Головна

Рівняння лінії на площині

  1. OCHOBHOЕ РІВНЯННЯ встановити рівномірний рух РІДИНИ ДЛЯ «ПРАВИЛЬНИХ русел». РОБОТА СИЛ ВНУТРІШНЬОГО ТЕРТЯ
  2. А) Поясніть рівняння.
  3. А. Основне рівняння МКТ ідеального газу
  4. АВТОМАТИЗОВАНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ЛІНІЇ ЗАБОЮ ПТАХИ
  5. Автоматичні формувальні лінії
  6. Адіабатичний процес. Рівняння Пуассона. Графік адіабатичного процесу.
  7. Алгоритм укладання графа на площині

Визначення. Рівнянням лінії (кривої) на площині називається рівняння, якому задовольняють координати и кожної точки даної лінії і не задовольняють координати будь-якої точки, що не лежить на цій лінії.

 якщо точка пересувається по лінії, то її координати, змінюючись, задовольняють рівняння цієї лінії. Тому координати називаються поточними координатами.

Будь-яку лінію в принципі можна висловити відповідним рівнянням. Однак не всяке рівняння на визначає на площині деяку лінію.

наприклад: визначає тільки одну точку (0; 0);

не визначає ніякого безлічі точок, тому що ліва частина рівняння не може дорівнювати нулю.

Щоб переконається, чи лежить точка на даній лінії , Треба перевірити, чи задовольняють координати цієї точки рівняння .

Рівняння лінії можуть бути самими різними, проте слід зазначити, що не кожне рівняння має геометричний образ у вигляді лінії.

Взаємне розташування двох ліній

Щоб визначити взаємне розташування 2-х ліній, необхідно знати рівнянь цих ліній. Якщо система цих рівнянь сумісна, то лінії мають спільні точки. В іншому випадку спільних точок немає. Число спільних точок дорівнює числу рішень системи рівнянь

наприклад, Пряма лінія і коло  мають 2 спільні точки, так як система з цих рівнянь має два рішення:

.Основні елементарні функції | Рівняння прямої на площині

N-мірний вектор і векторний простір | Розміреність і базис векторного простору | Рішення системи лінійних рівнянь з невідомими | Приклад. Вирішити систему рівнянь за формулами Крамера | Метод Гаусса рішення системи n лінійних рівнянь з п змінними. Поняття про метод Жордана - Гаусса. | Метод оберненої матриці. | Теорема і формули Крамера рішення системи п лінійних рівнянь з п змінними (без виведення). | Поняття функції однієї змінної | Приклад. | Приклад. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати