Головна

Валютні операції КБ Росії.

  1. " Смутні часи "в історії Росії.
  2. А) Лінійні операції над векторами. Скалярний добуток векторів.
  3. агентські операції
  4. Агрокліматичні ресурси Росії. Причини відмінностей.
  5. Адміністративно-територіальне управління в Росії. Створення федеральних органів.
  6. Активно-пасивні операції комерційного банку
  7. Активні і пасивні банківські операції.

Під валютними операціями слід розуміти:

n операції, пов'язані з переходом власності та інших прав на валютні цінності, в тому числі операції, пов'язані з використанням в якості засобів платежу іноземної валюти і платіжних документів в іноземній валюті;

n ввезення і пересилання в РФ, а також вивезення та пересилання з РФ валютних цінностей;

n здійснення міжнародних грошових переказів.

Залежно від суб'єкта, від якого виходить перша пропозиція на здійснення операцій, Валютні операції КБ можна розділити на дві групи:

n операції, здійснювані банками за свій рахунок (власні операції);

n операції, які здійснюються за дорученням клієнтів банку (клієнтські операції).

Валютні операції КБ Росії:

n Відкриття та ведення валютних рахунків клієнтури:

v відкриття валютних рахунків юридичними особами (резидентами і нерезидентами); фізичними особами;

v нарахування відсотків по залишках на рахунках;

v надання овердрафтів (особливим клієнтам за рішенням керівництва банку);

v надання виписок у міру здійснення операції;

v оформлення архіву рахунку за будь-який проміжок часу;

v виконання операцій по розпорядженню клієнтів щодо коштів на їхніх валютних рахунках (оплата наданих документів, купівля та продаж іноземної валюти за рахунок коштів клієнтів);

v контроль за експортно-імпортними операціями.

n Неторгові операції комерційного банку:

v покупка і продаж готівкової іноземної валюти і платіжних документів в іноземній валюті;

v інкасо іноземної валюти і платіжних документів валюті;

v здійснення випуску та обслуговування пластикових карток клієнтів банку;

v покупка (оплата) дорожніх чеків іноземних банків;

v оплата грошових акредитивів і виставляння аналогічних акредитивів.

n Встановлення кореспондентських відносин з іноземними банками

Для здійснення міжнародних розрахунків банк відкриває в іноземних банках у себе кореспондентські рахунки «НОСТРО» і «ЛОРО». Рахунок «НОСТРО»- Це поточний рахунок, відкритий на ім'я комерційного банку у банку-кореспондента. Рахунок «ЛОРО»- Це поточний рахунок, відкритий в комерційному банку на ім'я банку-кореспондента.

n Конверсійні операції

v Правочин покупки і продажу готівкової і безготівкової іноземної валюти (у тому числі валюти з обмеженою конверсією) проти готівкових та безготівкових рублів Російської Федерації.

v Під ОБІГОМ ПО ОПЕРАЦІЙ КУПІВЛІ (ПРОДАЖУ) іноземної валюти ЗА ЗВІТНИЙ ДЕНЬ розуміється обсяг купленої (проданої) протягом звітного дня іноземної валюти.

n Операції по міжнародних розрахунках, пов'язані з експортом та імпортом товарів і послуг

v ДОКУМЕНТАРНИЙ АКРЕДИТИВ - зобов'язання банку, який відкрив акредитив (банку-емітента) на прохання свого клієнта-наказодавця (імпортера), робити платежі на користь експортера (бенефіціара) проти документів, зазначених в акредитиві.

v документарний акредитив.

У розрахунках за формою документарне інкасо - банк-емітент приймає на себе зобов'язання пред'явити надані довірителем документи платнику (імпортеру) для акценту та отримання грошей.

 V Кумулятивність. | Валютна позиція банку.

Особливості функціонування банківських векселів. | Особливості функціонування банківських сертифікатів. | Сутність депозитної політики КБ. | Інвестиційні операції КБ. | Лізинг. | Факторинг. | В якій якості можуть виступати КБ на ринку цінних паперів. | Класифікація операцій РЕПО за термінами і місцем знаходження цінних паперів. | Відмінність РЕПО від ломбардного кредитування. | Економічні реквізити цінного паперу. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати