Головна

Контрольний приклад по Проводнику

  1. В прикладном разделе
  2. Виды прикладных социологических исследований.
  3. Відношення порядку. Верхня границя. Приклади.
  4. Відношення. Функції. Приклади.
  5. Вільсон О. Г. Охорона праці в галузі (на прикладі будівництва). Навчальний посібник. - К.: «Основа». 2006. - 204 с.
  6. Возможное прикладное значение аксиом информационной экологии для разработки кодов, алгоритмов, кодексов правил, моделей эколого-гигиенического информационного поведения
  7. Возникновение прикладной психологии в США

Література

1. Андердал Б. Самоучитель Windows - Спб: Питер, 1998 - 368с.

2. Інформатика та комп'ютерна техніка: Навчальний посібник. - К.: НМЦ "Укоопосвіта", 2000 -335с.

3. Ливингстон Б., Штрауб Д. СекретьІ Windows -95. - К,: «КОМИЗДАТ», «Диалектика», 1996.-560с.

4. Шафран Ю. Информационные технологии: В 2ч. Ч. 2: Офисная технология й информационные системы. - М.: Лаборатория базовых знаний, 2000 - 336с.

1. Папки і файли.

Сучасний комп'ютер спроможний зберігати в собі величезні масиви інформації. Будь-яка зв'язана інформація оформляється у файл.

Файл - упорядкований набір даних, що мають унікальне ім'я і зберігаються на однім із пристроїв. Папка - особливий файл, умістом якого є вкладені папки і файли.

Кожний файл або папка знаходиться на однім із пристроїв і в одній з папок. Сам пристрій -дисковід, вінчестер або CD - ROM - є своєрідною папкою. Кожний файл або папка має ім'я, що формується довільним образом з будь-яких букв, цифр, знаків препинання (до 256 символів), крім символів /, \, «,>,<,:,*,? , . Ім'я файла, але не папки, містить ще і розширення, що складається не більш ніж із трьох символів, яке відокремлюється від імені крапкою. Наприклад: Babytype.exe. Багато програм дають створеним у них документам власні розширення. Наприклад, тестовий редактор Word розширення .doc, табличний процесор Excel - .xls, система управління базою даних Access - .mbd і т. д.

У різних папках можуть зберігатися файли з однаковими іменами. Це зв'язано з тим, що кожний записаний файл одержує адресу, що вказує на його місце розташування. Адреса починається з імені пристрою - буква з двокрапкою. Наприклад: А: - гнучкий диск, С:, D:, Е: -вінчестер (и), F: - CD-ROM. Потім послідовно вказуються папки і підпапки, і, нарешті, ім'я файла.

По характеру інформації, яка утримується у файлах, їх можна розділити на два великих класи:

- файли з даними і

- файли з програмами.

Серед програм виділяють додатки. Додатки - прикладні програми, тобто програми, які і потрібні кінцевому користувачу. До додатків відносяться електронні таблиці, текстові і графічні редактори, гри і т. д.

Серед файлів із даними виділяють документи. Документи - файли з даними, для котрих відомо конкретний додаток, обробляючий їх.

Як правило, будь-який файл із даними створюється в тому або іншому додатку, і при записі на той або інший диск він стає документом.

Подвійне клацання мишкою по папці розкриває папку, по значку файла з документом - при розпізнанні розкриває документ, по значку файла з програмою - запускає програму на виконання.

2. Ярлики: необхідність, засоби створення

Для прискорення процесу завантаження можна використовувати ярлик.

Ярлик - це покажчик адреси необхідного файла. Ярлик відрізняється від значка реального файла маленькою стрілкою в лівому нижньому куту.

Ярлик можна створити як в одній з папок, так і на Робочому столі одним із засобів:

1. Необхідно схопити і перетягнути правою кнопкою мишки значок файла або папки, для яких створюється ярлик, на місце його створення, обравши в з'явившемуся контекстному меню команду Создать ярлык

2. Викликати клацанням правої кнопки мишки контекстне меню в місці створення ярлика (Робочий стіл, вікно), вибрати в меню команди Создать Ярльїк. Створення ярликів на Робочому столі дозволяє миттєво (подвійним клацанням) одержувати доступ до найбільше часто використовуваних вами програм, папкам і документам (одним словом, до об'єктів) Ярлики можна копіювати, видаляти, перейменовувати і т. д. Виконання цих операцій не

позначається на самих програмах.

3. Програми Мой компьютер і Проводник

У Windows для роботи з файлами і папками призначені програми Мой компьютер і Проводник. Обидві програми видають на екран файли, папки, дисководи у виді значків, але в різних форматах.

Запуск програми Мой компьютер виконується подвійним клацанням мишки по її значку на Рабочем столе. Програма Мой компьютер для переглядаємих дисків і папок відкриває самостійні вікна (рис. 1).

 
 

Рисунок 1 -Вікно програми Мой компьютер

Існує два засоби розміщення відкриваємих вікон на Рабочем столе:

- усі послідовно відкриті вікна залишаються на рабочем столе

- вміст усіх послідовно відкритих вікон розміщається в однім вікні, заміщаючи вміст попередніх.

Імена всіх відкриваємих папок відображаються в рядку заголовка вікна. Вони можуть бути стислими або повними, з указівкою шляху.

Значки дисків, документів і папок у вікні програми Мой компьютер можуть бути подані в однім із таких видів:

- Крупньїе значки

- Мелкие значки

- Список

- Таблица

Вибір необхідного представлення відбувається шляхом вибору відповідного перемикача в пункті меню Вид.

Всі значки у вікнах, якщо їх багато, можуть бути упорядковані: ( Пункт меню Вид => команда Упорядочить значки)

Запуск програми Проводник виконується в такій послідовності: Кнопка Пуск => пункт меню Программы => Проводник

Вікно програми Проводник розділено на дві половини. Ліва половина вікна призначена для перегляду і відкриття папок, розміщених у вигляді дерева.

У правій половині виводиться вміст відкривємих папок. Поруч із значком папки на дереві може знаходитися "+" або "-". Плюс означає, що в цій папці є ще папки, не показані у вигляді гілок. Мінус говорить про те, що усі вкладені папки показані у вигляді гілок (рис. 2).

 
 

Рисунок 2 - Вікно програми Проводник.

Команди пункту меню Вид програми Проводник аналогічні командам однойменного пункту програми Мой компьютер.

4. Файлові операції в Windows

До файлових операцій відносяться такі:

- видалення

- копіювання

- переміщення

- перейменування

- створення нової папки

Все різноманіття маніпуляцій із файловою системою комп'ютера зводиться до цих п'ятьох операцій. Файлові операції можуть бути виконані декількома способами.

Копіювання і переміщення файлів (папок)

Для переміщення і копіювання файлів з однієї папки в другу використовується той самий прийом: перетаскування лівою або правою кнопками миші. Відмінність копіювання від переміщення в тому, що при копіюванні файл залишається на своєму місці, а в іншу папку переміщається його копія. При переміщенні файл на «старому» місці знищується.

Попередньо ви повинні розкрити потрібні папки на Робочому столі так, щоб в однім із вікон ви бачили той файл (папку), що ви збираєтеся копіювати, а в іншому - папку, у яку буде скопійований або переміщений файл.

Якщо ви перед своїми очима бачите, що і куди ви збираєтеся копіювати, схопіть цікавлячий вас файл або папку і перетягніть його мишкою. Якщо при перетягуванні буде натиснута клавіша [Ctrl] (її треба натиснути раніш, а відпустити пізніше кнопки миші), то відбудеться копіювання, про що свідчить «плюсик» на значку, що переноситься. У противному випадку відбудеться переміщення.

Є невеличкий виняток. Якщо джерело і приймач файла (папки), який копіюється знаходяться на різних устроях, то клавішу [Ctrl] можна не натискати. По умовчанню відбудеться копіювання. Правда, при переміщенні мишею значків програм (файлів із типом. ехе) відбувається не копіювання файлів, а створення ярлика.

Щоб змусити Windows видати на екран меню операцій, яке допоможе вам уникнути помилкових дій, завжди перетаскуйте об'єкти правою кнопкою мишки.

Копіювання і переміщення супроводжується діалоговим вікном із перелетаючими з однієї папки в другу листочками.

Перейменування файлів (папок)

Часто виникає необхідність дати файлу або папці інше ім'я. Для цього достатньо клацнути по об'єкту правою кнопкою, у з'явившемуся контекстному меню вибрати команду Переименовать і ввести нове ім'я.

Видалення файлів (папок). Відновлення з Корзины

Рано або пізно файли і папки доводиться видаляти, тому що місткість дисків вашого комп'ютера обмежена. Для видалення потрібно лише виділити файл клацанням миші і натиснути клавішу Delete на клавіатурі. Файл буде видалено.

Всі видаляємі файли не «знищуються», а поміщаються в Корзину. Це та ж сама папка, яку, правда, не можна ні перемістити, ні перейменувати.

Переміщення в Корзину, зрозуміло, робиться про усякий випадок, щоб, раптом схаменувшись, ви могли знайти і відновити віддалений файл або папку.

Подвійним клацанням Корзину можна відкрити і заглянути в неї. Зсередини вона виглядає так само, як звичайна папка. Ви можете скопіювати або перемістити з неї будь-який віддаляємий файл. Але якщо вам треба просто відновити віддалений файл, то клацніть по ньому правою кнопкою й у контекстному меню виберіть команду Восстановить Файл буде відновлений у тій же папці, із якої він був віддалений.

Варто розуміти, що розміри Корзины не безмежні. І якщо вона заповнена, то найбільше « запилившіся» файли будуть дійсно віддалені, а на їхнє місце прийде свіже сміття. Клацнувши правою кнопкою по значку Корзины й обравши з контекстного меню пункт Свойства, її можна настроїти. Як-то: задати розмір Корзины (у відсотках від загальної ємкості вінчестера, де вона зберігається), зазначити, що файли варто знищувати, не помішуючи в Корзину, встановити або скасувати запит підтвердження на видалення (переміщення) у Корзину.

Пошук файлів

Якщо ви забули, куди «поклали» той або інший файл, то можна скористатися функцією пошуку файлів і папок. Натисніть кнопку Пуск і виберіть пункт Поиск/ФайльІ й папки..., або виберіть такуж команду в пункті меню Сервис програми Проводник.

У з'явившомуся діалоговому вікні варто зазначити, що і де шукати. Якщо ви не знаєте, як точно називався файл або потрібно знайти відразу декілька файлів із схожими іменами, то можна використовувати шаблон - ім'я файла з використанням « * », що як би заміняє будь-яку кількість букв.

Наприклад:

Совре* - усі файли, ім'я яких починається на Совре ;

*.txt - усі файли з расширенням.іхі;

*. * -усі файли.

У випадку пошуку імен об'єктів, що мають певну кількість букв в імені, для завдання шаблона використовується знак ? , він заміняє тільки один символ в імені.

Наприклад:

?????. * - файли з п'ятьма знаками в імені, розширення будь-яке;

Ал??? .doc - файли з п'ятьма знаками в імені, з них два перших знаки Ал, а три невідомо, розширення doc.

Групові операції

Іноді треба скопіювати або видалити не один, а декілька файлів. Це робиться за допомогою групових операцій.

Для того, щоб зробити групову операцію, попередньо виділяється група об'єктів (файлів, папок), а потім здійснюється стандартна операція.

Щоб виділити вибірково декілька об'єктів, просто натисніть [Ctrl] і, не відпускаючи її, клацаннями виберіть потрібні об'єкти.

Щоб виділити файли, які йдуть у списку підряд, можна клацнути на першому файлі зі списку, а потім із натиснутою клавішею [Shift] - наприкінці списку. Виділиться список файлів.

Виділену групу можна копіювати, переміщати і видаляти.

 Характеристика ПК | Завдання

Туган-Барановського | Редагування тексту. | Введення тексту. | Робота з документами. | Редагування тексту | Редактор формул. | Форматування таблиць | Створення елемента автотекста. | Вставка елемента списку автотекста | Видалення елемента списку автотекста |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати