Головна

III. МЕТОДИ РІШЕННЯ СТАНУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ СИСТЕМИ

  1.  B.5. Нутрощі операційної системи
  2.  CAD / CAM системи високого рівня
  3.  CAD / CAM системи нижнього рівня
  4.  CAD / CAM системи середнього рівня
  5.  CТРОЕНІЕ атома. МЕТОДИКА РІШЕННЯ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ
  6.  DSS - системи підтримки прийняття рішень - СППР
  7.  Electrical Sources - джерела електричної енергії

Розрахунки сталих режимів становлять істотну частину загального обсягу досліджень електроенергетичних систем, які виконуються як на стадії проектування, так і в процесі експлуатації цих систем. Ці розрахунки необхідні при виборі конфігурації схеми електричної системи і параметрів її елементів, аналізі стійкості і оцінці струмів коротких замикань, визначенні найбільш економічних режимів її роботи.

Вихідними даними про навантаження реальних електричних систем при їх проектуванні та експлуатації зазвичай служать значення споживаних ними активних і реактивних потужностей (  ), Які можуть прийматися постійними (  ), Або залежними від напруги в точці підключення навантаження до мережі, тобто  . Вихідними даними про джерела живлення, як правило, служать видаються генераторами в систему активні потужності (  ) І абсолютні значення напружень в точках їх підключення:  , Хоча в ряді випадків джерела живлення можуть бути задані і постійними значеннями активних і реактивних потужностей ( ,  ) Аналогічно навантажень.

При зазначених вихідних даних метою розрахунку усталеного режиму електричної системи є визначення потужностей і струмів в гілках схеми заміщення і комплексних значень напруг в її вузлових точках. З математичної точки зору завдання зводиться до вирішення системи нелінійних рівнянь через нелінійність залежності потужності від струму і напруги.

Конкретний вид цих рівнянь визначається формами рівнянь стану, покладених в основу математичного опису усталеного режиму і узагальненими параметрами системи. З рівняння стану найбільш широко застосовуються вузлові рівняння, які характеризуються як простотою формування, так і великими можливостями ефективної організації процесу вирішення.

Методи рішення можна розділити на дві великі групи: прямі та ітераційні. До прямим відносяться методи, що дозволяють отримати рішення в результаті кінцевого числа арифметичних операцій, що залежить тільки від обчислювальної схеми, а також від порядку і структури матриці коефіцієнтів системи рівнянь. В математиці методи цієї групи називаються точними, Оскільки, якщо вихідні дані задані точно (у вигляді цілих чисел або звичайних дробів) і обчислення виконуються точно (наприклад, за правилами дії над звичайними дробами), то рішення також виходить точним. Практично в основі всіх прямих методів вирішення лінійних алгебраїчних рівнянь сталого режиму електричної системи лежить метод послідовного виключення невідомих, званий методом Гаусса.

К ітераційним відносяться методи, за допомогою яких рішення системи лінійних алгебраїчних рівнянь виходить як межа послідовних наближень, що обчислюються за допомогою однакових операцій. В математиці ітераційні методи називаються наближеними, Вони дозволяють отримати рішення системи рівнянь лише з заданою точністю.

  II. Регресійній моделі В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ |  Метод простої ітерації

 Модель усталених режимів в детермінованою постановці |  Визначення потоків і втрат потужності |  Метод Гаусса-Зейделя |  Метод Ньютона-Рафсона |  Схема заміщення електричної мережі як пов'язаний граф |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати