На головну

Поняття прагматики тексту

  1. XIII. Переведите текст на русский язык. Придумайте заголовок к тексту.
  2. Введення тексту.
  3. Визначення поняття відключення
  4. Визначення поняття занулення
  5. Визначення поняття "шум" - фізичного та фізіологічного. Параметри звукового поля: звуковий тиск, інтенсивність, частота, коливальна швидкість. Дія шуму на організм людини.
  6. Визначення поняття, його загальна характеристика
  7. Визначити зміст поняття звернення громадян.

Термін "прагматика" пов'язаний з імя'м Чарльза Моріса. Який вивчав теорію знаків, що має назву "семіотика" (або семеміологія). Загальну теорію знаків він підрозділяє на три основні розділи: семантику - науку про відношення знаків до об'єктів дійсності; синтактику - науку про відношення між знаками; прагматику- науку про відношення знаків до тих, хто ними користується. Прагматика, таким чином, вивчає поведінку знаків у реальних процесах комунікації з урахуванням психологічних, біологічних, соціологічних факторів цього явища. Моріс стверджує, що прагматика походить з риторики.

Пояснимо це на конкретному прикладі. У реченні "Мамо, тут є вільне місце" вербалізується інформація про наявність у тролейбусі вільного місця, яке може зайняти мати дівчини. Але це не єдина інтерпретація речення, коли дівчина каже його голосно у тролейбусі, де їдуть інші пасажири. Вони чують висловлювання, а значить сприймає повідомлення не тільки конкретний адресат - мати дівчини, а й оточення - певна кількість адресатів. Для них висловлювання означає і додаткову інформацію - попередження про те, що "вакантне місце" уже зайнято. Такими відтінками значень і займається прагматика. Так само вона вивчає вибір мовних засобів для найкращого вираження своєї думки або почуття. Прагматика описує, як поводиться людина у практичному використанні мови. Користувачами мови з точки зору прагматики є учасники комунікативного акту - мовець (адресант), тобто суб'єкт, що відправляє інформацію і слухач (адресат) - той, хто її отримує. Між ними діє повідомлення, тобто матеріалізована у мовну форму інформація. Ці три компоненти складають так званий комунікативний акт. Прагматичні дослідження здійснюються тільки в межах певної ситуації, тобто контексту, який допомагає виявити певні прагматичні значення того чи іншого висловлювання. Взаємодія комунікативного акту й контексту, таким чином, і складає основний стрижень прагматичних досліджень. Отже, в основі прагматичного підходу лежить процес комунікації.

 Еквівалентність при переданні внутрішньолінгвістичних аспектів значення слова | Прагматичний потенціал тексту

ЛЕКЦІЯ №4 ЕКСПРЕСИВНО-СТИЛІСТИЧНА ОСНОВА ПЕРЕКЛАДУ | Експресивна конкретизація при перекладі рідною мовою | ЛЕКЦІЯ № 5 ПЕРЕКЛАД ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ | Експресивне використання ФО через подвійну актуалізацію | Переклад образних ФО | Переклад ФО, позбавлених образної основи | Лекція №6 еквівалентність перекладу. Рівні еквівалентності | Другий рівень еквівалентності | Власне мовні аспекти змісту висловлювання. Четвертий рівень еквівалентності. Використання у перекладі синонімічних структур, порядку слів, типів речень | Конотативний аспект значення слова |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати