Головна

Видалення елемента списку автотекста

  1. Варіант курсової роботи студент обирає за номером по списку
  2. Видалення БД
  3. Вимоги щодо безпеки під час прибирання, видалення, обробляння та зберігання гною
  4. Вольтамперна характеристика (ВАХ) елемента
  5. Вставка елемента списку автотекста
  6. Елементарний заряд

Скасування видалення елемента списку автотекста неможлива.

1. На панели инструментов Автотекст натисніть кнопку Автотекст .

2. У списку Ім'я елемента виберіть ім'я елемента списку автотекста, якому варто видалити.

3. Натисніть кнопку Видалити.

Рада. Щоб видалити відразу кілька елементів списку автотекста, виберіть команду Шаблони і надбудови в меню Сервіс, натисніть кнопку Організатор, а потім виберіть вкладку Автотекст. У поле З (ліворуч) виділите елементи списку автотекста, які варто видалити, при натиснутій клавіші CTRL, а потім натисніть кнопку Видалити.

2.3. Копіювання форматів.

1. Виділити фрагмент -зразок.

2. Клацнути на інструменті Формат за зразком на панелі Стандартна (щоб скопіювати формат на кілька фрагментів, потрібно клацнути два рази).

3. Виділити той фрагмент тексту, до якого необхідно застосувати спосіб оформлення фрагмента - зразка.

4. Якщо виконувався подвійний щиглик, щоб завершити роботу в режимі копіювання форматів, потрібно ще раз клацнути на інструменті Формат за зразком.

2.4. Створення списків.

Списки

Для поліпшення зовнішнього вигляду документа і полегшення розуміння його змісту в Word маються спеціальні засоби, призначені для роботи зі списками. Можна використовувати два основних типи списків:

- списки з нумерацією;

- списки з позначками.

Номера в списку автоматично коректуються при внесенні нового елемента. Маються можливості сортування списків.

Для створення списку потрібно вибрати ті абзаци, що Ви хочете зробити елементами списку, або установити курсор введення в той абзац, з якого буде починатися список. Потім виконаєте команду Списокз меню Формат.Можна скористатися командою Списоклокального меню, викликуваного щигликом правої кнопки миші. Відкриється діалогове вікно В залежності від того, який тип списку Вам потрібний, активізуйте сторінку Маркірованийдля списку з позначками, Нумерований - для списку - нумерацією або Багаторівневий- для списку зі складною нумерацією (див.рис.12.,13)

Рисунок 12 - Діалогове вікно Списку

Список з позначкамиКожен елемент такого списку выделя-ся спеціальною позначкою, розташованої ліворуч від самого елемента. Створення списку з позначками здійснюється на сторінці Маркірований. Серед пропонованих варіантів виберіть що підводить і клацніть на ньому мишею

Для більш детального форматування списку в діалоговому Экне варто натиснути кнопку ЗмінитиВідкриється вікно Зміна маркірованого списку(див. рис. 14.)

Рисунок 13 - Вкладки Списку

Рисунок 14 - Параметри списку з параметрами

За допомогою полів Положення маркераі Положення тексту регулюються відповідно положення маркера і тексту в абзаці. Як правило, перший рядок вирівнюється по лівому краї, інші зміщаються вправо.

Група опцій Символ маркерапризначений для вибору зовнішнього вигляду символу-позначки. Якщо серед шести пропонованих символів не виявиться підходящого, можна вибрати інший, натиснувши кнопку Маркер.Атрибути позначки встановлюються в стандартному вікні Шрифт,викликуваному натисканням однойменної кнопки.

Зовнішній вигляд списку, що виходить з обліком обираних Вами параметрів, схематично зображується в рамці Зразок.

Якщо в який-небудь із семи стандартних списків вносилися зміни, то допускається відновлення колишнього виду списку за допомогою кнопки Видалити. Усі зміни, включаючи вид маркера, величину відступів і ін., будуть скасовані, і список прийме стандартний вид.

Список з нумерацією.Для створення і форматування списків із пронумерованими елементами використовується сторінка Нумерованийдіалогового вікна Список(див.рис.13.).

Як і для сторінки Маркірований,тут утримується сім готових варіантів форматування списку й опція Нумерація.Остання дозволяє продовжити в поточному абзаці нумерацію попереднього списку або почати новий список.

Для більш детального форматування варто натиснути кнопку Змінитиі відкрити вікно Зміна нумерованого списку. Зміни, здійснювані тут, стосуються в основному нумерації пунктів. Наприклад, можна задати номер, з якого варто почати нумерацію в списку, текст, що супроводжує номерові, і ін. (див.рис. 15.)

Рисунок 15 - Форматування нумерованого списку

Багаторівневі списки.Word дозволяє створювати списки з декількома рівнями вкладеності. Число таких рівнів обмежується дев'ятьма, а цього в більшості випадків цілком достатньо.

Для створення багаторівневого списку служить сторінка Багаторівневийдіалогового вікна Список(див.рис. 13).

Як і для попередніх типів списків, ця сторінка містить сімох готових варіантів форматування.

Більш детальне настроювання параметрів форматування виконується в діалоговому вікні Зміна багаторівневого списку(див.рис.16), що викликається натисканням кнопки Змінити.

Настроювання опцій виконується для кожного рівня вкладеності окремо. Номер поточного рівня вибирається в рамці Рівеньза допомогою лінійки прокручування. Крім того, допускається безліч змін у зовнішньому вигляді списку.

Рисунок 16 - Форматування багаторівневого списку

Можна змінювати формат і розташування номерів, уставляти спеціальні символи після номерів і ін. Як звичайно, зовнішній вигляд списку представляється в рамці Зразок.Вставка елемента списку автотекста | Створення винесень.

Характеристика ПК | Контрольний приклад по Проводнику | Завдання | Редагування тексту. | Введення тексту. | Робота з документами. | Редагування тексту | Редактор формул. | Форматування таблиць | Створення елемента автотекста. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати