На головну

II. Вимоги до оформлення статті

  1.  I. Необхідні документи для публікації статті у збірнику
  2.  I. Загальні вимоги
  3.  II. Системні вимоги І ПОЧАТОК РОБОТИ
  4.  II. Вимоги безпеки при несенні вартової служби
  5.  II. Вимоги до оформлення
  6.  III. Основні вимоги до організації розгляду звернень громадян

1. До публікації приймаються статті обсягом не менше 3 сторінок машинописного тексту.

2. Правила оформлення статті: поля по 2 см, кегель 14, шрифт Times New Roman, міжрядковий інтервал - одинарний, вирівнювання по ширині, новий рядок 1,25 см, орієнтація листа - книжкова. Нумерацію сторінок проставляти не треба.

3. Тексти оформлюються наступним чином: назва статті великими літерами, напівжирний, шрифт Times New Roman, кегель 12, по центру. Рядком нижче, через інтервал, прізвище автора (ів) та ініціали напівжирний, шрифт 14 кегель, далі на наступному рядку курсивом - назва організації (повністю, без абревіатур), місто. Рядком нижче представляється анотація і ключові слова, далі через інтервал друкується весь представлений текст.

4. Список літератури не є обов'язковим елементом тексту. Його необхідність обумовлюється наявністю цитат або посилань. Оформляти посилання слід у вигляді вказівки в тексті у квадратних дужках на відповідне джерело списку літератури. Використання автоматичних посторінкових посилань не допускається. Список літератури оформляється в алфавітному порядку. Приклад оформлення списку літератури:

Література 14 шрифт і одинарний інтервал

1. Вундт В. Введення в психологію. СПб., 2002. 128 с.

2. Головаха Є. І. Життєва перспектива і професійне самовизначення молоді. Автореф. дис. ... Д-ра філос. наук. Київ, 1989. 34 с.

3. Мандрикова Е. Ю. Сучасні підходи до вивчення часової перспективи особистості // Психол. журн. 2008. Т. 29. № 4. С. 54-65.

4. King J.W., Suzman R. Prospects for Improving Cognition Throughout the Life Course. URL: http: //psi.sagepub.com/content/9/1/i.full Грудня 2014 г. Киев. |  III. Форма заявки
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати