На головну

Приклад. Вирішити систему рівнянь за формулами Крамера

  1. АЛГЕБРАЇЧНИХ РІВНЯНЬ
  2. Алгоритм знаходження рішень довільної системи лінійних рівнянь (метод Гаусса)
  3. Аналіз рівнянь кінетики реактора.
  4. Квиток №29. Матрична запис системи лінійних рівнянь. Рішення систем n лінійних рівнянь з n невідомими за допомогою оберненої матриці.
  5. У завданнях 9.321-9.322 знайти спільні рішення найпростіших диференціальних рівнянь в приватних похідних.
  6. У замкнутій системі векторна сума імпульсів всіх тіл, що входять в систему, залишається постійною при будь-яких взаємодіях тіл цієї системи між собою.
  7. В яких випадках реєстратор зобов'язаний відмовити у внесення даних в систему ведення реєстру? Які дії реєстратор не має право здійснювати?

Рішення. Визначник матриці системи  . Отже, система має єдине рішення. обчислимо  , Отримані з  заміною відповідно першого, другого, третього стовпців стовпцем вільних членів:

За формулами Крамера:

.Рішення системи лінійних рівнянь з невідомими | Метод Гаусса рішення системи n лінійних рівнянь з п змінними. Поняття про метод Жордана - Гаусса.

Властивості операцій додавання і множення матриць | Визначники 2, 3 і n-го порядків (визначення і їх властивості). Теорема Лапласа про розкладанні визначника за елементами рядка або стовпчика. | властивості визначників | зворотна матриця | Алгоритм обчислення зворотної матриці. | Ранг матриці. Лінійна незалежність рядків матриці | Лінійна незалежність рядків матриці | Вектори. Операції над векторами (додавання, віднімання, множення на число), n-мірний вектор. Поняття про векторному просторі і його базисі. | N-мірний вектор і векторний простір | Розміреність і базис векторного простору |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати