На головну

Вираз векторного твори через координати

  1. А) Дослідження сприйняття і відтворення звуковисотного відносин
  2. Авторські публіцистичні твори
  3. Авторської винагороди за публічне виконання твору?
  4. Алгебраїчні властивості скалярного твори
  5. Алгоритм іригації товстої кишки через колостому.
  6. Антон Семенович Макаренко як теоретик востітанія в колективі і через колектив
  7. Артеріальна гіперемія - збільшення кількості крові, що протікає через периферичний і (або) мікроциркуляторного русла внаслідок дилятації призводять артерій і артеріол.

Ми будемо використовувати таблицю векторного добутку векторів i, j і k:

якщо напрямок найкоротшого шляху від першого вектора до другого збігається з напрямком стрілки, то добуток дорівнює третьому вектору, якщо не збігається - третій вектор береться зі знаком «мінус».

Нехай задані два вектори а = ахi + ayj + azk і b = bxi + byj + bzk. Знайдемо векторний добуток цих векторів, перемножая їх як многочлени (згідно властивостей векторного добутку):Отриману формулу можна записати ще коротше:

так як права частина рівності (7.1) відповідає розкладанню визначника третього порядку за елементами першого рядка. Рівність (7.2) легко запам'ятовується.Властивості векторного твори | Визначення моменту сили відносно точки

Лінійна залежність векторів. Базис. Розкладання по базису | Розмірність векторного простору. базис | Базис. Декартова прямокутна система координат | Скалярний добуток векторів і його властивості. додаток | Властивості скалярного твори | Вираз скалярного твори через координати | Кут між векторами | Модуль вектора .. Проекція вектора на вісь. направляючі косинуси | властивості проекцій | Визначення векторного твори. Властивості і додаток. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати