Головна

Структурна схема СЕП

  1.  IV. Загальна схема поточного и підсумкового контролю та оцінювання знань студентів
  2.  IV. Технологічна схема
  3.  а - схема в'язання; б - перетворення бабиного вузла в простий багнет
  4.  Блок схема програми.
  5.  Блок - схема до розв'язування задач по сілі Лоренца.
  6.  Блок-схема методики аналізу бухгалтерської звітності
  7.  Блок-схема узагальненого алгоритму

РРП - раціональна розрахункова палата;

Клб - клієнт банку;

ЦРП - центральна розрахункова палата.

Обов'язки КБ:

- Дотримуватися технологічної дисципліни;

- Надавати необхідну інформацію іншим учасникам СЕП;

- Своєчасно оплачувати послуги СЕП;

- Виконувати вимоги до банківської безпеки (згідно «Положення про систему захисту електронних банківських документів в СЕП НБУ»);

- Узгоджувати свої дії в надзвичайних ситуаціях з регіональним управлінням НБУ.

Обов'язки регіональних управлінь НБУ:

- Забезпечувати виконання платежів;

- Зберігати банківську таємницю та виконувати вимоги до банківської безпеки;

- Щодня надавати банкам результати міжбанківських розрахунків за попередній день;

- Забезпечувати банки всім необхідним для роботи СЕП;

Обов'язки ЦРП:

- Організація функціонування та обслуговування СЕП в цілому;

- Керує роботою РРП;

- Виконує контроль і звірку міжрегіонального контрольного балансу;

ПТ - складові СЕП:

1) прикладне ПО;

2) телекомунікаційне середовище;

3) кошти ЗІ;

ПО:

- Програмно-технічні комплекти автоматизованих робочих місць;

- Системи резервування СЕП;

- Інформаційно-пошукова система СЕП;

Програмно-технічні комплекси:

- Для ЦРП - АРМ1;

- Для РРП - АРМ2;

- Для КБ - АРМ3;

Функції АРМ1:

1) виконує захист системи від несанкціонованого доступу;

2) перевірка правильності та узгодженості функціонування РРП;

3) надання звітності в масштабі СЕП;

Функції АРМ2:

1) виконує захист електронних документів від несанкціонованого доступу;

2) обмін електронними документами між РРП і КБ;

3) формування та відправка міжрегіональних платежів;

4) обмін з АРМ1 контрольної інформацією;

Функції АРМ3:

1) перевірка пакетів платіжних документів;

2) обмін документами з РРП;

3) захист документів від несанкціонованого доступу;

Системи резервування СЕП:

принципи:

- Незалежність резервування і відновлення окремих документів;

- Багаторівневе дублювання і резервування інформації;

- Ефективність економічність функціонування системи резервування;

- Безпека і конфіденційність в разі аварійної або надзвичайної ситуації;

- Надійність і оперативність відновлення роботи СЕП;

Функції системи резервування:

1) створення плану дій на випадок аварійного або надзвичайної події;

2) навчання і тренування персоналу;

3) своєчасне дублювання інформації;

4) відновлення роботи СЕП у разі потреби;

5) виконання в повному обсязі функцій розрахункової палати в разі потреби;

Користувачі ІПС:

- Підрозділ НБУ;

- КБ;

- Державні організації, що мають на це право;

  ЛК4. Передумови створення системи електронних платежів |  ЛК6. НСМЕП

 ЛК1. Загальні концепції платіжної системи |  дебетовий розрахунок |  ЛК3. Міжбанківські системи розрахунку в розвинених країнах |  ЛК7. НСМЕП |  ЛК9. система swift |  ЛК 10. Технологія передачі повідомлень swift |  ЛК11. Захист інформації в НСМЕП |  Дуальна підпис. |  ЛК14. ЗІ в системах клієнт-банк |  Внутріплатежная система банку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати