На головну

Тема 14. Поняття міжнародного порядку та його історичні типи

  1. Визначення поняття відключення
  2. Визначення поняття занулення
  3. Визначення поняття "шум" - фізичного та фізіологічного. Параметри звукового поля: звуковий тиск, інтенсивність, частота, коливальна швидкість. Дія шуму на організм людини.
  4. Визначення поняття, його загальна характеристика
  5. Визначити зміст поняття звернення громадян.
  6. Визначники другого порядку та їх властивості.
  7. Використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва.

Поняття міжнародного порядку.Залежність змісту міжнародного порядку від суспільного (соцієтального) порядку. Підходи до соцієтального порядку: емпіричний і нормативний. Поняття міжнародного порядку. Підходи різних теоретичних шкіл міжнародних відносин до розуміння світового порядку: міждержавний порядок; транснаціональний порядок; глобальний світовий порядок.

Історичні типи міжнародного порядку."Вестфальський порядок": держава-нація як основний актор міжнародних відносин і домінування принципу державного суверенітету, формування схеми політичної рівноваги. "Віденський порядок": принцип легітимізму. Формування ідеологічного виміру міжнародного порядку після Першої світової війни.

Післявоєнний міжнародний порядок: основні особливості.Децентралізація насилля. Фрагментація глобальної міжнародної системи і формування регіональних підсистем. Неможливість прямих військових зіткнень між наддержавами. Можливість переговорів між наддержавами та блоками держав. Прагнення наддержав до збільшення впливу на периферії глобальної рівноваги. Чотири парадигми післявоєнного міжнародного порядку: російський вчений А. Салмін.

Перспективи "нового світового порядку".Формування різних підходів до розуміння нового стану міжнародного порядку упродовж 90-х років ХХ століття. Праці Ф. Фукуями "Кінець історії" та С. Гантінгтона "Зіткнення цивілізацій". Тези З. Лакі про "світ без змісту" та інші концепції. Мондіалізм США та прагнення до встановлення "американського світового порядку" в ХХІ столітті.

Основні категорії:міжнародний порядок, світовий порядок, соцієтальний порядок

Література:

Алтухов В. Многомерный мир третьего тысячелетия. //МЭиМО. - 2000. - № 7.

Бланке П. Цикл контратакует (новая попытка синхронизации мирового роста) .//МЭиМО. - 2000. - № 4.

Бэттлер А. Контуры мира в первой половине XXI века и чуть далее (Теория) //МЭиМО. - 2002. - № 1.

Иноземцев В. Переосмысливая грядущее. Крупнейшие американские ученые о современном развитии. //МЭиМО. - 1998. - № 11.

Гелд Д., Мак-Грю Е. Глобалізація/анти глобалізація. - К.: "К.І. С", 2004.

Косолапов Н. Тема 12. Международные отношения и мировое развитие. //МЭиМО. - 2000. - № 2.

Неклесса А. Конец цивилизации, или конфликт истории. //МЭиМО. - 1999. - № 3, 5.

Омелян В. США та світовий порядок. //Людина і політика. - 2000. - № 4.

Салман А. М. Дезинтеграция биполярного мира и перспективе нового мирового порядка. //Полис. - 1993. - № 4.

Соловьев Э. Либерал-интервенционизм в контексте нового миропорядка. //МЭиМО. - 2004. - № 11.

Стрежнева М. О Франкенштейне и мировом правительстве. //МЭиМО. - 2005. - № 5.

Уткин А. И. Мировой порядок ХХІ века. - М.: Издатель Соловьев; Алгоритм, 2001.

Фарамазян Р. Новый миропорядок: проект североатлантистов. //МЭиМО. - 2004. - № 10.

Хорос В. Постиндустриальный мир - надежды и опасения. //МЭиМО. - 1998. - № 12.

Чешков М. О видении глобализирующегося мира. //МЭиМО. - 1999. - № 6.

Чешков М. Осмысливая развивающийся мир. //МЭиМО. - 2000. - № 4,5.

Шахназаров Г. Х. грядущий миропорядок. - М., 1981.

Шишков Ю. Эволюция мирового сообщества: поляризация или возрастание гомогенности? //МЭиМО. - 1998. - № 9.
Тема 13. Процеси інтеграції та глобалізації у сучасному світі | Тематика практичних занять

Тема 2. Історія дослідження міжнародних відносин до середини ХХ століття | Тема 3. Геополітичний аналіз міжнародних відносин | Тема 4. Політичний реалізм | Тема 6. Міжнародні відносини як суспільний феномен | Тема 7. Система міжнародних відносин. | Тема 8. Учасники міжнародних відносин. | Тема 9. Національний інтерес | Тема 10. Зовнішньополітична діяльність | Тема 11. Сила та мораль у міжнародних відносинах | Тема 12. Міжнародна безпека |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати