Головна

Домашнє завдання.

  1. Домашнє завдання
  2. Домашнє завдання № 2
  3. Домашнє завдання.
  4. Домашнє завдання.
  5. Домашнє завдання.
  6. Домашнє завдання.

6. Спростити вираз:

а) ;

б) .

7. Відомо, що ,  , вектори и  утворюють кут  . обчислити:

а)  ; б) ;

в) площа паралелограма, побудованого на векторах и .

8. Вектори ,  задані декартовими координатами. Знайти координати векторів: а)  ; б)  ; в) .

9. Обчислити знайти довжину висоти, опущеної з вершини В, в трикутнику з вершинами А (1; -1; 2), В (5; -6; 2), С (1; 3; -1).

10.Обчислити синус кута, утвореного векторами , .

Відповіді. 1. а)  ; б) 3. 2. а)  ; б)  ; в) .

3. ,  . 4. (-6; -24; 8). 5. ,  . 6. а)  ; б)  . 7. а)  ; б) 3; в) 3. 8. а) (-3; 5; 7); б) (-6; 10; 14); в) (12; -20; -28). 9. 5.

10 .

 Доведення. | Змішане твір векторів

Домашнє завдання. | Проекція вектора на вісь і її властивості | Декартова прямокутна система координат. | Лінійна залежність і незалежність векторів. Базис. | Домашнє завдання. | Скалярний добуток векторів | Алгебраїчні властивості скалярного твори | Домашнє завдання. | Векторний добуток векторів | Властивості векторного твори |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати