Головна

Рівняння прямої, що проходить через дві задані точки

  1. OCHOBHOЕ РІВНЯННЯ встановити рівномірний рух РІДИНИ ДЛЯ «ПРАВИЛЬНИХ русел». РОБОТА СИЛ ВНУТРІШНЬОГО ТЕРТЯ
  2. V - вектор миттєвої швидкості точки А.
  3. А) Поясніть рівняння.
  4. А. Основне рівняння МКТ ідеального газу
  5. Агрегатні стани речовини з точки зору МКТ. Кристалічні і аморфні речовини.
  6. Адіабатичний процес. Рівняння Пуассона. Графік адіабатичного процесу.
  7. Алгоритм іригації товстої кишки через колостому.
 Нехай відомі дві точки, що належать ,  . Запишемо рівняння прямої по точці  і кутовому коефіцієнту :  . (3.4) Т.к. крапка  також належить  , То її координати будуть задовольняти дане рівність: .

З останнього рівності  . Підставляючи вираз для  в рівняння (3.4):  , отримаємо рівняння прямої за двома точками

 (3.5).Рівняння прямої на площині | Розглянемо окремі випадки рівняння (3.6).

Рішення системи лінійних рівнянь з невідомими | Приклад. Вирішити систему рівнянь за формулами Крамера | Метод Гаусса рішення системи n лінійних рівнянь з п змінними. Поняття про метод Жордана - Гаусса. | Метод оберненої матриці. | Теорема і формули Крамера рішення системи п лінійних рівнянь з п змінними (без виведення). | Поняття функції однієї змінної | Приклад. | Приклад. | Основні елементарні функції | Рівняння лінії на площині |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати