Головна

Водний баланс

  1. Активи комерційного банку. Банківський баланс
  2. Алгебраїчне відображення впливу змін, що відбуваються з об'єктами динамічного балансового рівняння під впливом фактів господарського життя
  3. Аналіз бухгалтерського балансу, його основних статей і розрахункових показників. 36 питання в зразковому переліку
  4. Аналіз ліквідності балансу і його горизонтальний і вертикальний аналіз
  5. Аналіз ліквідності балансу підприємства
  6. Аналіз ліквідності балансу.
  7. Аналіз складу і структури пасиву балансу

Кількісно круговорот води характеризується водним балансом. Всі складові вод балансу можна розбити на дві частини: прибуткову і витратну. В цілому для земної кулі прибуткову частину водного балансу складають одні атмосферні опади. Приплив водяної пари з глибоких шарів землі і їх конденсація грають незначну роль. Видаткова частина для земної кулі в цілому складається тільки з випаровування.
 Щорічно з поверхні земної кулі випаровується 577 тис. Км3 води.
 Протягом року в Світовому влагооборота бере участь всього 0,037% загальної маси гідросфери. Так як швидкість перенесення окремих видів води неоднакова, то і час їх витрачання і відновлення різному (табл. 2). Найбільш швидко відновлюються біологічні води, що входять до складу рослин і живих організмів. Зміна атмосферної вологи і запасів води в руслах річок здійснюється за кілька днів. Запаси води в озерах поновлюються протягом 17 років, у великих озерах цей процес може тривати кілька сот років. Так, в озері Байкал повне відновлення водних запасів відбувається протягом 380 років. Найбільш тривалий період відновлення мають запаси води в підземних льодах зони багаторічної мерзлоти - 10000 років. Повне відновлення океанічних вод відбувається через 2500 років. Однак за рахунок внутрішнього водообміну (морських течій) води Світового океану в середньому роблять повний оборот протягом 63 років.

 Фізичні властивості води | Баланс що містяться у воді речовин

Вода в природі та житті людини | Гідрологічний режим і гідрологічні процеси | Методи гідрологічних досліджень | Використання природних вод і практичне значення гідрології | Короткі відомості з історії гідрології | Молекулярна структура та ізотопний склад води | Хімічні властивості води | тепловий баланс | Основні закономірності руху природних вод | Вплив гідрологічних процесів на природні умови |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати