На головну

Типологія соц. інститутів. Особливості традиційних і сучасних інститутів.

  1. Структурні особливості факторів згортання крові.
  2. I. Причини і особливості об'єднання Русі
  3. II. ОСОБЛИВОСТІ ОЛІМПІЙСЬКОГО РУХУ В Стародавньої Греції
  4. II. Шість основних шкіл китайської філософії і їх особливості.
  5. III.2.5. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ І емоційно-Вольова СФЕРИ
  6. IV. Особливості продажу товарів в підприємствах (відділах, секціях) самообслуговування
  7. RISC і CISC-архітектури процесорів. Переваги і недоліки. Приклади сучасних процесорів з RISC і CISC-архітектурою.

Соціальні інститути розрізняються за типом потреб, завдань, які вони вирішують:

1. економічні інститути - найстійкіші, підлягають суворої регламентації соціальні зв'язку в сфері господарської діяльності. Вони можуть розглядатися як різновид соціальних інститутів, оскільки їх характеризує система відповідних соціальних норм, правових, морально-етичних, відносно стійка сукупність доцільно орієнтованих стереотипів поведінки, що підкріплюються відповідними очікуваннями і системою санкцій. В нормативну структуру економічних інститутів входить система норм, що відображають тип виробництва, наявність типових форм і способів обміну, а також ті чи інші соціальні цінності, морально-етичні стандарти і нормативи поведінки в сфері економіки. До числа соц. інститутів в економіці відноситься інститут власності, система торгівлі і розподілу, фінансова система, система страхування та ін.

2. політичні інститути - вони здійснюють реалізацію політичної влади, необхідність якої визначається тією обставиною, що доступні для індивідів, соц. груп ресурси, цінності ніколи не безмежні; природному прагненню до розширення сфери володіння ними повинні бути встановлені соц. визначаються межі. Це держава, політичні партії, профспілки і т.д. вони забезпечують відтворення і стійке збереження ідеологічних цінностей, стабілізують домінуючі в суспільстві соціально-класові культури.

3. соціокультурні та виховні інститути (освіта, наука, культурно-виховні установи і ін.) До числа найважливіших соц. інститутів належить освіту. З функціональної точки зору система освіти забезпечує соціалізацію індивідів. Наука є центральним інститутом у всіх сучасних суспільствах

4. нормативно-орієнтують - це механізми морально-етичної орієнтації і регуляції поведінки індивідів. Їх мета - надати поведінці і мотивації моральну аргументацію, етичну основу. Ці інститути затверджують у суспільстві етику поведінки, імперативні загальнолюдські цінності.

5. нормативно-санкціонують - здійснюють суспільно-соціальну регуляцію поведінки на основі норм, правил, приписів, закріплених у юридичних і адміністративних актах. Обов'язковість норм забезпечується примусовою силою держави і системою відповідних санкцій.

6. церемоніально-символічні - регулюють повсякденні контакти, різноманітні акти групового і міжгрупового поведінки. Вони визначають порядок і спосіб взаємного поводження, регламентують методи передачі, обміну інформацією і т.д.Соціальні конфлікти в сучасному російському суспільстві та шляхи їх врегулювання | Соціальний конфлікт: поняття та види

Анкетне опитування в соціології | Програма соціологічного дослідження | Соціологічна концепція марксизму | Теорія соціального конфлікту | Соціологія П. Сорокіна | Соціальні взаємодії як основа суспільного життя. Соц. відносини | Основні компоненти культури і їх роль в житті суспільства | Рольова концепція особистості. Соціальний статус і соціальна роль | Соц. структура суспільства і її основні елементи | Еліта як категорія соціології. теорія еліт |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати