На головну

Поняття та класифікація автоматизованих інформаційних систем(АІС).

  1. Архітектура інформаційних технологій
  2. Безпека при експлуатації балонів. Класифікація балонів. Паспорт балона. Випробування балонів на міцність і герметичність.
  3. ВЕНТИЛЯЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ 2.4.1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ
  4. Визнання, оцінка та класифікація необоротних активів
  5. Визначення поняття відключення
  6. Визначення поняття занулення
  7. Визначення поняття "шум" - фізичного та фізіологічного. Параметри звукового поля: звуковий тиск, інтенсивність, частота, коливальна швидкість. Дія шуму на організм людини.

Автоматизована інформаційна система (АІС) - це комплекс, який включає комп'ютерне та комунікаційне обладнання, програмне забезпечення, лінгвістичні засоби, інформаційні ресурси, а також системний персонал. Система забезпечує підтримку динамічної інформаційної моделі деякої частини реального світу для задоволення інформаційних потреб користувачів і для прийняття рішень.

Структура АІС: Інформаційні технології (ІТ) - інфраструктура, що забезпечує реалізацію інформаційних процесів - процесів збору, обробки, накопичення, зберігання, пошуку та розповсюдження інформації.

Функціональні підсистеми і додатки - спеціалізовані програми, призначені забезпечити обробку та аналіз інформації для цілей підготовки документів, прийняття рішень у конкретній функціональної області на базі ІТ. Управління ІС - компонент, який забезпечує оптимальну взаємодію ІТ, функціональних підсистем і пов'язаних з ними фахівців, розвиток їх протягом життєвого циклу ІС.

По цільовій функції АІС можна умовно розділити на наступні основні категорії: ЕІС управління; СППР; Інформаційно-обчислювальні; Інформаційно-довідкові; ІС освіти.

Економічні інформаційні системи (ЕІС), пов'язані з наданням та обробкою інформації для різних рівнів управління економічними об'єктами. Ця інформація дозволяє найбільш повно здійснювати функції обліку, контролю, аналізу, планування і регулювання з метою прийняття ефективних управлінських рішень. Системи підтримки прийняття рішень (СППР) - аналітичні ІС, ІС керівника - системи, що забезпечують можливості вивчення стану, прогнозування, розвитку та оцінки можливих варіантів поведінки на основі аналізу даних, які відображають результати діяльності компанії впродовж певного часу. Інформаційно-обчислювальні системи використовуються в наукових дослідженнях і розробках для проведення складних і об 'ємних розрахунків, в якості підсистем автоматизованих систем управління та СППР в тому випадку, якщо вироблення управлінських рішень повинна спиратися на складні обчислення. Інформаційно-довідкові системи призначені для збору, зберігання, пошуку та видачі споживачам інформації довідкового характеру; використовуються у всіх сферах професійної діяльності. Основними видами ІС освіти є автоматизовані системи дистанційного навчання, системи забезпечення ділових ігор, тренажери і тренажерні комплекси. Вони призначені для автоматизації підготовки фахівців і забезпечують навчання, управління процесом навчання і оцінку його результатів.Інформаційних систем | Системи підтримки прийняття рішень в управлінні підприємством.

Поняття та класифікація інформаційних систем. | Категорії користувачів ІС на підприємстві та їх характеристика. | Інформаційна технологія як основна складова ІС підприємства. | ІТ за видом технології обробки інформації та їх значення в управлінні підприємством. | ІТ за видом користувацького інтерфейсу та їх роль в управлінні підприємством. | Проектування: принципи і методи створення АІС на підприємстві. | Об'єкти проектування ІС та ІТ в організаційному управлінні: функціональні, забезпечуючі підсистеми, АРМ фахівців та системи підтримки прийняття рішень. | Індивідуальне і типове проектування АІС на підприємстві. | Реалізація фінансово - економічних задач на підприємстві засобами програмної системи 1С: Підприємство. | Етапи створення ІС та ІТ в управлінні підприємством. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати