвиток технології
 постачання
 Забезпечення поставок сировини і т.п.  Випуск продукції  Забезпечення збуту продукції  Маркетинг і продаж  Післяпродажне обслуговування

Сучасна ланцюжок цінності

Ланцюжок створення цінності Слівотскі і Моррісона

Автори запропонували ідею побудови моделі бізнесу, орієнтованої на споживача. Вона полягає в тому, що традиційна ланцюжок створення цінності повинна змінити свій напрямок і починатися не з виробництва (як у Портера), а від споживання (споживачів).

Під цінністю продукту вони розуміють можливості задовольнити пріоритети споживача.

Під пріоритетами споживача автори розуміють «речі, які настільки важливі для споживачів, що вони готові за них платити, а якщо не отримують у вас, то шукають у інших постачальників».

Автори Слівотскі і Моррісон вважають, що необхідно правильно зрозуміти і розставити пріоритети споживача, використовуючи опитування та інші методи маркетингових досліджень. Це дозволить:

- Виявити, які споживчі пріоритети в даний час ігноруються;

- Розробити нову модель бізнесу, яка буде максимально повно відповідати цим пріоритетам;

- Створити нову зону прибутку з дуже високою прибутковістю.Моделі структури споживчої цінності в маркетингових системах | Модель 3Р споживчої цінності в теорії маркетингу

Ведення ділових переговорів і специфіка роботи торгових агентів | Специфіка роботи ТА | Нові технології в стимулюванні продажів на різних етапах ЖЦТ | Основні принципи креативної економіки | Кілька етапів розвитку підприємництва | Специфічні особливості творчості в маркетингу. Взаємозв'язок креативної та інноваційної маркетингової діяльності | Креативне мислення як продуктивна сила в системі маркетингу. Показники креативної маркетингової діяльності | Методи активізації творчого мислення маркетолога | Поняття споживчої цінності з позицій теорії маркетингу. | Таким чином, чим більший обсяг будь-якого блага володіє людина, тим менше буде ціна, яку він готовий за нього платити. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати