На головну

Редакційний менеджмент: цілі, напрямок, проблеми.

  1. I.1.2. Цілі, завдання та види інженерних вишукувань.
  2. III. Цілі, завдання та результати розвитку фінансового ринку на період до 2020 року
  3. Адміністративні покарання: поняття, цілі, види
  4. Види позаурочної роботи. Організація, забезпечення, можливості, цілі, додаток результатів.
  5. Зовнішньоторговельна політікагос-ва. Осн-ті цілі, види, інструменти.
  6. Питання 20. Позиціонування товару: цілі, завдання та способи
  7. Питання 33. Товарна політика: цілі, завдання та напрямки

Колектив редакції - це трудовий виробничий колектив, який випускає продукцію - газету (ЗМІ) і міститься в ній. Ця продукція на ринку стає товаром. Одночасно редакція - творчий, літературний колектив. Як трудовий колектив редакція являє собою сукупність виробничо-творчих і громадських структур. До редакції входять крім журналістів технічні співробітники і працівники комерційних структур.

Найважливіше значення для управління редакцією має її розуміння як системи. В основі цього лежить поділ праці між його співробітниками. Кожен з них виконує свою, доручену йому функцію, але всі разом вони складають працюючу систему, яка дозволяє вирішувати загальну задачу - давати читачам уявлення про всю діяльність в цілому, про найважливіші сторони освітлюваної сфери життя.

У сучасних ринкових умовах керівник редакції змушений виходити з вимоги граничного обмеження чисельності її колективу. Не меншу роль відіграє менеджер при підборі редакційних кадрів, у забезпеченні оптимального складу колективу. Досягнення оптимального складу редакції можливо лише з урахуванням журналістської специфіки.

Перед редакційним менеджером стоїть питання: скільки і які потрібні журналісти, представники інших спеціальностей для підготовки і випуску цієї газети. Він повинен вживати заходів для встановлення в колективі раціонального співвідношення представників різних журналістських професій і спеціальностей. Це відноситься не тільки до творчим працівникам - журналістам, але і до співробітників технічних і комерційних редакційних служб. У кожної з них повинні працювати професіонали, які спеціалізуються на певних напрямках діяльності. Прагнучи забезпечити оптимальний склад редакційного колективу, менеджер повинен представляти реальні можливості і джерела його поповнення і зміцнення.

Редакційний менеджмент включає в себе і спостережливість, як передумову рішень, пов'язаних з оптимізацією складу редакційного колективу.

Вироблення стратегії неможлива без володіння широкою інформацією про організацію в цілому, перешкодах на шляху її функціонування і розвитку і т.п. Ця інформація накопичуючись, систематизуючи, поступово перетворюється в базу стратегічних даних, що складається з трьох основних розділів.

У першому розділі характеризується виробничий, технологічний, науковий, трудовий потенціал організації, що проводиться нею науково-технічна політика, взаємини в колективі, переваги керівництва.

У другому розділі дається опис зовнішнього оточення організації, яке, як ми вже відзначали раніше, складається з фонового і ділового.

У третьому розділі розкриваються головні перешкоди і перешкоди діяльності організації, які, як і оточення, можуть бути внутрішніми і зовнішніми.

Аналіз зібраної стратегічної інформації дозволяє зробити висновки про тенденції розвитку як самої організації, так і її оточення, які мають в основному характер прогнозу, тобто системи аргументованих поглядів на напрямах розвитку і майбутній стан об'єкта управління.

На основі прогнозів будується курс дій - система цілей і орієнтирів, яких організація повинна дотримуватися в повсякденній діяльності.

Мінцберг Г., один з найбільших західних фахівців в області менеджменту, сформулював три можливих моделі здійснення вироблення стратегії: планова, підприємницька, навчання на досвіді.

Процес формування стратегії складається з трьох стадій: розробки, доведення, стратегічного вибору.

Стратегія є основою створення і реалізації довгострокових і середньострокових планів.

Реалізація стратегічного плану.

- Задоволення реальних потреб ваших клієнтів.

- Постійне виявлення пріоритетів.

- Наявність достатньої кількості ресурсів, фінансів і фахівців для здійснення плану.

- Опора на цінності персоналу організації та груп, зацікавлених в її роботі.

- Наявність повної підтримки з боку вищого керівництва і правління організації.

- Регулярний аналіз як зовнішньої, так і внутрішньої обстановки.

- Регулярна оцінка реалізації плану і його адаптація до поточних умов при необхідності.

Редакційна ПЛАНУВАННЯ

У редакційному плануванні в нинішній час відбулися серйозні зміни. Якщо раніше можна було планувати на п'ятирічку в зв'язку з довгостроковими планами партії і уряду, то сьогодні на перше місце вийшла термінова, оперативна інформація.

Якщо раніше, за радянських часів, не тільки засуджувалася, але і практично була неможливою інформація в номер, як і прямий ефір, хіба тільки демонстрації 1 травня і 7 листопада, заходів партійних з'їздів, то зараз інформація подається прямо з печі, з жару - в номер.

Це має певні позитивні, а також негативні моменти.

Звичайно, кожен з нас, як споживач, хоче мати нову, свіжу інформацію. Але найчастіше це інформація фактів. В результаті в журналістиці стали зникати цілі жанри аналітичного і проблемного характеру. Зникають слова публіцистика, газетні жанри.

Журналісти стають більш мобільними, багато працюють за комп'ютером.

Однак є тенденції зменшення серйозних аналітичних матеріалів ...

Змінився проблемний матеріал. Зменшилася різнобічність публікацій.

У редакціях найбільше використовується план чергового номера і тижневий план номерів.

Панування на смугах заміток, інтерв'ю, звітів, кореспонденцій - жанрів оперативної інформації - несприятливо позначилося на масштабності і глибині аналізу подій і ситуацій, про які повідомляють газети.

Однак застосування мережевого графіка послужило міцною основою для випуску газет на кілька тижнів вперед. Визначення оптимальної системи планування, що відповідає вимогам та умовам, в яких виходить газета, - одне із завдань, які доводиться вирішувати фахівцям в області редакційного менеджменту.

СЕТЕВОЙ ГРАФІК

Мережевий графік - це стара форма планування найрізноманітніших газет, це графік, який представляє собою сітку, на верху якої вказують дати і дні виходу номерів газети, збоку - смуги номера і тематичні рубрики. У квадратах, утворених сіткою, умовними знаками позначають відділи редакції, журналістів, обсяг матеріалів, жанри та ін.

Однак необхідно звернути увагу на наступні моменти. Як Вам вже відомо, оперативна інформація займає все більшу площу газетного номера; плануючи, необхідно врахувати, що мережевий графік дає оптимальні результати, якщо покриває не більше 50-60% площі газетного номера, інша її частина використовується для незапланованої оперативної інформації та аналітико-проблемних публікацій, відібраних в результаті творчого "конкурсу" матеріалів, представлених відділами або журналістами редакції.

Планування роботи редакції.

Плани роботи редакції створюються на підставі трьох найважливіших характеристик:

1) Суб'єкт планування, тобто, хто планує. У редакції розробляються плани відділів, плани секретаріату і общередакціонние плани.

2) Об'єкт планування. Залежно від цього редакційні матеріали поділяються на дві частини: змістовно-тематичні та організаційні (в них плануються організаційні заходи, націлені на виконання змістовно-тематичних планів).

3) Період планування (довгострокові, середньострокові і короткострокові плани).

Особливе значення для організації роботи редакції має систематичність редакційного планування. У кожній редакції - своя система планів. Але основи планування всіх періодичних видань загальні. У кожній редакції складають перспективні плани, різні види робочих середньострокових планів - місячних, квартальних і ін., І оперативні плани - тижневий, план конкретного номера та ін. Однак характеристики кожного з цих планів - елементів системи редакційного планування - різні і визначаються завданнями газети, журналу або тижневика, особливостями його аудиторії, структурою редакційного колективу та іншими факторами.

Перспективний план охоплює великий період (від кварталу в редакції щоденної газети до року в редакціях журналів і багатьох районних газет) і носить проблемно-тематичний характер.

Оперативні плани: чергового номера, індивідуальний план роботи журналіста.

Всі інші плани конкретизують та деталізують перспективний план: план передових статей, жанрове планування, план організаційно-масової роботи редакції та відділу, плани спеціальних номерів - цільових, тематичних, об'єднаних, план кампанії.

Успіх редакційного планування багато в чому залежить від правильного використання основних тематичних рубрик, що застосовуються в періодичному виданні.

Система тематичних рубрик, як і мережевий графік, - важливі інструменти редакційного планування.

Важливою стороною редакційного планування є і планування індивідуальної роботи журналіста.

Найважливіше значення має контроль за виконанням намічених планів. Його здійснює керівництво редакції, редколегія, секретаріат. Контроль може бути поточним - щоденним, періодичним -в кінці місяця, підсумковим - в кінці півріччя чи року.

 Дизайн в журналістиці. Особливості оформлення різних типів ЗМІ. Інша відповідь | Служби паблік рилейшнз в сфері ЗМІ: сутність, функції, методи організації.

сутність змін | Економіка конвергенції | Політичний сенс конвергенції | Інформаційні агентства та служби в системі ЗМІ. | Державна інформаційна політика і практика її здійснення. | Економічні, соціально-політичні та духовно-ідеологічні умови і фактори розвитку сучасної вітчизняної системи ЗМІ. | Економічні, соціально-політичні та духовно-ідеологічні умови і фактори розвитку сучасної вітчизняної системи ЗМІ. Інша відповідь | Структура і функціонування редакційного колективу. | Моделювання в журналістиці. Види, типи моделей ЗМІ. | Дизайн в журналістиці. Особливості оформлення різних типів ЗМІ. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати