Головна

тепловий баланс

  1. Активи комерційного банку. Банківський баланс
  2. Алгебраїчне відображення впливу змін, що відбуваються з об'єктами динамічного балансового рівняння під впливом фактів господарського життя
  3. Аналіз бухгалтерського балансу, його основних статей і розрахункових показників. 36 питання в зразковому переліку
  4. Аналіз ліквідності балансу і його горизонтальний і вертикальний аналіз
  5. Аналіз ліквідності балансу підприємства
  6. Аналіз ліквідності балансу.
  7. Аналіз складу і структури пасиву балансу

Тепловий баланс -зіставлення приходу і витрати (корисно використаної та втраченої) теплоти в різних теплових процесах (Див. Тепловий процес). У техніці Т. б. використовується для аналізу теплових процесів, що здійснюються в парових котлах, печах, теплових двигунах і т. д. Т. б. складається в одиницях енергії (джоулях (Див. Джоуль), калорії) або в% загальної кількості теплоти, що припадають на одиницю продукції, що випускається, на 1 ч роботи, на період часу (цикл) або на 1 кг витраченого речовини. У наукових дослідженнях Т. б. користуються при вирішенні багатьох астрофізичних, геофізичних, хімічних, біологічних та інших проблем (див. Тепловий баланс моря, Тепловий баланс Землі і т. д.). Т. б. розраховується на основі фізичних теплот (ентальпій (Див. Ентальпія)), що беруть участь в процесі речовин, і теплот відповідних хімічних реакцій. Для складних процесів (особливо в металургії, хімічної технології і т. Д.) Т. б. передує побудова матеріального балансу, т. е. зіставлення приходу і витрати мас речовин в цьому процесі; при цьому Т. б. установки часто виходить як сума Т. б. апаратів, що становлять цю установку. Розрізняють Т. б. розрахункові та експериментальні, складені за даними теплових випробувань.

 Баланс що містяться у воді речовин | Основні закономірності руху природних вод

Вода в природі та житті людини | Гідрологічний режим і гідрологічні процеси | Методи гідрологічних досліджень | Використання природних вод і практичне значення гідрології | Короткі відомості з історії гідрології | Молекулярна структура та ізотопний склад води | Хімічні властивості води | Фізичні властивості води | Водний баланс | Вплив гідрологічних процесів на природні умови |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати