На головну

Як треба голосувати? (Проведення голосування).

Правом голосу на загальних зборах власників приміщень у багатоквартирному будинку володіють власники приміщень у даному будинку. Кількість голосів, яким володіє кожен власник, пропорційно його частці у праві спільної власності на спільне майно в даному будинку (ст. 48 ЖК РФ).

Перелік об'єктів загального майна і порядок визначення часток у праві спільної власності встановлені ст. ст. 36, 37 ЖК РФ.

Відповідно до ч. 1 ст. 48 ЖК РФ голосування загальні збори власників приміщень здійснюється власником як особисто, так і через свого представника.

Голосування проводиться з кожного питання порядку денного після його обговорення. Для підведення підсумків голосування повинна бути створена лічильна комісія, склад якої затверджується загальними зборами. Будь-яке рішення загальних зборів оформляється протоколом у порядку, встановленому загальними зборами власників приміщень у даному будинку (ч.1 ст. 46 ЖК РФ)

Закон не встановлює будь-яких вимог до форми протоколу. Але згідно з традиціями ведення загальних зборів протокол має бути складений у письмовій формі, підписаний головою та секретарем, а також членами лічильної комісії. У протоколі в обов'язковому порядку зазначаються дата, місце проведення загальних зборів власників та порядок денний.

Зразок протоколу загальних зборів власників

 Протокол №Общего зборів власників приміщень житлового будинку, розташованого за адресою: _________________________ г. Сіверськ «____» ___________ 2005 м.Томськ обл.Общее збори власників приміщень багатоквартирного будинку за адресою: _______________________ відбулося «____» ___________ 2005 року в ___ год. ___ Мін.В приміщенні (місце проведення) або (в заочній формі) власників приміщень многоквартіного будинку за адресою: _________________ з урахуванням гр.7бщей площею ____________ присутні власники приміщень (їх представники), які підтвердили свої повноваження на участь в зборах з правом голосу, в кількості людина, що володіють голосами в кількості (% від загального числа голосів), що діють на підставі документів, зазначених у додатку до цього протоколу.На зборах головував: _______________________________________________________________ Порядок зборів прілагается.По першого питання слухали: ___________________________________________________________________ Виступили: ____________________________________________________________________________________Результаты голосування по першому питанню
 Кількість голосів «За»    
 % Від загального числа голосів    
 Кількість голосів «Проти»    
 % Від загального числа голосів    
 Кількість голосів «Утримався»    
 % Від загального числа голосів    

Більшістю голосів прийнято рішення: __________________________________ _________________________

По другому питанню слухали: ____________________________________________________________________

Виступили: _____________________________________________________________________________________

Результати голосування по другому питанню

 Кількість голосів «За»    
 % Від загального числа голосів    
 Кількість голосів «Проти»    
 % Від загального числа голосів    
 Кількість голосів «Утримався»    
 % Від загального числа голосів    

Більшістю голосів прийнято рішення: ____________________________________________________________

По третьому питанню слухали: ____________________________________________________________________

Виступили: _____________________________________________________________________________________

Результати голосування по третьому питанню

 Кількість голосів «За»    
 % Від загального числа голосів    
 Кількість голосів «Проти»    
 % Від загального числа голосів    
 Кількість голосів «Утримався»    
 % Від загального числа голосів    

Більшістю голосів прийнято рішення: ____________________________________________________________

З четвертого питання слухали: _________________________________________________________________

Виступили: _____________________________________________________________________________________

Результати голосування по четвертому питанню

 Кількість голосів «За»    
 % Від загального числа голосів    
 Кількість голосів «Проти»    
 % Від загального числа голосів    
 Кількість голосів «Утримався»    
 % Від загального числа голосів    

Більшістю голосів прийнято рішення: ___________________________________________________________

Голова зборів _________________ (підпис)

Секретар зборів _________________ (підпис)

Лічильна комісія _________________ (підпис)

Протокол зберігається ____________________________________________________________

Секретар зборів __________________ (підпис) Коли збори вважаються таким, що відбувся? (Правомочність зборів). |  Рішення

 Що ще за збори ?! (Визначення зборів). |  Навіщо ми збираємося? (Цілі зборів). |  Як ми збираємося? (Форми зборів). |  Як провести збори? (Підготовка зборів). |  Хто і як повинен інформувати мешканців про проведення зборів? (Повідомлення мешканців). |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати