Головна

Приклад.

  1. Недільне богослужіння. Всенічне бдіння. Особливості недільної утрені. 1-5 глави Типікон. Недільна полунощніца (коли не здійснюється бдіння). 7 глава Типікон. (Див. Приклад.)
  2. Дві основні задачі динаміки для мат.точкі. Рішення першої задачі динаміки. Приклад.
  3. Ще приклад.
  4. Й приклад. вербальний провідник
  5. Метод ланцюгової підстановки. Його призначення, різновиди, порядок використання. Навести приклад.
  6. Методи, причини виділення, приклад.
  7. Наприклад.
 а) Функція  - Парна (рис.3.3 а). т.к ; Б) Функція  - Непарна (рис.3.3 б). ; В) Функція  - Загального вигляду (рис.3.3 в). .

Графік парної функції симетричний щодо осі ординат, а графік непарної функції симетричний відносно початку координат.

2) монотонність. функція називається зростаючою (спадною) на проміжку , Якщо більшому значенню аргументу з цього проміжку відповідає більше (менше) значення функції. Функції зростаючі і спадні називаються монотонними функціями.Поняття функції однієї змінної | Приклад.

Ранг матриці. Лінійна незалежність рядків матриці | Лінійна незалежність рядків матриці | Вектори. Операції над векторами (додавання, віднімання, множення на число), n-мірний вектор. Поняття про векторному просторі і його базисі. | N-мірний вектор і векторний простір | Розміреність і базис векторного простору | Рішення системи лінійних рівнянь з невідомими | Приклад. Вирішити систему рівнянь за формулами Крамера | Метод Гаусса рішення системи n лінійних рівнянь з п змінними. Поняття про метод Жордана - Гаусса. | Метод оберненої матриці. | Теорема і формули Крамера рішення системи п лінійних рівнянь з п змінними (без виведення). |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати