Головна

Навіщо ми збираємося? (Цілі зборів).

  1.  А брехати-то навіщо?
  2.  Питання: Навіщо людина створена на Землі?
  3.  Глава 15 НАВІЩО ПОТРІБЕН УЧИТЕЛЬ
  4.  Навіщо виводити компанію на фондовий ринок?
  5.  НАВІЩО ДОВГО ЖИТИ
  6.  Навіщо ж ти, бродяга, на базарі бентежив народ, розповідаючи про істину, про яку ти не маєш уявлення? Що таке істина?
  7.  Навіщо і як люди відпочивають

До компетенції загальних зборів відносяться (ст. 44 ЖК РФ):

- Прийняття рішень про реконструкцію багатоквартирного будинку (в тому числі з його розширенням або надбудовою), будівництві господарських будівель і інших будівель, будов, споруд, ремонті спільного майна в багатоквартирному будинку;

- Прийняття рішень про межі використання земельної ділянки, на якій розташовано багатоквартирний будинок, в тому числі введення обмежень користування їм;

- Прийняття рішень про передачу в користування спільного майна в багатоквартирному будинку;

- Вибір способу управління багатоквартирним будинком (безпосереднє управління власниками приміщень у багатоквартирному будинку; управління товариством власників житла небудь житловим кооперативом або іншим спеціалізованим споживчим кооперативом; управління силами керуючої організації (ст. 161 ЖК РФ);

- Створення і ліквідація товариства власників житла;

- Затвердження розміру плати за утримання і ремонт житлового приміщення в багатоквартирному будинку;

- Інші питання, віднесені Житловим кодексом РФ до компетенції загальних зборів власників приміщень у багатоквартирному будинку (ст.ст. 44, 135, 141, 156 ЖК РФ).

Тобто, власники, об'єднуючись, вирішують питання щодо спільного управління спільним майном будинку (включаючи земельну ділянку, житловий будинок та інші об'єкти нерухомості).

Рішення загальних зборів власників приміщень у багатоквартирному будинку, прийняте в установленому Житловим кодексом РФ порядку, є обов'язковим для всіх власників приміщень (ст. 46 ЖК РФ).

Отже, в залежності від нагальних проблем визначаються основні цілі зборів та шляхи їх вирішення. На перших зборах основне питання - це вибір способу управління багатоквартирним будинком.

Цілі або основні питання загальних зборів оформляються порядком зборів.

Зразок порядку денного загальних зборів власників будинку

 Пріложеніек протоколу загальних собраніясобственніков житлового дома№ від «___» ___ 2005 р ПОВЕСТКАОбщего зборів власників багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: в ___ годину ___ хв. «___» ___ 2005 1. Обрання голови загальних зборів (при проведенні перших загальних зборів - його головою є власник, з ініціативи якого збирається загальні збори). Немає необхідності обрання голови при проведенні заочної форми голосованія.2. Обрання секретаря загальних зборів та лічильної групи (чисельність лічильної групи безпосередньо залежить від кількості власників прийшли на загальні збори) .3. Обрання способу управління багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: ___. 4. Вибір Керуючою Компанії (для способу управління - керуюча організація) .5. Створення товариства власників житла або житлового кооперативу або іншого спеціалізованого споживчого кооперативу (для способу управління - ТСЖ, ЖБК, ЖК) .6. Ухвалення рішення про укладення договору або договорів надання послуг і виконання робіт з утримання, ремонту загального майна житлового будинку, надання комунальних послуг (для всіх способів управління) .7. Узгодження умов договору управління багатоквартирним будинком (для способу управління - Керуюча організація) .8. Затвердження Статуту товариства власників житла або житлового кооперативу або іншого спеціалізованого споживчого кооперативу (для способу управління ТСЖ, ЖБК, ЖК) .9. Обрання органів управління та контролю товариства власників житла або житлового кооперативу або іншого спеціалізованого споживчого кооперативу (для способу управління ТСЖ, ЖБК, ЖК) .10. Встановлення розміру плати за утримання і ремонт житла, що забезпечує утримання спільного майна в багатоквартирному будинку відповідно до вимог чинного законодавства (для будь-якого способу управління) .11. Визначення порядку внесення плати за утримання і ремонт житла (для будь-якого способу управління) .12. Ухвалення рішення про оплату витрат на капітальний ремонт багатоквартирного будинку, з урахуванням пропозицій керуючої організації про терміни початку капітального ремонту, необхідного обсягу робіт, вартості матеріалів, порядку фінансування та інших пропозицій, пов'язаних з проведенням капітального ремонту (для будь-якого способу управління) .13. Наділення одного з власників повноваженнями по представленню інтересів власників багатоквартирного будинку у відносинах з третіми особами (для безпосереднього способу управління) .14. Визначення місця (адреси) зберігання протоколів загальних зборів та рішень власників з питань, поставлених на голосування (для будь-якого способу управління) .15. Визначення терміну і форми проведення чергових загальних зборів власників у багатоквартирному будинку (для будь-якого способу управління) .16. Ухвалення рішення про реконструкцію багатоквартирного будинку (в тому числі з його розширенням або надбудовою), будівництві господарських будівель і інших будівель, будов, споруд, ремонті спільного майна в багатоквартирному будинку (для будь-якого способу управління) .17. Ухвалення рішення про межі використання земельної ділянки, на якій розташовано багатоквартирний будинок, в тому числі введення обмежень користування їм (для будь-якого способу управління) .18. Ухвалення рішення про передачу в користування спільного майна в багатоквартирному будинку (для будь-якого способу управління) .19. Визначення власника, у якого повинні знаходитися технічні документи на житловий будинок (для безпосереднього способу управління) .20. Визначення місця для розміщення інформації про прийняті рішення на загальних зборах (для будь-якого способу управління) .21. Визначення способу повідомлення про проведення наступних загальних зборів (для будь-якого способу управління). Власник (ініціатор зборів): ___


 Що ще за збори ?! (Визначення зборів). |  Як ми збираємося? (Форми зборів).

 Як провести збори? (Підготовка зборів). |  Хто і як повинен інформувати мешканців про проведення зборів? (Повідомлення мешканців). |  Коли збори вважаються таким, що відбувся? (Правомочність зборів). |  Як треба голосувати? (Проведення голосування). |  Рішення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати