На головну

A) працює з усіма перерахованими форматами даних

  1.  A) Перший ряд бази даних містить неповторювані імена полів.
  2.  A) можна змінити тип діаграми, ряд даних, параметри діаграми і т. Д.
  3.  I. Первинна обробка статистичних даних
  4.  III. Порядок формування даних Звіту
  5.  OLAP-системи оперативної аналітичної обробки даних
  6.  Unified Data Manager - Регістри даних

B)текстовий

C)числовий

D)грошовий

E)дата
 189. Перелічити Систему управління базами даних

А) Clipper, Paradox, FoxPro, FoxBase, МS Access.

В) Fine Reader, Prompt98, Qtrans, RAR

С) MS Excel, Powertweak.
 Д) MS Word, AVP, Dr WEB
 Е) MS PowerPoint, Cache Man

190.MS Access. Яка з наведених послідовностей відсортована в порядку зростання

А) 10.11.96,02.12.97,02.11.98,14.02.99

В) 12,144,245,53,94

С) Яма, Тіна, Яр, Камен, Берег
 Д) $ 10. $ 25. $ 5. $ 33 ...
 Е) Астра, Роза, Конвалія, Гвоздика

191. Сучасні програми дають можливість створювати електронні таблиці, що містять:

A) не більше 1 млн осередків

B) більше 5 млн осередків

C) кількість осередків в робочій книзі необмежено

D) 50000 осередків

E) 12 тисяч осередків

192. БД. Продовжіть фразу: ієрархічна база-це та база даних, в якій інформація зберігається у вигляді:

А) дерев

В) таблиць

С) звітів
 Д) запитів
 Е) списків

193. Топологія з'єднання комп'ютерів в мережу, вузли якої з'єднання лініями з центральним вузлом, називається:

А) зірка

В) конвеєр

С) шина
 Д) інтернет
 Е) кільце

194. Що таке «Буфер обміну»?

А) область пам'яті, одночасно доступна для будь-яких додатку Windows
 В) зовнішній вигляд програмного середовища, службовець для забезпечення діалогу з користувачем

С) оперативна пам'ять ЕОМ
 Д) фізична, механічна форми руху
 E) Інтернет

195. Кошти пересилки і зберігання повідомлень між користувачами комп'ютерної мережі називаються:

А) електронна пошта

В) файловий менеджер

С) браузер
 Д) макрос
 Е) кошик

196. В ОС Windows можна здійснити доступ до основних налаштувань системи за допомогою:

А) панелі управління

В) принтера

С) властивості папки
 Д) монітора
 Е) робочого столу

197. Який із символів можна використовувати при утворенні повного імені файлу в ОС MS DOC:

А) *

В).

С) WWW
 Д) 0
 Е) N

198. Якщо клацнути на заголовок рядка в MS Excel.

А) виділиться вся рядок

В) виділиться стовпець

С) виділиться осередок

Д) виділиться А1: А5

Е) виділиться книга

199. Чи можливо відновити стерту інформацію на дискеті?

A) можливо, але не завжди

B) можливо завжди

C) немає

D) можна з іншого комп'ютера

E) можна з локальних мереж

200. Ярлик це:

А) Посилання на будь-який елемент доступний на компьюторе або в мережі

В) спеціальна пам'ять для постійного зберігання інформації

С) теоретична інформатика
 Д) загальна інформатика
 Е) програмування

201. Діаграми в програмі MS Excel створюють для:

А) графічного представлення мнформаціі

В) штучного інтелекту
 С) системи бухгалтерського розрахунку
 Д) мережеві технології.
 Е) економічних розрахунків, штучного інтелекту

202. Основний комплексу технічних засобів є:

А) кошти обчислювальної техніки

В) засоби передачі даних.

С) засоби оргтехніки.
 Д) загальна інформатика
 Е) реєстрації та підготовки даних.

203. ROM або ПЗУ - це:

А) спеціальна пам'ять для постійного зберігання інформації.

В) зовнішня пам'ять для постійного зберігання інформації.

С) зовнішня пам'ять, дані з якої не стираються при вимкненні комп'ютера.
 Д) пам'ять, дані з якої зберігаються під час завершення комп'ютера.
 Е) внутрішня пам'ять для тимчасового зберігання даних.

204. Стоку формул відображає

А) адреса осередку, не змінний тільки при переміщенні формули

В) результат формули, введеної в активний осередок

С) адреса осередку, який змінюється тільки при переміщенні формули

Д) адреса осередку, не змінний при копіюванні або переміщенні формули

Е) перелік формул, які можна використовувати в активній клітинці

205. Яка з операцій є запереченням?

А) NOT.
 В) OR.

С) DIV.
 Д) AND.

Е) MOD.

206. Для чого служать диски?

A) для збереження інформації

B) для обробки інформації

C) для друкування текстів

D) для роздруківки текстів

E) для перезавантаження комп'ютера

207. Як називається впорядкована послідовність команд комп'ютера для вирішення завдань?

А) трансляція програми.
 На додаток.
 С) програма.
 Д) алгоритм.
 Е) налагодження програми.

208. При форматуванні дискети показано, що кілька секторів зіпсовані. Годиться така дискета для користування?

A) годиться, крім запорченних секторів

B) не годиться взагалі

C) годиться повністю

D) можливо

E) немає взагалі не годиться

209. Запуск редактора формул в MS Word здійснюється виконанням наступній послідовності:

А) пункт меню Вставка - Об'єкт - Microsoft Equation
 В) Виділити рядок - пункт меню Таблиця - Додати осередку - Microsoft Equation.
 С) пункт меню Таблиця - Вирівняти висоту рядків - Microsoft Equation.
 Д) Виділити стовпець - пункт меню Таблиця - Microsoft Equation.
 Е) пункт меню Таблиця - Вирівняти ширину стовпців.

210. Для переміщення осередків необхідно:

А) Виділити осередки, які необхідно перемістити, вибрати в меню Правка або в контекстному меню команду Вирізати, виділити осередок призначення, вибрати в меню Правка або в контекстному меню команду Вставити.

В) Вибрати в меню Правка - Копіювати, виділити осередок призначення, Вставити з меню Правка.
 С) Виділити осередки, вибрати з меню Правка - Копіювати, виділити область призначення, вибрати з меню Правка - Вставити.
 Д) Вибрати в меню Правка - Вирізати, виділити область призначення, вибрати в меню Правка - Вставити і натиснути Ok.
 Е) Вибрати в меню Правка або в контекстному меню Копіювати, виділити осередок призначення, вибрати в меню Правка - Вставити.

211. Для здійснення дзвінків мережі Internet необхідно мати якісь спеціальні програми?

А) Skype, Messenger

В) Internet Explorer

С) Microsoft Excel
 Д) Microsoft Word
 Е) Outlook Express

212. Обчисліть 101 + 101 в двоічнйм системі числення

А) 1010

В) 1110

С) 1111
 Д) +1001
 Е) 2100

213. Обчисліть 1011-111 в двійковій системі числення

А) 100

В) 110

С) 98
 Д) 101
 Е) 210

214. MS Access. Вкажіть тип поля, якщо ім'я поля «прізвище або посада».

А) текстовий

В) логічний
 С) числовий
 Д) грошовий
 Е) мемо

215. В якому режимі можна створити перехресний запит?

А) конструктор запитів.

В) майстер запитів.
 С) майстер форм.
 Д) майстер звітів.
 Е) конструктор звітів.

216. Об'єкт Microsoft Access, який є основою програми і в якому зберігається інформація:

А) таблиця
 В) запит
 С) модуль
 Д) макрос
 Е) форма

217. Переведіть з десяткової в вісімкову систему числення: 658

А) 1 222

В) 157
 С) 799
 Д) 1333
 Е) 1204

218. Переведіть з десяткової в шестьнадцатерічную систему числення: 658

А) 292

В) 1 222
 С) 7965
 Д) 1АВ
 Е) 78Е

219. Комп'ютерний вірус - це:

А) програма, яка заважає коректній роботі комп'ютера;

В) пристрій для видалення файлів
 С) файли, що завантажуються при відключенні від мережі Internet.
 Д) програма форматування жорсткого диска;
 Е) файли, що завантажуються при підключенні до мережі Internet;

220. Переведіть з шестьнадцатерічной в десяткову систему числення: F53

А) 3923

В) 1 222
 С) 7965
 Д) 1АВ
 Е) 78Е

221. Комбінація клавіш для копіювання об'єкт в буфер обміну:

А) Ctrl + C.
 В) Ctrl + V.
 С) Ctrl + B.
 Д) Ctrl + X.
 Е) Ctrl + O.

222. Які функції не використовуються в електронній таблиці?

А) динамічні
 В) статистичні.

С) математичні.
 Д) логічні
 Е) текстові.

223. Закони та методи переробки і накопичення інформації вивчає:

А) інформатика
 В) статистика
 С) логіка
 Д) динаміка
 Е) кібернетика

224. Дані - це:

А) інформація, представлена ??в зручному для обробки вигляді
 В) перевірений практикою результат
 С) інформація в грошовому вираженні
 Д) синонім поняття "Інформація"
 Е) синонім поняття "Знання".

225. Вкажіть розділ інформатики пов'язаний з розробкою програмного забезпечення:

А) програмування
 В) теоретична інформатика
 С) штучний інтелект
 Д) загальна інформатика
 Е) обчислювальна техніка

226. Перемикання між нижнім регістром і верхнім регістром виконують натисканням і утриманням клавіші:

А) SHIFT.
 В) INSERT.
 С) CTRL.
 Д) ENTER.
 Е) Caps Lock.

227. Переведіть з шестьнадцатерічной в восмерічную систему числення: F53

А) 7523

В) 1 222
 С) 7965
 Д) тисячу чотиреста п'ятьдесят два
 Е) 7785

228. Excel. Діапазон таблици - це:

А) сукупність осередків, створюючих в таблиці область прямоугнольной форми
 В) сукупність тільки стовпців, що утворюють в таблиці область прямоугнольной форми

С) панель форматування
 Д) рядок меню

Е) обчислювальна техніка

229. Призначення логічної функції NOT

А) заперечення
 В) множення
 С) перевірку
 Д) складання
 Е) розподіл

230. Для редагування діаграми необхідно виділити її як об'єкт (активізувати), для цього потрібно натиснути:

А) лівою кнопкою миші в полі діаграми
 В) правою кнопкою миші в полі діаграми
 С) правою кнопкою миші поза полем діаграми
 Д) Двічі правою кнопкою миші на поле діаграми
 Е) середньою кнопкою миші в полі таблиці

231. Змінити формат даних в окремій клітинці можна за допомогою панелі

А) форматування

В) рядок меню
 С) стандартне

Д) малювання
 Е) CD-ROM.

232. Яким вікном можна переглянути відомості про диски на комп'ютері?

А) мої комп'ютер.
 В) мій документи.
 С) мережеве оточення.
 Д) кошик.
 Е) портфель.

233. З яких вкладок складається список?

А) нумерований, маркований, багаторівневий.
 В) абзац, інтервал, шрифт.
 С) шрифт - інтервал - анімація.
 Д) відступи і інтервали, положення на сторінці, абзаци
 Е) виступи і відступи.

234. Програма Excel відноситься до наступного типу програм:

А) електронних таблиць.
 В) мов програмування.
 С) текстових процесорів.
 Д) програм-оболонок.
 Е) операційних систем.

235. Переведіть з десяткової в шестьнадцатерічную систему числення: 589

А) 24D

В) 25D
 С) D24
 Д) 45А
 Е) 1245
 236. Переведіть з десяткової в шестьнадцатерічную систему числення: 795

А) 31B

В) 45B
 С) 24B
 Д) A4
 Е) 145

237. Вкажіть пристрій, більш необхідні для введення графічного зображення:

А) сканер
 В) плоттер
 С) принтер
 Д) модем
 Е) монітор.

238. MS Access. Вкажіть тип поля, "вартість або ціна"

А) грошовий
 В) мемо
 С) текстовий
 Д) числовий
 Е) логічний

239. MS Access. Які дії необхідно виконати для копіювання записів?

А) Виділити необхідну запис, увійдіть в меню Правка і виберіть команду Копіювання. Для вставки даних на потрібному місці використовуйте команду Вставити.
 В) виділити необхідно запис, увійдіть в меню Правка і виберіть команду Перейти. Для вставки даних на потрібному місці використовуйте команду Вставити в режимі Конструктор
 С) Виділити необхідно запис, увійдіть в меню Формат і виберіть команду Автоформат.
 Д) виділити необхідну запис, увійдіть в меню Вставка і виберіть команду Примітка

Е) Виділити необхідно запис, увійдіть в меню Правка і виберіть команду Замінити.

240. MS Access. В якому з режимів Ви будете описувати поля і вибирати тип полів?

А) У режимі Конструктор
 В) У режимі таблиці
 С) У режимі найкращого відображення
 Д) У режимі Звіт
 Е) В режимі Вікно бази даних

241. БД. Вкажіть спеціальний тип даних бази даних Microsoft Access, призначений для порядкової нумерації записів:

А) лічильник
 В) майстер підстановок
 С) дата / час
 Д) поле об'єкт OLE.
 Е) гіперпосилання

242. Топологія з'єднання комп'ютерів в мережу, вузли якої з'єднані лініями з центральним вузлом, називається:

А) зірка.
 В) конвеєр
 С) інтернет
 Д) кільце
 Е) шина

243. Переведіть з десяткової в шестьнадцатерічную систему числення: 123

А) 7B

В) 45B
 С) 24B
 Д) 31B
 Е) 145

244. Що означає абревіатура WWW?

А) всесвітня павутина.
 В) локальна мережа.
 С) всесвітня телефонна мережа.
 Д) бездротова мережа.
 Е) назва комп'ютерної корпорації.

245. Вкажіть призначення служби Internet FTP

a) служба передачі файлів

b) програма

c) всесвітня телефонна мережа.

d) бездротова мережа.
 назва комп'ютерної корпорації.

246. Переведіть з десяткової в шестьнадцатерічную систему числення: 597

А) 255

В) 256
 С) 24
 Д) A4
 Е) 145

247. За допомогою якої функціональної клавіші в Microsoft Excel можна редагувати і вводити дані в активну клітинку

F2

F5

F8

F12

F9

248. Теоретична інформатика - це:

А) секція найбільш загальні питання інформатики
 В) розділ, який вивчає експертні системи
 С) деякі розділи математики
 Д) секція практичні питання інформатики
 Е) розділ програмування

249. Повний набір символів, які використовуються при кодуванні називають:

А) таблицею символів

В) глосарієм
 С) алфавітом
 Д) базою символів
 Е) словником

250. Ліцензійне програмне забезпечення захищене:

А) авторським правом
 В) угодами про співробітництво країн СНД
 С) актами президента
 Д) актами уряду РК
 Е) угодою про співпрацю іноземних держав

251. Електронна схема, що виконує всі обчислення і обробку інформацій, називається:

А) Мікропроцесор

В) Адаптер

С) Миша

Д) Жорсткий диск (вінчестер)

Е) Дисковод

252. Характеристикою ОЗУ є його:

А) Розрядність процесора.

В) Об'єм пам'яті і швидкість передачі даних.

С) Робоча тактова частота.

Д) Розмір кеш-пам'яті.

Е) Напруга живлення, тактова частота

253. Які алгоритми забезпечують перехід на один з двох можливих кроків?

А) Розгалужені ..

В) Рекурсивні.

С) Циклічні.

Д) Лінійні.

Е) Послідовні

254. Логічний елемент «І» виконує:

А) Логічні множення.

В порівнянні.

С) Розподіл або множення.

Д) Вирахування.

Е) Додавання.

255. Пристрій зберігання інформацій

А) Жорсткий диск.

В) Блок живлення.

С) Миша

Д) Монітор.

Е) Клавіатура.

256. NC. Для перегляду текстового файлу треба натиснути:

А) [F3]

В) [ALT + F4]

С) [CTRL + F3]

Д) [Shift + F4]

Е) [Ctrl + F4]

257. Панель завдань розташована:

А) Уздовж будь-якого краю екрану.

В) У Головному меню.

С) Внизу діалогового вікна.

Д) У панелі МS Office

Е) Внизу, всередині вікна програми.

258. Яка з програм не є утилітою для роботи з диском?

A) Excel

B) NDD

C) FORMAT

D) Scandisk

E) diskcopy

259. МS Excel Робоча книга-це ...

А) Файл, створений в електронній таблиці МS Excel

В) Файл, створений в Internet

С) Файл, створений в базі даних МS Access

Д) Файл, створеному в графічному редакторі Paint

Е) Файл, створений в текстовому редакторі Мicrosoft Word

260. Що означає такий запис = СУММ (А2: А5) в МS Excel

А) Підсумовування вмісту комірок А2, А3, А4, А5.

В) Виділення блоку осередків отА2 до А5.

С) Розподіл значення осередку А2 на значення комірки А5.

Д) Підсумовування вмісту комірок А2 і комірки А5.

Е) Виділення блоку осередків А2 і А5

261. NC. Для створення текстового файлу треба натиснути:

А) [Shift + F4]

В) [ALT + F4]

С) [CTRL + F3]

Д) [F3]

Е) [Ctrl + F4]

262. Що таке кластер на магнітному диску?

A) одиниця дискового простору

B) конверт для диска

C) віртуальний диск

D) жорсткий диск

E) кеш-пам'ять

263. Відновити дані відправлені в КОШИК:

A) Відкрити КОШИК, виділити об'єкти і вибрати команди Файл > Відновити

B) Відкрити КОШИК, натиснути праву кнопку мишьі і натиснути Створити > Файл

C) Натиснути ПУСК > КОШИК > ВІДНОВИТИ

D) Відкрити КОШИК, виділити об'єкти і натиснути ENTER

E) Відкрити КОШИК, натиснути контекстне меню, вибрати СТВОРИТИ

264 Яка з перерахованих програм є графічним редактором?

A) CorelDraw;

B) WinZip;

C) Microsoft Word;

D) AVP, касперского

E) DoctorWeb;

265. Який номер має початкова доріжка дискети?

A) 0

B) 1

C) 79

D) 100

E) 2

266. Який з пакетів дозволяє працювати з базами даних?

А) MS Access.

В) MS Word.

С) Math Lad.

Д) Блокнот.

Е) MathCad.

267. Як називаються мережі, які об'єднують комп'ютери в межах одного приміщення?

А) Локальні.

В) Глобальні.

С) Комп'ютерні.

Д) Місцеві.

Е) Регіональні.

268. Вкажіть вірне написання адреси Internet сторінки:

А) http://www.mail.ru

В) htp: //www.mail.ru

С) http: //www.mail-ru

Д) http / www.mail .-- ru

Е) http: //www.mail

269. Гіперпосилання дозволяє:

А) здійснювати перехід в місце встановленої закладки.

В) архівувати документи

С) створювати, копіювати, зберегти, видалити нові документи.

Д) зберігати документи.

Е) переглядати малюнки

270. Що містить 0-я доріжка кожної дискети?

A) FАТ-таблицю

B) кореневої каталог

C) файли.

D) Драйвер програму

E) утиліти

271. За допомогою якого знака поділяються ім'я і розширення файлу:

А). (крапка).

В), (кома).

С)? (знак запитання).

Д): (двокрапка).

Е) пробіл

272. Які функції виконують операції по обчисленню параметрів випадкових величин або їх розподілів, представлених безліччю чисел?

А) логічні

В) математичні

С) динамічні

Д) статистичні

Е) текстові

273. MS DOS. Команда для видалення файлу:

А) del

В) copy con

С) edit

Д) md

Е) [Ctrl + F4]

274. MS DOS. Команда для редагування текстового файлу:

А) edit

В) del

С) copy con

Д) md

Е) [Ctrl + F4]

275. Постійні пристрій (ПЗУ) - це:

А) мікросхема, призначена для довготривалого зберігання даних, навіть при вимкненому комп'ютері;
 В) мікросхема, яка керує роботою клавіатури;
 С) мікросхема, що виконує математичні та логічні операції;
 Д) набір мікросхем, призначених для тимчасового зберігання даних, поки включений і працює на комп'ютері користувач.
 Е) роз'єм для підключення додаткових пристроїв (слоти);

276. До якого пристрою відносяться терміни Intel 386, Intel 486, Pentium:

А) до мікропроцесора
 В) до каналу зв'язку.
 С) до монітора
 Д) до пристрою для зберігання інформації
 Е) до принтера

277. Що означає результативність алгоритму?

А) Результат повинен бути отриманий за кілька етапів або видано вказівку відсутності рішення
 В) Дії алгоритму можуть бути визначені неоднозначно.
 С) алгоритм можна використовувати з метою написання програм тільки певною мовою програмування
 Д) Алгоритм не повинен містити прихованих помилок
 Е) Результат роботи алгоритму має бути завжди представлений цілим числом.

278. На якому етапі створення програми виявляються і виправляються синтаксичні помилки?

А) трансляція програми.
 В) супровід
 С) аналіз результатів роботи програми
 Д) постановка завдання
 Е) алгоритмизация завдання.

279. Таблиця в Excel називається:

А) Робочим листом.
 В) Осередком.
 С) Робочим полем.
 Д) стовпців.
 Е) Рядком.

280. Пристрій друку інформації:

А) принтер.
 В) монітор.
 С) Миша.
 Д) Клавіатура.
 Е) Модем.

281 Системні програми

А) погоджують роботу всіх компонентів комп'ютера

В) Систематизують виконуються команди.

С) Вирішують часто зустрічаються завдання.

Д) Керують роботою тільки тих пристроїв, які розташовані в системному блоці.

Е) Керують роботою тільки зовнішніх пристроїв.

282. Місткість компакт-диска CD:

А) до 800 Mb
 В) 360 kb
 С) 1,44 Mb
 Д) до 7 Gb
 Е) менше 100 kb

283. Windows. Призначення кнопки ЗГОРНУТИ ...

А) Вікно згортається і йде в Панель Завдань
 В) Вікно закривається
 С) Вікно відкривається на весь екран
 Д) Вікно згортається і закривається
 Е) Вікно відновлюється до колишніх розмірів на екрані

284. Куди хзапісиваются відомості про формат дискети?

A) в boot sector

B) в FAT

C) в кореневий каталог

D) в файл

E) в папку

285. MS Excel. Щоб закріпити (зафіксувати) дані в осередку, треба натиснути клавішу ...

А) End

В) Home
 С) Enter
 Д) Alt
 Е) Ctrl
 286. Локальні мережі, Вкажіть оптимальну топологію локальної мережі:

А) шинна
 В) радіальна
 С) кільцева
 Д) Перехресне
 Е) топологія типу «зірка»

287. До складу піктограм панелі інструментів 'Форматування' входять такі кнопки:

A) Нарис, стиль, розмір шрифту, вирівнювання, маркування.

B) Створення, збереження, відкриття, друк, вирізати, копіювати і вставити масштаб.

C) Кнопкова форма, маркери, перемикачі.

D) Кнопки управління, види вікон, вертикальна і горизонтальна лінійки.

E) Вид лінії, напис, рамка.

288. Для переміщення в таблиці від поля до поля використовується ...

А) Кнопка Tab
 В) Кнопка End
 С) Клавіша Enter
 Д) За допомогою клавіші Esc
 Е) Shift + Tab

289. Місткість гнучкого магнітного диска А:

А) 1,44 Mb
 В) 360 kb
 С) до 800 Mb
 Д) до 7 Gb
 Е) менше 100 kb

290. MS Access. Якщо тільки один запис таблиці відображається у вікні, то цей режим визначається як ...

А) Запит.
 В) Звіти.
 С) Таблиці.
 Д) Макроси.
 Е) Форма.

291. Кнопка INSERT -

A) перемикає режим "вставки-заміни" символу

B) переводить курсор на наступний рядок

C) скасовує команду

D) видаляє символ ліворуч

E) видаляє символ праворуч від курсора

292. База даних-це:

А) програма для роботи з базами даних.
 В) набір даних.
 С) комп'ютерна програма на робочому столі.
 Д) сукупність структурованих даних.
 Е) система прийняття управлінських рішень із залученням комп'ютера

293. Пристрій для підключення до Інтернет:

А) Модем.
 В) монітор.
 С) Миша.
 Д) Клавіатура.
 Е) принтер.

294. Кошти пересилки і зберігання повідомлень між користувачами комп'ютерної мережі називається:

А) електронна пошта.
 В) макрос
 С) файловий менеджер.
 Д) кошик.
 Е) браузер.

295. Які операції НЕ проводяться при роботі з файлами в Windows?

А) зміцнити
 В) видалити
 С) створити
 Д) копіювати
 Е) відкрити

296. Вкажіть неправильне висловлювання «За допомогою миші і маркерів на горизонтальній лінійці можна»:

А) перевірити орфографічні помилки
 В) встановити ширину колонок в таблицях
 С) встановити абзацний відступ
 Д) встановити ліве і праве поле
 Е) встановити табуляцію

297. Word. При редагуванні тексту, розбиття рядка на дві або з'єднання двох рядків здійснюють натисканням клавіш:

A) Enter і Delete.

B) Caps Lock і Enter.

C) Tab і Enter.

D) Caps Lock і Shift,

E) backspace і Tab.

298. Що являє собою ПК з жорстким диском великої місткості, на якому можна зберігати додатки і файли, доступні для інших ПК в мережі?

A) Сервер.

B) Мережеві інтерфейсні плати.

C) Концентрат.

D) Модем.

E) Мережеві операційні системи.

299. Інформаційні технології - це:

A) Технології, орієнтовані на отриману обробку, передачу інформації за допомогою технічних засобів

B) Технології, які використовуються в будь-яких комунікаціях, пов'язані з друком інформації

C) Технології, пов'язані з друком інформації

D) Технології, які використовуються в глобальних мережах

E) Е) Технології, які використовуються в локальних мережах

300. Над записами в базі даних виконується операція:

A) Сортування

B) Прогнозування

C) Проектування

D) Пошук по ключу

Е) Експлуатація

301. До аудіоінформації можна віднести інформацію, яка передається за допомогою:

A) звукових хвиль;

B) перенесення речовини;

C) електромагнітних хвиль;

D) знакових моделей,

E) світлових хвиль;

302. На дискеті є зіпсовані сектора. Що робить система, щоб запобігти їх використання?

A) нічого не робить

B) відзначає їх як зіпсовані

C) використовує, але обережно

D) повідомляє про це користувачеві

E) запобігає цю проблему

303. Word. Клавіші переміщення на сторінку вниз:

A) PgDn

B) Ctrl + Номі

C) Ctrl + End.

D) PgUp

E) Delete

304. Яка з наступних булевих операцій записана правильно

а) 1 «і» 1 = 1

в) 0 «або» 1 = 0

с) 0 «і» 0 = 1

д) 0 «і» 1 = 1

е) 1 «і» 0 = 1

305. Як називають документ табличного процесора Excel?

а) Книгою

в) Листом

с) Сторінкою

д) Презентацією

е) Пакетом

306. Як називається допоміжні програми, що забезпечують розширення можливостей операційної системи?

а) Програми

в) Драйвери

с) Прикладні програми

д) Обслуговуючі програми.

е) Оболонки ОС

307. MS Word. Для того, щоб на ділянці тексту змінити тип і розмір шрифту треба попередньо:

а) виділити цей фрагмент тексту

в) скопіювати цей фрагмент тексту

с) замінити цю ділянку тексту

д) видалити цей фрагмент тексту

е) перенести цей фрагмент тексту

308. Формула = А2 + В5:

а) Складає вміст комірок В5 і А2

в) Вказувати діапазон комірок В5 і А2

с) Віднімає вміст комірок В5 і А2

д) Віднімає вміст комірки В5 з вмісту комірки А2

е) Виділяє осередків А2 і В5

309. Локальні мережі. Якщо мережа складається з комп'ютерів без виділеного сервера, то вона називається

а) тимчасової

в) послідовної мережею

с) різнозначний

д) з виділеним сервером

е) глобальною мережею

310. Що станеться, якщо в FАТ зіпсуватися інформація?

A) всі файли буде неможливо читати

B) пропадає інформація на диску

C) дискету можна виправити

D) система робить резервне копіювання

E) система відновлює файли

311. Пристрій, необхідне для введення графічного зображення:

а) Сканер

в) Принтер

с) Модем

д) Плоттер

е) Монітор

312. MS Access. Вкажіть тип поля «дата народження»

а) дата / час

в) текстовий

с) числовий

д) логічний

е) грошовий

313. MS Access. Для перегляду за алфавітом в поле "Прізвище" використовується команда ...

а) сортування

в) пошук

с) фільтрація

д) розширена фільтрація

е) перегляд

314. Об'єкт MS Access, призначений для друку даних:

а) Звіт

в) Макрос

с) Таблиця

д) Форма

е) Запит

315. Під інформацією в техніці розуміють:

a) музичні твори, малюнки, тексти, схеми, таблиці і формули

b) книги, підручники і художні картини

c) файли, тексти, малюнки та таблиці

d) будь-які дані або відомості, а також факти які кого-небудь цікавлять

e) повідомлення, передані у формі знаків або сигналів

316. Команда Пуск дозволяє відкрити:

A) Головне меню.

B) Диспетчер завдань.

C) Файл.

D) Довідкову систему.

E) Контекстне меню.

317, Розмістіть накопичувачі: CD, 3,5 дюймова дискета, ZIP-дискета в міру збільшення обсягу інформації, що зберігається:

a) 3,5 дюймова дискета, ZIP-дискета, CD

b) ZIP-дискета, CD

c) CD, 3,5 дюймова дискета, ZIP-дискета

d) ZIP-дискета, 3,5 дюймова дискета, CD диск

e) Гнучка дискета, CD, ZIP-дискета

318. Опис поля MEMO:

А) Поле для зберігання текстів з великим об'ємом до 65535 символів.

B) Поле для зберігання логічних даних.

C) Поле для зберігання змінних чисел.

D) Поле для зберігання текстової інформації до 255 символів.

E) Такого поля немає.

319. Документи Word зберігаються у вигляді файлів з розширенням:

a) .doc

b) .dbf

c) .xls

d) .txt

e) 320

320. Логічний елемент «НЕ» виконує:

a) заперечення

b) розподіл

c) складання

d) множення

e) перевірку

321. Осередок Е8 знаходиться:

a) стовпець Е рядок 8

b) стовпець А рядок 1

c) рядок В стовпець 8

d) стовпець Е рядок 4

e) рядок 8

322. Оперативна пам'ять - це:

a) набір мікросхем, призначених для тимчасового зберігання даних, коли комп'ютер включений

b) мікросхема призначена для тривалого зберігання даних

c) роз'єми для підключення додаткових пристроїв

d) основна мікросхема виконує більшість математичних і логічних операцій

e) набір мікросхем, що керують роботою внутрішніх пристроїв і визначають основні функціональні можливості материнської плати

323. Для яких цілей використовується програма Power Point?

a) Для створення інформативної презентації, слайдів, рекламної заставки або відеокліпів

b) Для зберігання відомостей про співробітників будь-якого організації або для зберігання даних про студентів

c) Для створення розкладу дня, тижня, місяця (щоденник)

d) Для створення поштових відправлень

e) Для відстеження поштових відправлень

324. Системні програми для роботи з дисками - це ...

A) дискові утиліти

B) операційні системи

C) драйвери

D) прикладні програми

E) мови програмування

325. Основні програми для роботи з дисками в Windows розташовуються в папці ...

A) Службові

B) Стандартні

C) Office

D) Архіви

E) Документи

326. До стандартної топології мережі можна віднести топологію:

a) пелюсткову

b) загальна шина

c) змішану

d) зірка

e) кільце

327. Найбільш популярним комплексом дискових утиліт для DOS є ...

A) пакет Norton Utilits

B) Norton Commander

C) Volcov Commander

D) MSDOS

E) Excel

328. Книга, дискета, жорсткі диски служать для:

a) зберігання інформації

b) створення інформації

c) збору інформації

d) обробка інформації

e) передача інформації

329. Спеціальне поле для зберігання посилань на інші документи - це:

a) гіперпосилання

b) поле об'єкта ole

c) лічильник

d) числове поле

e) текстове поле

330. Об'єкт MS Access, який дозволяє робити вибірку:

a) Запит

b) Таблиця

c) Форма

d) Модуль

e) Макрос

331. Об'єктом MS Access, який є основою програми і в якому зберігається інформація:

a) Таблиця

b) Запит

c) Форма

d) Модуль

e) Макрос

332. Який спеціальний символ використовується при написанні адреси електронної пошти?

a) @

b) #

c) *.

d) &

e) $

333.HTML - це:

a) мова гіпертекстової розмітки

b) мову програмування

c) протокол передачі файлів

d) структурована мова запитів

e) протокол передачі гіпертексту

334. Комп'ютерний вірус - це:

a) програма, яка заважає коректній роботі комп'ютера

b) файли, що завантажуються при відключенні від мережі Internet

c) програма форматування жорсткого диска

d) пристрій для видалення файлів

e) файли, що завантажуються при підключенні до глобальної мережі Internet

335. Вкажіть основні елементи стандартного вікна:

a) Рядок заголовка, рядок меню, рядок стану

b) рядок, панель задач, рядок стану

c) Робочий стіл, панель малювання, рядок заголовка

d) Робочий стіл, панель малювання, рядок заголовка

e) Панель малювання, рядок заголовка, рядок меню

336. Запис файлів на диску у вигляді розкиданих ділянок по всій поверхні диска називається ...

A) фрагментація диска

B) оптимізація диска

C) форматування диска

D) видалення файлів з диска

E) копіювання файлів на диск

337.Windows. Яким чином можна скопіювати в буфер обміну весь вміст активного вікна як графічний елемент? ''

A)

B)

C)

D)

E)

338. Що є байтом?

a) Одиниця кількості інформації в Міжнародній системі (СІ)

b) Символьна змінна

c) Магнітний носій

d) блок управління роботою комп'ютера в Міжнародній системі (СІ)

е) Константа

339. Яке властивість алгоритму визначає кінцівку алгоритму?

A) Результативність

B) Масовість.

C) Однозначність.

D) Дискретність (покрокове)

340. Універсальний пристрій для зберігання і переробки інформації - це:

а) Комп'ютер.

b) Дисковод комп'ютера

с) Адаптер

d) Принтер

е) Модем

341. За допомогою клавіші Caps Lock можна ....

а) встановлювати режим заголовних букв;

b) переводити Курсор в сусіднє вікно;

с) встановити режим перенесення символів;

d) вставляти символи між буквами;

е) переключити режим заміни символів на режим вставки;

342. Який вислів невірно? Дефрагментація проводять з метою ...

A) стиснення інформації

B) оптимізації роботи диска

C) прискорення процесу читання

D) прискорення процесу запису файлів

E) оптимізації дискового простору

343. Що виконує операційна система при видаленні файлу з диска?

A) Видаляє всі файли з диска

B) Перемішує в FAT його кластери

C) розмагнічувати ділянки диска, де розташовувався файл

D) Знищує перший символ імені файлу в каталозі

E) Видаляє тільки перший файл

344. Як можна видалити комп'ютерний вірус з диска?

A) Спеціальною програмою

B) Перезавантажити систему

C) Видалити вірус неможливо

D) Через панель задач

E) Через прикладних програм

345. При включенні комп'ютера вся інформації стирається:

a) У оперативної пам'яті

b) На CD- ROM диску

с) У постійній пам'яті комп'ютера

d) На жорсткому диску

е) На гнучкому диску

346. Вкажіть правильне призначення діалогового вікна:

а) Для установки і вибору параметрів при використанні даної програми

b) Для створення графічних зображень

с) Для створення текстів

d) Для редагування документів, таблиць і баз даних поточного документа

е) Для переходу до іншого вікна

347. Що собою являє комп'ютерний вірус?

A) Невелика за розмірами програма

B) Міф, якого не існує

C) Назва популярної комп'ютерної гри

D) Архіватори

E) Прикладна програма

348. Формулу підсумовування діапазону комірок MS Excel від D2 до D7 потрібно записати у вигляді:

а) = Сума (D2: D7)

b) = Сума (D2 \ D7)

c) = Сума (D2-D7)

d) = Сума (D2, D3, D7)

e) = Сума (D2, D7)

349. Об'єкт MS Access, який показує інформацію в наочному вигляді і дозволяє управляти:

а) Форма

b) Запит

c) Таблиця

d) Модуль

e) Макрос

350. Для того щоб вкласти в електронного листа файл потрібно:

a) Виконати команду Вставка- Файл або використовувати інструмент Буфер

b) Виконати команду Вставка- Вставити або використовувати інструмент у вигляді скріпки

c) Виконати команду Вставка- Файл або використовувати інструмент у вигляді скріпки.

d) Скопіювати вміст файл в лист.

e) Написати листа та файл в одній папці.

351. Запишіть команду для архіватора ARJ: Заархівувати файли з розширенням ТХТ з диска С каталогу OIVT

A) + arj a c: \ oivt * .txt

B) arj a c: \ oivt * .txt texts. arj

C) arj a texts. arj c: \ oivt \ *. txt

D) arj a texts.

E) arj c: \ oivt \ *. Txt

352. Запишіть команду для архіватора ARJ: Розархівувати архівний файл на диск В.

A) + ari e c: \ lines. arj b:

B) arj x d: \ games \ lines. arj b:

C) arj x b: \ games \ lines. rar

D) arj x b: \ games

E) games \ lines. arj b:

353.MS Access. Що з нижченаведеного НЕ є базою даних?

a) Кулінарна книга

b) Телефонний книга

c) Список студентів 1 курсу

d) Книга адрес

e) Список для реєстрації голосів

354. Записом в базах даних називається:

a) Сукупність даних, що займають рядок.

b) Властивості всіх об'єктів.

c) Сукупність даних, що займають стовпець.

d) Будь-які дані, що зберігаються в базі.

e) Сукупність даних, що характеризує таблицю даних.

355. Команда для розархівування файлу:

а) Extract.

b) View.

c) New.

d) Open Save.

e) Add.

356. Що означає ця команда: arj I d: \ arhiv \ *. Arj?

A) Переглянути всі архівні файли

B) Заархівувати всі файли в arhiv

C) Видалити всі архівні файли

D) Копіювати всі архівні файли

E) Видалення всіх папок

357. Додаткові пристрої, призначені для введення, виведення і зберігання даних називається:

a) Зовнішнім або периферійним пристроєм.

b) Монітор.

c) Дисплей.

d) Внутрішнім або системним блоком комп'ютера

e) відеоадаптер

358. WORD-це:

a) текстовий редактор

b) графічний процесор

c) табличний процесор

d) антивірусна програма

e) база даних

359. Чи можна змінити параметри діаграми після її побудови: Знайти найменшу температуру по кожному місту |  A) можна змінити тип діаграми, ряд даних, параметри діаграми і т. Д.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати