На головну

типологія організацій

  1. VI. ТИПОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ І ОСОБИСТІСНИЙ РОСТ
  2. Адаптивність людини і фундаментальна типологія індивідуальності
  3. Акти органів міжнародних організацій.
  4. Аналіз імпортних операцій організацій.
  5. Аналіз сильних і слабких сторін організацій, можливостей і загроз.
  6. Банкрутство та ліквідація організацій (підприємств).
  7. В даному випадку набір конфігурацій розглядається як система або типологія чистих типів, кожен з яких описує основний вид організаційної структури і її ситуації.

Організації зважаючи на свій надзвичайного різноманітності можуть бути типологізувати, тобто, виділені і об'єднані за багатьма характерних рис. Найбільш часто зустрічаються такі види типологізації:
 - За характером діяльності - громадські, господарські, державні, муніципальні і т.п.
 - За сферою діяльності - економічні, політичні, військові, соціальні, дитячі тощо
 - За галузевою належністю - будівельні, гірничодобувні, лікувальні, спортивні тощо
 - По відношенню до влади - урядові, муніципальні, незалежні;
 - По державній приналежності - національні, іноземні, спільні;
 - За ступенем самостійності - головні (материнські) і дочірні;
 - За формою власності - приватні, державні, муніципальні, громадські, змішані і т.

п .;
 - З організаційно-правовій формі - державні та муніципальні унітарні підприємства, акціонерні товариства, товариства, кооперативи, громадські об'єднання, установи, асоціації та т.п .;
 - За ступенем формалізації - юридичні та неюридичні особи;
 - За чисельністю працюючих - великі, середні та малі;
 - За тривалістю функціонування - постійні, тимчасові, сезонні і т.п .;
 - По відношенню до прибутку - комерційні (прибуткові) та інші;
 - По відношенню до бюджету - бюджетні, що фінансуються з бюджету і небюджетні;
 - По організаційній структурі - лінійні, функціональні, матричні і т.п.
 Можуть бути й інші види типологізаціїОсобливості побудови та функціонування організацій. | Сутність організаційного конфлікту

Соціальна стратифікація | Поняття, сутність і основні характеристики соціальної мобільності. | Соціальна роль і соціальний статус. | Соціальні ролі сучасного керуючого. | Людина в системі управлінських відносин. | Гендерні проблеми управління. | Управління в системі політичної влади | Моделі комунікаційного взаємодії | Комунікаційне взаємодія в управлінській практиці | Міжособистісна і функціонально-рольова комунікація. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати